Geliştirici Araçları

Apache Yazılım Vakfı (Apache Software Foundation-ASF); 1999 yılında çeşitli yazılım projelerini desteklemek üzere kurulmuş kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.
Veri Bilimi, Makine Öğrenmesi, Yapay Zeka, Derin Öğrenme, Veri Depolama Sistemleri … vb spesifik birçok konuya yönelik açık kaynak kodlu araç, uygulama, kütüphane ve çerçeve çözümleri sağlamaktadır.

Python; yorumsal yönü yüksek,nesne yönelimli,çevik yönlere sahip,modüler yapıda ve etkileşimli olan yüksek seviyeli bir dildir.
(Baskın Interpreter (Yorumlayıcı) dil özelliği gösterir)

PyCharm; çapraz platform bir Python geliştirme ortamı’dir.
Kod analizleri, grafiksel hata ayıklamacısı, versiyon kontrol sistemi ile entegre ve Django ile Python web geliştirmeleri yapılmasını sağlamaktadır.

R; Veri Analizi-Veri Bilimi alanında kullanılan istatistiksel hesaplama ve veri görselleştirmesi olanağı sağlayan bir dildir.

Knime; açık kaynak kodlu Veri Analizi ve Veri Bilimi çalışmalarınız için analiz ve görselleştirme işlemleri gerçekleştirmenizi sağlayan Apache Impala tabanlı esnek, güçlü ve ileri düzey çözümler sunan araçtır.

Weka; veri madenciliği ve makine öğrenmesi alanlarında kullanılan gelişmiş ve özelleşmiş veri işleme programıdır.

Microsoft Visual Studio; Windows için IDE yani entegre bir yazılım/program geliştirme ve kod derleme ortamıdır.
Windows CE,.NET Framework, Microsoft Windows, Windows Mobil, .NET Compact Framework,Microsoft Silverlight yanı sıra birçok dil desteği ile dilediğiniz formatlarda geliştirme yapmanıza imkan sunmaktadır.

SSMS; Microsoft SQL Server Managment Studio; Microsoft tarafından geliştirilmiş olan Microsoft SQL Server içindeki tüm bileşenleri yapılandırmak ve yönetmek için kullanılan, veritabanı yönetim sistemi hizmeti sağlayan editördür.

Heidi SQL; MySQL’in (MariaDB ve Percona Server gibi sürümlerin) yanı sıra Microsoft SQL Server ve PostgreSQL için ücretsiz ve açık kaynaklı bir istemci uygulamasıdır.

Microsoft Power BI; Microsoft tarafından sunulan bir iş analiz ve raporlama aracı hizmetidir.
Daha açıklayıcı olarak; kullanıcıların kendi raporlarını ve gösterge tablolarını oluşturmaları için etkileşimli görselleştirmeler ve iş zekası yetenekleri sağlayan gelişmiş-özelleşmiş bir hizmettir.

Microsoft Power BI GateWay; verilerin kaynakları ile Power BI’ın ortamının (Service) haberleşmesini sağlayan bir konnektördür.

Oracle Virtual Box; Başlangıçta Sun Microsystems’in piyasaya sürdüğü fakat daha sonra Sun Microsystems’in Oracle Corporation tarafından satın alınması sonucu adı Oracle VM Virtualbox olarak adı değiştirilen bir sanallaştırma yazılımıdır.