microsoft-power-bi-hatalar-mistakes-errors

Merhaba iyi günler.

Bugün Power BI raporlarında sıkça karşı karşıya kalmış olduğum Community (Topluluk) ve çeşitli kaynaklar üzerinden faydalanarak çözümlerine ulaştığım problemleri aktarmaya çalışacağım. 

Şimdiden iyi okumalar.

DAX hataları, hatalı fonksiyon kullanımı ve kurgu hatalarından (algoritma kurgusu) dolayı ortaya çıkmaktadır.  

Aslında kurgu hatası da bir nevi fonksiyon kullanımı (kompleks fonksiyon kurgusu) içerisinde yer almaktadır.

Yinelemek gerekirse; DAX: Data Analytic EXpressions (Veri Analitiği İfadeleri) olarak ifadelendirilmektedir. Bir programlama dili değildir. Sorgulama dilidir.

DAX; basit-kompleks hesaplamalar, hesaplanmış sütunlar, hesaplama grupları, özel biçim dizeleri ve tabular modellerde kullanılmaktadır.

Birçok çözümlemeye yönelik hazır Power BI DAX fonksiyonu bulunmaktadır. Detaylı kullanımlarına yönelik bilgilere aşağıdaki linkler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Dünya üzerinde yazılımsal-algoritmik hatalara yönelik birçok farklı çözüm paylaşan forumlar bulunmaktadır.(Community-Topluluklar )

Power BI ile ilgili çeşitli çözümlemeler içeren başlıca topluluklar ise; Stackoverflow, Microsoft Power BI Community, Power BI User Group

Karşı karşıya kalmış olduğunuz anlık olarak çözümüne ulaşamadığınız DAX hatalarını bu topluluklar üzerinde çözüme ulaştırabilirsiniz.

Açıklayıcı-eğitici platformlar ve çeşitli toplulukların yanı sıra Power BI için ek çözümlemeler de mevcut.

Kompleks sorgularımızı kolay okunabilir bir hale getirmek için (Formatlanmış) Dax Formatter;

microsoft-power-bi-format querry-before
microsoft-power-bi-format querry-after

ya da formatlama dahil birçok ek özelliği içerisinde bulunduran (Ücretsiz) Dax Studio

microsoft-power-bi-format querry-dax-studio

yardımcı araçlar içerisine eklenebilir.

Kısacası DAX hatalarını (Kurgusal hatalar dışında) anlık olarak kullanacağım yöntem bilgilerimi kaynaklardan yineleyerek ve topluluklarda çözüm arayarak gerçekleştirmeye çalışıyorum. 

2-Veri Kaynağı Hataları

Zaman zaman rapor veri kümelerimiz web portalı üzerinde veri kaynağı nedenli olarak yenileme hataları oluşturur.

Bu nedenler;

Sabit Veri Kaynağı ise; fiziksel yol değiştirilmiş olabilir (Excel-Pdf), ilgili veri kümesi kaldırılmış olabilir ya da veri kaynağımız üzerinde tanımlı ilişki sağlayan alanlarımızda kaldırma-değişme işlemleri gerçekleştirilmiş olabilir.

Web Kaynaklı (Web UrlServisApi) ise; farklı bir kaynağa taşınmış, ek sağlayıcılar-koruyucular atanmış-düzenlenmiş (VPNSSL) ya da veri kaynağımız üzerinde tanımlı ilişki sağlayan alanlarımızda kaldırma-değişme (Alan türü değiştirilmiş olabilir ve veri kümesi ilişkilerimiz bozulmuştur) işlemleri gerçekleştirilmiş olabilir.

a-Veri Kaynağı Konumu Değişiklikleri

Sabit veri kaynağının fiziksel yolu değiştiğinde (excel üzerindeki iki mini veri kaynağı kullanarak);

microsoft-power-bi-data-science-error-data

doğrudan ilgili hata ile karşılaşırız.Tabi ki bu hata Power BI Desktop üzerinde bu şekilde görüntülenir.

microsoft-power-bi-data-science-error-data-location

Mevcut raporumuzu Publish edip ilgili hatayı Web Portalı üzerinde inceleyelim.

Öncelikle Web üzerinde ufak bir düzenleme ile kaynak ayarlarımızı gerçekleştirelim.

microsoft-power-bi-data-science-error-data-filed-error

Sonarsında ise veri kaynağımızı yenileyelim.

İşlemi gerçekleştirdiğimizde veri kümeleri alanında ilgili veri kümemizde hata sembolü ile karşılaşıyoruz.

microsoft-power-bi-data-science-error-data-web

Detaylarını incelemek istediğimizde ise (Üç Nokta-Ayarlar diyerek Yenileme Geçmişi) undefined veri kaynağına ulaşılamıyor hatası ile karşılaşırız.

Hatayı gidermek için ise kaynak yolu üzerinde ilgili veri kaynağı tanımlanmalıdır.Yada rapor indirilip (Mevcut ise açılıp) veri kaynak yolu düzenlenip web portalı üzerinde rapor paylaşılmalıdır.

b-Veri Kaynağı Yapısı Değişiklikleri

Diğer durumumuzda ise raporumuz içerisindeki veri kümemizde bulunan herhangi alan değiştirildiğinde (kaldırıldığında) Power BI Desktop üzerinde aldığımız hata; 

microsoft-power-bi-data-science-error-data-filed

şeklinde olur.Web portalı üzerinde kontrol gerçekleştirdiğimizde ise karşılaştığımız hata;

microsoft-power-bi-data-science-error-data-field

şeklinde görüntülenir.

Hatayı gidermek için ise kaynak yolu üzerinde ilgili veri kaynağı üzerinde bulunan alan düzenlenmelidir.Yada rapor indirilip (Mevcut ise açılıp) veri kaynağı içerisindeki ilgili alan düzenlenip web portalı üzerinde rapor tekrar paylaşılmalıdır.

c-Web Kaynağı Değişiklikleri

Web üzerindeki veri kaynağının yolu-sağlayıcısı (URL) değiştiğinde (Collectapi üzerinden mini bir demo oluşturarak);

microsoft-power-bi-data-science-error-web-querry

aşağıdaki gibi (Power BI Desktop üzerinde) bir hata alırız.

Mevcut API bağlantım Anonim olduğundan (ApıKey kullanmadan) dolayı URL üzerinden erişimi inaktif edemedim (Veri paylaşımını). Manuel olarak URL üzerinde ufak değişim gerçekleştirdim. 

microsoft-power-bi-data-science-error-web-querry-api

Rapor veri kümeleriniz içerisinde doğrudan bu tarz web üzerinden veri transferi mevcut ise (Yöntem elzem değil ise ) bu kullanım yönteminizi yerel bir veri tabanı üzerine taşımanızı (İmkanınız varsa uygun alan yapısını oluşturup) ve burada değişimleri tutmanızı öneririm.

Herhangi bir nedenden dolayı erişim gerçekleşemez ise rapor veri kümeniz içerisindeki diğer alanlarınızın da veri yenilemesi gerçekleştirilmeyecektir.İlgili verilerinizi yerel bir alanda tutup son değişiklikleri rapor veri kümeniz içerisinde kullanmanız (Veri yenileme zaman yapısı oluşturup kontrollerde tutma dahilinde) kısmi olarak yenileme hatası için çözüm oluşturabilir.

Tabi ki sağlayıcınız üzerinde gerçekleşen problemi çeşitli yöntemlerle çözmeniz gerekecektir.

Buna benzer kullandığımız bir yapı içerisinde web üzerinden aralıklı olarak finansal analiz verisi sağlayan bir firmadan konu dışı bir hata aldık.Aslında konu aynıydı (Web kaynaklı oluşan hata) fakat hata biraz farklıydı.

Sağlayıcımız birgün öncesinde sitesine ait SSL yapısını güncellemişti.

Kurduğumuz yenileme hatası sisteminde ise bir veri kümesi yenilemesinde hata saptanmıştı.

Kontrol ettiğimde ise;

microsoft-power-bi-data-web-ssl-error-report

bu şekilde bir hata ile karşılaştım.

Her iki tarafta da sistem kontrolü gerçekleştirdiğimde yapının tamamen sorunsuz olarak çalıştığını fakat mevcut hatanın art arda yinelendiğini gördüm.

Microsoft Power BI Commmunity üzerinde ilgili çözümü bulamadıktan sonra (Belkide farketmedim) Stackoveflow üzerinde aşağıdaki gibi bir çözümle karşılaştım.

*Aslında konu biraz farklı ama hata aynı. 

microsoft-power-bi-data-web-ssl-error-public

Çözüm ise ilgili URL uzantısındaki www alanını çıkartmaktı.

Test ettiğimde ise hata giderilmişti.

microsoft-power-bi-data-web-ssl-error

Gerçekleşen bu hatadan sonra ilgili sağlayıcıdan belirli aralıklarla sağladığımız verileri MsSQL üzerindeki oluşturduğumuz veritabanına yazıp rapor veri kümemize verileri buradan sağlamaya başladık.(Son başarılı yenileme yapısı oluşturup, Log kayıtları tutarak kontrol sağlayıp)

Kısacası; dış kaynaklar üzerinden sağladığımız tüm veri kümelerinin kullanımını yerel sistemimiz üzerinden kontrolümüz dahilinde gerçekleşmesi en ideal çözüm olarak görülmektedir.  

3-Ek Hatalar

DAX Kullanımı ve Veri Kaynağı Hataları dışında karşılaşabileceğimiz birkaç ek hata mevcuttur.(Çoğaltılabilir)

Ek-1:Rapor Kayıt Hatası

Anlık olarak üzerinde çalıştığımız rapor dosyamız birden fazla kez açılmış ise ya da çalışmış ve işlemini tamamlamış olduğumuz rapor dosyamızı kaydetmek istediğimiz konumda bulunan aynı isme sahip bir dosya kullanımda ise aşağıdaki gibi bir hata ile karşılaşırız;

microsoft-power-bi-save-report-error

Çözümü ise basit, ilgili kullanılacak dosya versiyonunu baz alarak diğerlerini kapatıp rapor dosyamızı kaydetmek.

Ek-2:Web Rapor Rol Hatası

Web üzerinde rol tanımlı yayınladığımız raporlarımızda kimi zaman rapor kullanıcılarımız aşağıdaki gibi bir hata ile karşılaşabilir.

microsoft-power-bi-web-role-access-error

Nedeni ise raporu paylaştığımız kullanıcılarımıza rol tanımlaması (Ya da uygun rolü) yapmamış olmamızdır.

Çözümlemesi ise web üzerindeki veri kümesi ayarları içerisinden Güvenlik yönetimine girerek;

microsoft-power-bi-web-role-error

kullanıcılarımız için uygun gördüğümüz rolleri tanımlamak.(Link:Ek Bilgilendirme)

microsoft-power-bi-web-role-error-control

Ek-3:Pano Öğe Hatası

Web üzerinde kullanıcılarımıza yönelik yayınladığımız panolarımızda kimi zaman pano kullanıcılarımız aşağıdaki gibi bir hata ile karşılaşabilir.

microsoft-power-bi-web-board-panel-object-error

Nedeni ise pano öğelerimizin ilgili raporlarında değişiklik olması.

Bu değişiklikler;

  • İlgili öğenin görsel tipinin değiştirilmesi (Farklı bir görsele dönüştürülmesi)
  • İlgili öğenin kaldırılması (Rapordan silinmesi)
  • İlgili rapor adının değiştirilerek yayınlanması (Ya da raporun kaldrılması)
microsoft-power-bi-web-board-panel-object

Çözümü ise; aynı rapor adında (Uzantı-Yol aynı olması şartı ile) görselin tekrar dahil edilmesi-düzenlenmesi ya da ilgili görselin başka bir veri kümesi içerisinden tekrardan panoya eklenmesi.

Ek-4:Gateway Hatası

Power BI Desktop üzerinde oluşturduğumuz raporlarımızın diğer platformlar üzerinden erişimini sağlamak ve farklı kullanıcılarla paylaşmak için Power BI Web üzerinde yayınlarız.

Yayınladığımız raporlarımızın verilerini zamanlanmış bir şekilde (Schedule Refresh) yenileyebilmemiz için raporlarımızın içerisindeki veri kümelerimizin ilgili veri kaynakları ile (Web Kaynakları hariç) aralarında bir bağlantı bulunması gerekmektedir.

Power BI için bu çözümleme Power BI Gateway ile sağlanmaktadır.

Power BI doğrudan yerel veri kaynakları üzerinde bulunan makineye kurularak köprü-geçit görevi görerek verilerin transferini sağlamaktadır.

Kurulumu gerçekleştirdikten sonra Power BI Web üzerinde raporlarınızın paylaşımını sağladığınız kullanıcı bilgileri ile giriş yapıp veri köprüsünü-veri geçidini aktifleştirebilirsiniz. 

 

microsoft-power-bi-error-gateway-login

Kimi zaman makine üzerindeki ağ geçidinin arka planında bulunan servis inaktif olduğunda yada ana makine kapandığıda veya en bariz tabir ile herhangi bir nedenden ötürü Gateway inaktif olduğunda (Logout-Oturum açma durumu gerektiğinde) web üzerinde aşağıdaki gibi bir hata ile karşılaşırız;

microsoft-power-bi-error-gateway-refresh

Ayarlar üzerinden Yenileme Geçmişi detaylarını kontrol ettiğimizde veri ağ geçidinin çevrimdışı olduğunun bilgisini alırız.

microsoft-power-bi-error-gateway-refresh-detail

Çözümü ise; ilgili Gateway yapısının kurulduğu makine üzerinde tekrardan web raporlarının yayınlandığı kullanıcı bilgileri ile giriş yapmak.(Standart Mode-Personel Mode Kurulumuna dikkat edilmelidir)

Ek-5:Rapor İçindeki Öğelere Erişmek

Zaman zaman ihtiyaçlar dahilinde raporumuza dışarıdan özel görsel (Custom Visual) ve imaj dosyaları dahil ederiz.

Kullandığımız bu objeleri farklı raporlarda kullanmak veya ilgili dosyalara erişmemiz gerekebilir.

Herhangi bir nedenden dolayı kaynak dosyalarımıza ulaşamazsak rapor dosyalarımıza erişim ile bu problemi çözebiliriz.

Demo bağlamında aşağıdaki raporuma bir Report Page Background (Rapor Sayfası Arkaplanı) ve Custom Visual (Özel Görsel-Long Text Viewer) dahil ediyorum. 

microsoft-power-bi-export-object

Ardından ilgili raporumun bir kopyasını oluşturuyorum.

microsoft-power-bi-export-object-new-file

Sonrasında ise kopya dosyamın .pbix uzantısını .rar uzantısına dönüştürüyorum.

Hatırlatma: PBIX dosyası; Microsoft uygulaması olan Power BI Desktop tarafından oluşturulan raporlar ve görselleştirmeler için kullanılan bir belge türüdür (Dosya uzantısı). Kullanıcı tarafından eklenen sorgular, veri modelleri, görselleştirmeler, ayarlar ve raporlar içerir.

microsoft-power-bi-export-object-new-file-start-export

.rar uzantısı dönüşümünden sonra dosyamızı açtığımızda, ek dosyalara doğrudan ulaşabildiğimizi görürüz.

Bu hatamızı (Gereksinimimizi) kısmi bir şekilde bu yöntemle çözümleyebiliriz.

Mevcut işlemeye çalıştığım başlıklar-alt başlıklar çoğaltılabilir veya kategorileri düzenlenebilir.

Bunlara ek birçok hata-sorun ve çözümleme dahil edilebilir.

Tekrardan Microsoft Power BI ile ilgili bilgilerinizi tazelemek isteseniz Alberto Ferrari ve Marco Russo’nun ele aldığı aşağıdaki mini dokümana göz atmanızı öneririm.

Gelecek yazılarda görüşmek üzere.

İyi çalışmalar…

, , , , ,

İlgili Yazılar