Merhaba iyi günler.

Bugün iyileştirmelere ve geliştirmelere hız kesmeden devam eden; topluluklar üzerindeki geri dönüş,fikir ve önerileri uçtan uca değerlendirip yenilikler sunmaya çalışan Power BI ekibinin yayınlamış olduğu #2022Eylül güncellemesine ait bazı notlarımı sizlere aktarıyor olacağım.

Başlıca birkaç maddeyi ele almaya çalıştım.

Hatırlatma; ilgili yenilikleri kullanabilmek için Power BI Desktop uygulamanızı yeni sürümüne yükseltmeniz gerekmektedir.

Güncelleme/Yükseltme işlemi için lütfen tıklayınız…

Şimdiden iyi okumalar.

Hierarchical Axis by Default (Varsayılan olarak Hiyerarşik Eksen) olarak ifade edilen çözümleme; Power BI üzerindeki Barchart gibi hiyerarşik gruplama imkanı olan görsellerde, hiyerarşik bir x ekseninde birden çok kategorik alana yönelik ek görselleştirme seçeneği sağlamaktadır. 

İlgili çözüme yönelik bir uygulamada bulunacak olursak, hazır veriler üzerinden modellenmiş raporumuzda Bar Chart (Bar Grafik) görseli ile bir ürün grubu bazlı satış dağılımı oluşturalım; 

microsoft power bi hierarchical axis by default bar chart example

Görsel üzerinde yer alan alt kategorik gösterimde ilgili bir üst grupların ayrımlarında aşağıdaki gibi kesikli çizgi ayrım noktaları yer almaktadır;

microsoft power bi hierarchical axis by default bar chart example using data

Gözlerde ufak bir nüans olarak yer alsa da; görsel kullanımındaki şıklığı ve verinin okunmasına olan yardımcılığı ile hoş bir çözümleme olarak ekosisteme dahil edildi…

2-Improved Display Name for Summarized Fields

Improved Display Name for Summarized Fields (Özetlenen Alanlar için Geliştirilmiş Görünen Ad) olarak ifade edilen çözümlemede ise; Power BI üzerindeki özetlenen alanların görünen adını varsayılan veya seçilen toplamayı içerecek sütun adı şekilde kullanılmasını/gösterilmesini sağlamaktadır. 

İlgili çözüme yönelik bir uygulamada bulunacak olursak, hazır veriler üzerinden modellenmiş raporumuzda Table (Tablo) görseli ile bir ürün grubu bazlı satış dağılımı oluşturalım; 

microsoft power bi improved display name for summarized fields old example

İlgili tabloya değer içeren sütun eklediğimizde bunu otomatik olarak “Sum of” – Toplam formatında alan ön ad eki ekleyerek kullanmaktadır.

Gelen güncelleme dahilinde artık “Sum of” – Toplam şeklinde kullanılacak sütun-alan için otomatik olarak ilgili sütunun-alanın adını kullanmaktadır.

Alt kısımda yer alan görsel formatında görüntülendiği gibi;

microsoft power bi improved display name for summarized fields new example

Tabi ki doğrudan düşündüren ise;

microsoft power bi improved display name for summarized fields example

neden Average, Count, Variance, Median vb. ek hesaplama tiplerinde bu yok.
Bildiğiniz üzere bunlar normal sütunu-alanın üzerinde uygulanan özel işlemler, bundan dolayı ilgili güncelleme sadece “Sum of” – Toplam işleminde kullanılmaktadır.

Mevcut varsayılan özelliği inaktif etmek ve alışılmış kullanıma dönmek için;

File (Dosya) / Options & Settings (Seçenekler ve Ayarlar) / Current File (Geçerli Dosya)
Report Settings (Rapor Ayarları) alanı içerisinde yer alan Default Summarizations opsiyonel seçeneğini aktifleştirmeniz gerekmektedir.

microsoft power bi improved display name for summarized fields example setting

Tekrardan gözlerde ufak bir nüans olarak yer alsa da; görsel kullanımındaki kolaylığı ve yardımcılığı ile hoş bir çözümleme olarak ekosisteme dahil edildi…

3-Conditional Formatting for Data Labels

Conditional Formatting for Data Labels (Veri Etiketleri için Koşullu Biçimlendirme) olarak ifade edilen çözümlemede; geçmiş güncellemeler ile Power BI ekosistemine dahil olan grafik görsellerindeki değerlere yönelik formatlanabilen koşullarının belirlenen durumlardaki renk değerlerinin değiştirilebilmesi özelliğinin Legend (Görsel Grup vb.) üzerinde uygulanabilmesini sağlamaktadır.

Hatırlatma; Conditional Formatting for Data Labels güncellemesine göz atılabilir.

İlgili çözüme yönelik bir uygulamada bulunacak olursak, hazır veriler üzerinden modellenmiş raporumuzda Line Chart (Çizgi Grafik) görseli ile ürün grublarının aylık bazlı satış dağılımını oluşturalım; 

microsoft power bi conditional formatting for data labels example

Önceki ay yayınlanan güncellemede; Legend alanı kullanılamayan/özelliği bulunmayan görseller için güncelleme kullanımı gerçekleştirilebilmekteydi.Bu ay yayınlanan ilgili özelliğin güncellemesinde ise bu tüm görseller için geçerli kılınıp, kullanıma sunuldu.

Yinelenecek, fakat ufak bir nüans olarak yer alsa da; görsel üzerinde veri okunması yönündeki yardımcılığı ile hoş bir çözümleme olarak ekosisteme dahil edildi…

4-Mobile Formatting Options

Mobile Formatting Options (Mobil Biçimlendirme Seçenekleriolarak ifade edilen çözümlemede ise; Power BI mobil rapor görünüm tuval ekranında Visualizations (Görselleştirme) seçeneklerini çözümünü kullanabilmemizi sağlamaktadır.

Mobile Ekran içerkleri hatırlatması;

İlgili çözüme yönelik bir uygulamada bulunacak olursak, hazır veriler üzerinden modellenmiş örnek bir rapor ekranı oluşturalım; 

microsoft power bi mobile formatting options example report page

ve ardından mobil rapor ekran tasarım alanına (Mobile Layout) geçiş yapalım;
Çözüm Alanına: View (Görünüm) / Mobile Layout (Mobile Düzen) şeklinde ulaşabilirsiniz.

microsoft power bi mobile formatting options navigation bar

Ekran geçişinde bulunduğumuzda bizi;
Introducing mobile-only formatting – Yalnızca mobil cihazlara yönelik biçimlendirme ile tanışın
bilgilendirmesi karşılamaktadır.

Got itAnladım diyerek bilgilendirme ekranı üzerinden devam edip;

microsoft power bi mobile formatting options info

mobil rapor tasarım ekranına geçiş yapalım.

Ekran üzerinde mobil rapor tasarımına yönelik standart tuval alanı ve sayfa görsellerine ek olarak görsel düzenleme alanının dahil edildiği görüntülenmektedir.

microsoft power bi mobile formatting options example report page visualizations pane

Mobil rapor ekranı tasarımında kaybedilen görsel düzenlemesi adına ekranlar arası geçiş ve dikkat/odak dağılımına yönelik hoş bir çözümleme olarak ekosisteme dahil edildi.

5-Horizontal Fusion

Horizontal Fusion (Yatay Füzyonolarak ifade edilen çözümlemede ise; Power BI rapor sonuçlarını oluşturmak için gereken veri kaynağı sorgularının sayısını azaltarak Veri Analizi İfadeleri (DAX) sorgularını daha önce mümkün olandan daha verimli bir şekilde işlemeyi amaçlayan sorgu performans optimizasyonu çözümünü kullanabilmemizi sağlamaktadır.

Çözüme yönelik bir uygulamada bulunacak olursak, hazır veriler üzerinden modellenmiş örnek bir Canlı Modda (Direct Query) rapor ekranı oluşturalım; 

microsoft power bi horizontal fusion test report page

Ardından çözüme yönelik basit bir seviyede tepki süresi ölçümlemesi adına Performance Analyzer (Performans Analizörü) ekranımızı açalım;
Çözüm Alanına: View (Görünüm) / Performance Analyzer (Performans Analizörü) şeklinde ulaşabilirsiniz.

microsoft power bi horizontal fusion performance analyzer

Basit bir test ile Depo bazlı faturalarımızı filtreleyip tablo yüklemesi değerine göz atalım;

Table:835 ms.

microsoft power bi horizontal fusion disable

Şimdi Horizontal Fusion özelliğimizi kullanalım.

Bunun için;

File (Dosya) / Options & Settings (Seçenekler ve Ayarlar) / Global (Genel/Küresel)
Preview Features (Önzileme Özellikleri) alanı içerisinde yer alan Horizontal Fusion opsiyonel seçeneğini aktifleştirmeniz gerekmektedir.

microsoft power bi features horizontal fusion

Aktifleştirme işlemimizi gerçekleştirip, tekrar tepki süresini test ettiğimizde; (Tamamen aynı koşullarda)

Table:74 ms.

microsoft power bi horizontal fusion enable

Gerçekten başarılı.

1milyon satırlık; tek bir tablolu, canlı rapor üzerindeki performans etkisi… 
Büyük veri kümeleri üzerinde etkili sonuçlar doğuracağı kesin, fakat büyük verileri canlı kümelerde de kullanmak ne kadar doğru olabilir bu da geliştiricinin bakışına yönelik bir düşünce noktası.

Yanı sıra ilgili test işlemlerini dilerseniz Dax Studio içerisindeki Load Perf. Data çözümündende test edebilirsiniz.

microsoft power bi horizontal fusion test data dax studio

Geliştiriciler için Direct Query rapor formatlarında görsel veri yüklemesi problemlerinin bir nebze önüne geçecek çözümleme olarak ekosisteme dahil edildi.

Power BI Ek Hatırlatmalar

Bu hatırlatma alanında geçmiş güncellemelere yönelik içerik üreticileri tarafından göz ardı edilmiş ve kişisel paylaşımları ile yeni ek çözümler sunan içerik üreticilerinin paylaşımları yer almaktadır.

1-How to Change the Colors of Your Visuals Based on the Selected Measure?

How to Change the Colors of Your Visuals Based on the Selected Measure? (Görsellerinizin Renklerini Seçilen Ölçüye Göre Nasıl Değiştirirsiniz?) olarak ifade edilen çözümlemede; Mara Pereira seçilen ölçüye (veya bir dilimleyici/filtreden yapılan seçime) göre görsellerinizin renklerini nasıl değiştireceğinize yönelik aktarımda bulunmaktadır. 

İlgili paylaşım içeriği;

2-Create A Pareto Chart In Power BI Using DAX Function Combinations

Create A Pareto Chart In Power BI Using DAX Function Combinations (DAX İşlev Kombinasyonlarını Kullanarak Power BI’da Pareto Grafiği Oluşturmak) olarak ifade edilen çözümlemede ise; Enterprise DNA ekibi Power BI üzerinde Pareto analizine yönelik aktarımda bulunmaktadır. 

İlgili paylaşım içeriği;

Yanı sıra kısa bir açıklama ile Ceyhun Erdoğan‘ın paylaşımı da göz önünde bulundurulabilir;
İlgili bağlantı için lütfen tıklayınız…

3-A Dynamic Legend for a Dynamic Measure + Time Intel Chart

A Dynamic Legend for a Dynamic Measure + Time Intel Chart (Dinamik Ölçü için Dinamik Gösterge + Zaman Intel Tablosu) olarak ifade edilen çözümlemede; Bernat Agulló Roselló Dynamic Calculation (Dinamik Hesaplama) üzerine detaylı bir çözümlemede bulunmaktadır. 

İlgili paylaşım içeriği;

Ele aldığımız başlıkların yanı sıra birkaç ek yapılandırma ve özellik yeni güncelleştirme ile Power BI ekosistemine dahil edildi.

Kalan ek güncellemelere;

https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-september-2022-feature-summary/

blog yazısı üzerinden, ya da;

videosundan erişebilirsiniz.

İş Zekası Not Defteri

Bu not defterinde; veri bilimi, raporlama ve iş zekasına yönelik kişisel paylaşımları ile yeni ek çözümler sunan içerik üreticilerinin paylaşımları yer almaktadır.

1-Real-time Data Pipeline with Kafka to BigQuery

Real-time Data Pipeline with Kafka to BigQuery (Kafka’dan BigQuery’ye Gerçek Zamanlı Veri Hattı) olarak ifade edilen çözümlemede; Burak Samed Doğu Spotify API kullanarak Kafka ve Google BigQuery arasında bir pipeline yöntemi hakkında aktarımda bulunmaktadır. 

İlgili paylaşım içeriği;

Ek olarak Burak Spotify düşkünü olduğunu belirtip birde Github hesabından Spotify Wrapped projesi paylaşımında bulunmuş.

İlgili bağlantı için lütfen tıklayınız…

2-Useful APIs for Developers

Useful API’s fo Developers (Yazılımcılar İçin Faydalı API’ler) olarak ifade edilen çözümlemede; Yasin Sunmaz yazılımcılara yönelik kullanabilecekleri API kaynakları hakkında aktarımda bulunmaktadır. 

İlgili paylaşım içeriği için lütfen tıklayınız…

3-Using Common Table Expression (CTE) - Did You Know?

Using Common Table Expression (CTE) – Did You Know? (Ortak Tablo İfadesini (CTE) Kullanma – Biliyor muydunuz?) olarak ifade edilen çözümlemede ise; Cláudio Silva  SQL dilinde kullanılan CTE* – Common Table Expression (Ortak Tablo İfadeleri) yöntemi hakkında farklı bir nüans aktarımında bulunmaktadır.

*CTE – Common Table Expression; SQL dilinde kompleks sorgu ifadeleri üzerinde kullanım için geçici olarak oluşturulan, yinelemeli ve hiyerarşik bir sogulama türüdür.

İlgili paylaşım içeriği için lütfen tıklayınız…

4-Data Democratization

Data Democratization (Veri Demokratikleşmesi) olarak ifade edilen çözümlemede; Hetal Kapadia birçok kaynağın çağın en büyük gücü olarak nitelendirdiği Veri’nin Demokratikleşmesi üzerine çeşitli açıklama ve aktarımlarda bulunmaktadır.

İlgili paylaşım içeriği için lütfen tıklayınız…

Gelecek yazılarda görüşmek üzere.

İyi çalışmalar…

, ,