Geliştirici Araçları

Apache Yazılım Vakfı (Apache Software Foundation-ASF); 1999 yılında çeşitli yazılım projelerini desteklemek üzere kurulmuş kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.
Veri Bilimi, Makine Öğrenmesi, Yapay Zeka, Derin Öğrenme, Veri Depolama Sistemleri … vb spesifik birçok konuya yönelik açık kaynak kodlu araç, uygulama, kütüphane ve çerçeve çözümleri sağlamaktadır.

Python; yorumsal yönü yüksek,nesne yönelimli,çevik yönlere sahip,modüler yapıda ve etkileşimli olan yüksek seviyeli bir dildir.
(Baskın Interpreter (Yorumlayıcı) dil özelliği gösterir)

R; Veri Analizi-Veri Bilimi alanında kullanılan istatistiksel hesaplama ve veri görselleştirmesi olanağı sağlayan bir dildir.

Knime; açık kaynak kodlu Veri Analizi ve Veri Bilimi çalışmalarınız için analiz ve görselleştirme işlemleri gerçekleştirmenizi sağlayan Apache Impala tabanlı esnek, güçlü ve ileri düzey çözümler sunan araçtır.

Weka; veri madenciliği ve makine öğrenmesi alanlarında kullanılan gelişmiş ve özelleşmiş veri işleme programıdır.

Microsoft Visual Studio, Windows için IDE yani entegre bir yazılım/program geliştirme ve kod derleme ortamıdır.
Windows CE,.NET Framework, Microsoft Windows, Windows Mobil, .NET Compact Framework,Microsoft Silverlight yanı sıra birçok dil desteği ile dilediğiniz formatlarda geliştirme yapmanıza imkan sunmaktadır.

Microsoft SQL Server Managment Studio; Microsoft tarafından geliştirilmiş olan Microsoft SQL Server içindeki tüm bileşenleri yapılandırmak ve yönetmek için kullanılan, veritabanı yönetim sistemi hizmeti sağlayan editördür.

Microsoft Power BI; Microsoft tarafından sunulan bir iş analiz ve raporlama aracı hizmetidir.
Daha açıklayıcı olarak; kullanıcıların kendi raporlarını ve gösterge tablolarını oluşturmaları için etkileşimli görselleştirmeler ve iş zekası yetenekleri sağlayan gelişmiş-özelleşmiş bir hizmettir.