power bi january features 2023

Merhaba iyi günler.

Bugün iyileştirmelere ve geliştirmelere hız kesmeden devam eden; topluluklar üzerindeki geri dönüş,fikir ve önerileri uçtan uca değerlendirip yenilikler sunmaya çalışan Power BI ekibinin yayınlamış olduğu #2023Ocak güncellemelerine ait bazı notlarımı sizlere aktarıyor olacağım.

Başlıca birkaç maddeyi ele almaya çalıştım.

Hatırlatma; ilgili yenilikleri kullanabilmek için Power BI Desktop uygulamanızı yeni sürümüne yükseltmeniz gerekmemektedir.

Şimdiden sevdiklerinizle mutlu, huzurlu, sağlıklı bir yıla; iyi okumalar.

Power BI Usage Scenarios: Embed for Your Organization (Power BI Kullanım Senaryoları: Kuruluşunuz için Dahil Etme vb.) olarak ifade edilen yeniliğimiz; Power BI’ın organizasyonel kullanım mimarisine yönelik yeni yol haritası ve çözümlerinin bilgisi sağlamaktadır.

Bu yenilikçi mimari yapı yaklaşımı ise;

power bi usage scenario embed for your organization expanded
 1. Power BI içerik oluşturucuları, Power BI Desktop’ı kullanarak bir BI çözümü geliştirir.
 2. İçerik oluşturucu Power BI Desktop dosyasını (.pbix) hazır olduğunda Power BI hizmetinde yayımlar.
 3. İçerik oluşturucu (Yönetici) özel bir kuruluş ağında bulunan herhangi bir veri kaynağına bağlanmak ve veri yenilemek için şirket içi bir veri ağ geçidi kurar.
 4. Yetkili kullanıcı (Yönetici-Alan Yetkilisi) kullanıma hazır bir Power BI çalışma alanı oluşturur.
  NOT: Kişisel olmayan çalışma alanları için özel uygulama kullanıcıları; bir çalışma alanı rolüne ya da yönlendirme izinlerine sahip oldukları için Power BI içeriğini görüntüleme (Oluşturma ya da değiştirme) iznine sahiptirler.
 5. Özel uygulama, uygulama kullanıcısından Azure AD ile kimlik doğrulaması yapmasını ister.
  Kimlik doğrulama başarılı olduğunda, özel uygulama bir Azure AD erişim belirtecini önbelleğe alır.
 6. Özel uygulama, uygulama kullanıcısı adına Power BI REST API çağrıları gerçekleştirmek için Azure AD (Active Directory) erişimini kullanır.
  Özellikle uygulama; çalışma alanı öğeleriyle ilgili meta verileri almak için erişim belirtecini kullanır.
  Meta veriler; içeriği özel uygulamaya gömmek için gereken özellikleri içerir.
 7. Geliştirici özel uygulama üzerinde belirli bir Power BI öğesini, HTML olarak iframe yöntemi ile kullanır.
  Uygulama; kullanıcının izin vermesi koşuluyla Power BI raporlarının oluşturulmasını ve düzenlenmesini destekleyebilir.
 8. Power BI yöneticileri, Power BI hizmetindeki etkinliği denetler ve izler.
şeklinde format ve adımlarında kurgulanmaktadır.
bağlantılarına göz atabilirsiniz.
Kurumsal mimari süreçleri adına yol haritası olarak kullanılabilir…

2-Building Multi-Language Reports for Power BI in 2023

Building Multi-Language Reports for Power BI in 2023 (2023’te Power BI için Çok Dilli Raporlar Oluşturma) olarak ifade edilen yeniliğimiz; geliştiricilerin Power BI raporları içerisindeki öğelerde yer alan ifadeleri çoklu dil seçenekleri ile kullanıcılara sunmasını sağlamaktadır.

Günümüzdeki şirketler sayıca yoğunluklu olarak çok uluslu personel ya da uluslararası hizmet yapısındadır.
Bu noktada kullanılan ortak bilgi sağlayıcılar üzerinde yer alan çeşitli ifadeler zaman zaman ikili iş ilişkileri noktasında problemler oluşturmaktadır.

Artık; kullanıcıların Power BI raporlarından edineceği değerlerin karşılığındaki ifadeler, alacakları veri çıktıları (.xlsx, .pdf vb.) ve konuşulan ortak veri dili karşılıkları tamamen talep etmiş oldukları ya da kullandıkları dile yönelik hizmet sağlayabilecektir.

Bu noktadaki öncelikli adım geçtiğimiz dönem USERCULTURE() Dax fonksiyonu ile atıldı.
Fonksiyon kullanım formati ise;

_Satis Miktari ML=
SWITCH (
 USERCULTURE(),
 "de-DE", "Verkaufsmenget",
 "fr-FR", "Quantité de ventes",
 "tr-TR", "Satış Miktarı",
 "Sales Quantity"
)

şeklindedir.
İlgili fonksiyona yönelik farklı dil seçeneği destekleri ve ek çözümler adına lütfen tıklayınız…

NOT: Ek bilgilendirme için 

göz atmanızı öneririm.

Dil desteği çözümüne yönelik yakın tarihte ise kullanım odaklı deneyim için Power BI ekibi tarafından bir paylaşımda bulunuldu. *Kullanıcı adaptasyonu adına.

İlgili paylaşım;
https://multilanguagereportdemo.azurewebsites.net/
bağlantısı üzerinde canlı olarak deneyimleyebileceğiniz; 

power bi building multi language reports for in 2023

rapor formatı şeklindedir.

Burada örnek olarak farklı 13 adet dil yer almaktadır;
*Özellikle s
embolik dillere destekleme (Karakter desteği) adına yer verildi.

power bi building multi language reports list 2023

ve anlık olarak ilgili bağlantı üzerinde yer alan raporda dinamik olarak seçime dayalı tercih doğrultusunda bu çözüm kullanılabilmektedir;

power bi building multi language reports list inside selection 2023

Artık; yerel olarak kurumiçi kullanılabilen çözüm noktasından, uluslararası noktada kullanıcı desteği sağlayacak bir görünüme bürünme yoluna girilmiş gibi.Kaldı ki Gartner raporlarında yer alan sıralamalar ve topluluklar üzerindeki tercihler bunun büyük destekçisi izlenimi de vermektedir.

3-Embed Power BI Apps in Microsoft Teams Channels and Meetings

Embed Power BI Apps in Microsoft Teams Channels and Meetings (Power BI Uygulamalarını Microsoft Teams Kanallarına ve Toplantılarına Ekleyin) olarak ifade edilen yeniliğimiz ise; kullanıcıların Power BI öğelerini Microsoft Teams içerisindeki sekmeler üzerinde ek kullanıcılara sunmasını sağlamaktadır.

Microsoft’un ürünleri arasındaki entegre kullanım özelliği bilindiği kadarı ile meşhurdur.
Bu kez geliştirici ekibi tarafından; kurumiçi iletişim kanalı olan Microsoft Teams içerisinde kullanıcı grup alanı/kanalı üzerinde Power BI öğelerinin ortak kullanımına yer verildi.

İlgili öğelerin Teams üzerindeki ortak alanlarda kullanılabilmesi için; grup alanı üzerinde ek bir sekme (Tab) oluşturup, bu sekmeye Power BI uygulamasını ekleyip;

power bi in teams team place section

uygulama içerisinden paylaşılacak öğeyi, kullanım sekme adını belirleyerek;

power bi in teams team place section report type

diğer kullanıcıların kullanımına sunabilirsiniz.

power bi in teams team place section report using type

NOT: İlgli öğenin, öğe sahibi kullanıcı dışında farklı kullanıcılar ile paylaşılmış olma durumunda; öğede yer alan izinlerin ilgili paylaşımda bulunulmuş kullanıcıya tanımlanması gerekmektedir.

Şuan bu rapor kullanım çözümünde Drilltrough* ve Cross Report Navigation** özellikleri desteklenmemektedir.
*Rapor içerisindeki sayfalar arası bağlantılı alanlar üzerinden geçişlerde bulunulması.
**İki farklı rapor arasında bağlantılı alanlar üzerinden geçişlerde bulunulması. 

power bi in teams team place section report view using type

İkili iletişimler ve kullanım kolaylığı adına destekleyici bir çözüm olarak ekosisteme dahil edildi… 

4-Announcing Connected Excel Tables from Power BI

Announcing Connected Excel Tables from Power BI (Power BI’da Bağlı Excel Tabloları Duyurusu) olarak ifade edilen yeniliğimiz; kullanıcıların Power BI öğelerinin üzerinden edinmiş/almış olduğu Excel dökümlerini (.xlsx) korumalı olarak kullanmasını sağlamaktadır.

Hızlıca Power BI Service üzerinde bir rapor içerisindeki tablo öğesine ait verileri dışarı aktaralım; 

power bi download data with excel file

Aktarım esnasında oluşturalacak olan Excel formatındaki verilerin görünüm formatına yönelik tercihi belirleyip, ilgili dökümü dışarı aktaralım; (Export)

power bi download data with excel file choose format

Ek olarak; yeni güncelleme ile Summarized Data (Özetlenmiş Veriler) seçeneğinde opsiyonel olarak 500.000 satır kapasitesinde .xlsx formatında, ya da 30.000 satır kapasitesinde .csv formatında çıktı alabilirsiniz.

power bi download data with excel file summarize format new capacity

İlgili döküm indirilip, yerel cihaz üzerindeki Excel uygulamasında açıldığında; uygulama kullanıcı giriş durumu ve organizasyon veri hassaslığına yönelik iki uyarı vermektedir.
*Olağan uyarlar.

1;
Product Notice: Most of the features of Excel have been disabled, because it hasn’t been activated.
Ürün Bildirimi: Etkinleştirilmediğinden Excel’in özelliklerinin çoğu devre dışı bırakıldı.
Ürün etkinleştirmesi, lisans uyarı durumu.

2;
Privacy Settings Applied: Your account privacy settings are being applied to this device.To adjust your settings go to privacy settings.
Uygulanan Gizlilik Ayarları: Hesabınızın gizlilik ayarları bu cihaza uygulanıyor.Ayarlarınızı düzenlemek için gizlilik ayarlarına gidin.
Organizasyonel ve kullanıcı bazlı gizlilik ayarları uyarı durumu.

power bi download data with excel file need user login

Lisanslı bir kullanıcı ile giriş yapıldığında ise;

power bi download data with excel file after user login

bu uyarılar kalkmaktadır.

Yeni gelen güncelleme ile ise Excel üzerinde ek iki farklı uyarı verilmektedir.

1;
Security Warning: External data connections have been disabled.
Güvenlik Uyarısı: Harici veri bağlantıları devre dışı bırakıldı.
Harici yenileme uyarı durumu.

2;
Protected View: Be careful, files from the Internet can contain viruses.Unless you need to edit, it’s safer to stay in Protected View.
Korumalı Görünüm: Dikkatli olun, İnternetteki dosyalar virüs içerebilir.Düzenlemeniz gerekmiyorsa, Korumalı Görünüm’de kalmanız daha güvenlidir.
Kurumiçi/Kullanıcı bazlı dosya güvenliği uyarı durumu.

power bi download data with excel file external data connection
power bi download data with excel file be careful virus

uyarıları görüntülenmektedir.
Bu güncelleme bildirimleri kurumsal güvenlikler adına önem arzedebilir.

Yeni güncelleme ile gelen ek bir yenilik ise; verileri dışarı aktarırken Summarized Data formatında canlı* bir rapor üzerinden veri aktarıldığında;
*DirectQuery Mode  

power bi download data with excel file summarize format realtime

aktarılan dosya formatındaki verilerin farklı zaman diliminde dosya üzerinden güncellenebilmesi sağlanmaktadır;

power bi download data with excel file connected real time
power bi download data with excel file connected real time refresh

Bu kurumiçi güvenlik adına negatif, yanı sıra iş yükü adına pozitif bir etki/katkı sağlayabilir.
Mevcut personellerin kuruma ya da ilgili dosyaya olan hassaslığı kurum için bir açık oluştururken, farklı personellerin sürekli olarak sisteme girip bir döküm için zaman harcaması ortadan kaldırılarak ek bir katkı sağlayabilir.

Bu noktada çözüm tamamen yazı/tura olarak nitelendirilebilir.

5-Little Touches

Little Touches (Küçük Dokunuşlar) olarak ifade edilen yeniliğimiz ise; Power BI ekibinin Power BI Service üzerinde gerçekleştirmiş olduğu gözden kaçan küçük dokunuşları ifade etmektedir.

Hızlıca ele alacak olursak, görsel öğeler üzerinde işlem yapmak istendiğinde görüntülenen sembollerin değişimi;
*Power BI Service üzerinde yer almaktadır.

power bi new header icon style

ilk defa Power BI kullanacak olanlar için hızlı bir başlangıç rapor turu;
*Power BI Service üzerinde yer almaktadır.

power bi try it your self report main
power bi try it your self report main detail

Gezinti Bölmesi (Navigation Pane) üzerinde işlem yapmak istendiğinde görüntülenen sembollerin değişimi;
*Power BI Service üzerinde yer almaktadır.

power bi new user navigation pane icon style
power bi new navigation pane icon style

şeklinde güncellenmiş ve kullanım ekosistemine dahil edilmiştir.

6-Student Certification Hub

Student Certification Hub (Öğrenci Sertifika Merkezi) olarak ifade edilen bilgilendirmede ise; Microsoft ekibi teknik bilgisini kanıtlayın öğrenciler için Haziran 2023’e kadar Temel Düzey Sertifikasyon sınavlarına ücretsiz olarak girebilmelesini sağlamaktadır.
*Maksimum sertifikasyon sınav sayısı 
sekiz adettir.

Hızlıca başvurmanızı öneririm.
İlgili bağlantı için lütfen tıklayınız…

microsoft student certification hub
microsoft student certification hub exams

Power BI Ek Hatırlatmalar

Bu hatırlatma alanında; geçmiş güncellemelere yönelik içerik üreticileri tarafından üretilip göz ardı edilmiş, yanısıra kişisel paylaşımları ile yeni ek çözümler sunan içerik üreticilerinin paylaşımları yer almaktadır.

1-A Different Calendar Style

A Different Calendar Style (Farklı Bir Takvim Stili) olarak ifade edilen çözümlemede; Rick de Groot Power BI raporlarında kullanılabilecek farklı bir takvim stiline/modeline yönelik aktarımında bulunmaktadır.

İlgili paylaşım içeriği için lütfen tıklayınız…

2-How to Change the Best and the Worst Categories Color

How to Change the Best and the Worst Categories Color (En İyi ve En Kötü Kategorilerin Rengi Nasıl Değiştirilir?) olarak ifade edilen çözümlemede; Hamid Doostparvar Power BI raporlarında kullanılabilecek görsel üzerindeki verilerin koşullu biçimlendirme yöntemine yönelik kullanım aktarımında bulunmaktadır.

İlgili paylaşım içeriği için lütfen tıklayınız…

3-How to Create Custom Tooltips for Images and Buttons in Power BI

How to Create Custom Tooltips for Images and Buttons in Power BI (Power BI’da Görüntüler ve Düğmeler İçin Özel Araç İpuçları Oluşturma) olarak ifade edilen çözümlemede; Mara Pereira Power BI raporlarında kullanılabilecek tasarımsal ve kullanım odaklı görsel düğme (Button) çözümüne yönelik aktarımda bulunmaktadır.

İlgili paylaşım içeriği için lütfen tıklayınız…

4-Best Resources to Learn Power BI in 2023 (Include DAX, M)

Best Resources to Learn Power BI in 2023 (Include DAX, M) (2023’te Power BI’ı Öğrenmek İçin En İyi Kaynaklar (DAX, M Dahil)) olarak ifade edilen çözümlemede ise; Rick de Groot Power BI çözümlerine yönelik kullanılabilecek faydalı gördüğü Blog/YouTube kaynakları derleyip paylaşmaktadır.

İlgili paylaşım içeriği için lütfen tıklayınız…

5-Upgrading Report Performance with Report Page Tooltips

Upgrading Report Performance with Report Page Tooltips (Rapor Sayfası Araç İpuçları ile Rapor Performansını Yükseltme) olarak ifade edilen çözümlemede ise; Reid Havens Power BI çözümlerinde kullanılan sayfa araç ipuçları (Report Page Tooltip) çözümüne yönelik aktarımda bulunmaktadır.

İlgili paylaşım içeriği için lütfen tıklayınız…

6-We Need this Report in Power BI

We Need this Report in Power BI (Power BI’da Bu Rapora İhtiyacımız Var) olarak ifade edilen çözümlemede ise; Data Goblins Power BI rapor kullanım gereksinimleri ve yöntemi üzerine aktarımda bulunmaktadır.

İlgili paylaşım içeriği için lütfen tıklayınız…

İş Zekası Not Defteri

Bu not defterinde; veri bilimi, raporlama ve iş zekasına yönelik kişisel paylaşımları ile yeni ek çözümler sunan içerik üreticilerinin paylaşımları yer almaktadır.

1-Data Analysis with SQL and Tableau - Customer Churn Analysis

Data Analysis with SQL and Tableau – Customer Churn Analysis (SQL ve Tableau ile Veri Analizi – Müşteri Kaybı Analizi) olarak ifade edilen çözümlemede; Sisi Yao SQL ve Tableau ile Müşteri Kaybı Analizi üzerine aktarımda bulunmaktadır.

İlgili paylaşım içeriği için lütfen tıklayınız…
İlgili kod içeriği için lütfen tıklayınız…

2-UC Irvine Machine Learning Repository

UC Irvine Machine Learning Repository (UC Irvine Makine Öğrenimi Deposu) olarak ifade edilen çözümlemede; UCI üzerinde makine öğrenmesi tabanlı çeşitli süreçlere yönelik kaynaklar paylaşılmaktadır.

İlgili paylaşım kaynağı için lütfen tıklayınız…

3-Awesome Chat GPT

Awesome Chat GPT (Müthiş Sohbet GPT’si) olarak ifade edilen çözümlemede ise; Jordan Burgess GitHub üzerinde Chat GPT yapay zeka çözümüne yönelik çeşitli kaynaklar paylaşmaktadır.

İlgili paylaşım içeriği için lütfen tıklayınız…

4-VS Code Shortcuts To Code Like You’re Playing a Piano

VS Code Shortcuts To Code Like You’re Playing a Piano (Piyano Çalıyormuşsunuz Gibi Kodlamak İçin VS Kodu Kısayolları) olarak ifade edilen çözümlemede ise; Aziz Nal Visual Studio Code üzerinde kullanabileceğiniz ve zaman/odak noktasında kazanım sağyalacak kısayollara yönelik paylaşımda bulunmaktadır.

İlgili paylaşım içeriği için lütfen tıklayınız…

5-Yazdığınız Kodları Sunmanın 6 Harika Yolu

Yazdığınız Kodları Sunmanın 6 Harika Yolu olarak ifade edilen çözümlemede; Serdar Tafralı yazmış olduğumuz kodları sunum ve insanlara aktarma noktasında kullanabileceğimiz görselleştirme çözümlerine yönelik aktarımda bulunmaktadır.

İlgili paylaşım içeriği için lütfen tıklayınız…

Gelecek yazılarda görüşmek üzere.

İyi çalışmalar…

, ,

İlgili Yazılar