power bi may features 2023

Merhaba iyi günler.

Bugün iyileştirmelere ve geliştirmelere hız kesmeden devam eden; topluluklar üzerindeki geri dönüş,fikir ve önerileri uçtan uca değerlendirip yenilikler sunmaya çalışan Power BI ekibinin yayınlamış olduğu #2023Mayıs güncellemesine ait bazı notlarımı sizlere aktarıyor olacağım.

Başlıca birkaç maddeyi ele almaya çalıştım.

Hatırlatma; ilgili yenilikleri kullanabilmek için Power BI Desktop uygulamanızı yeni sürümüne yükseltmeniz gerekmektedir.

Güncelleme/Yükseltme işlemi için lütfen tıklayınız…

Şimdiden iyi okumalar.

Create Power BI Reports in Jupyter Notebooks (Jupyter Not Defterlerinde Power BI Raporları Oluşturun) olarak ifade edilen yeniliğimiz; Power BI raporlama çözümünü Jupyter Notebook* üzerinde kullanabilmenizi sağlamaktadır.
*Jupyter Notebook doğrudan destek sağlamaktadır. (Ek)
Biz Google Colaboratory (Colab) üzerinde test işleminde bulunacağız.

Hızlıca Google Colaboratory üzerinde ilgili özelliğimizi deneyimleyelim.
Google Colaboratory erişmek için lütfen tıklayınız…

Erişimde bulunduktan sonra hızlıca bir notebook sayfası açalım;

power bi google colaboratory new notebook

Öncelikle, Power BI kullanımı adına  powerbiclient kütüphanesini yükleyelim;

!pip install powerbiclient
power bi powerbiclient install pip google colaboratory colab project

Ardından;

  • Power BI görsel kullanımı için; QuickVisualize, get_dataset_config, Report,
  • Power BI çözümü kullanımı adına sistem erişimi için; DeviceCodeLoginAuthentication,
  • Hazır test verisi kullanımı için; seaborn

çözümlerini test projemize aktaralım. 

from powerbiclient import QuickVisualize, get_dataset_config, Report
from powerbiclient.authentication import DeviceCodeLoginAuthentication
import seaborn as sns
power bi google colaboratory colab project library

Şimdi, seaborn kütüphanesi içerisinden iris veri setini test amaçlı projemize aktaralım;

iris_dataset = sns.load_dataset(“iris”)
power bi google colaboratory colab project iris data

sonrasında ise veri kümesine yönelik kısa bir önizlemde bulunalım;

print(iris_dataset)
power bi google colaboratory colab project view iris data

Son olarak mevcut veri kümesi ile gelen yeniliğimizi test edelim.
Kodu çalıştırdığımızda; çıktı olarak bize ilgili cihazımızı doğrulama ve ardından Power BI Service hizmetine erişme için bağlantı içeren bir açıklama dönmektedir;

PBI_visualize = QuickVisualize(get_dataset_config(iris_dataset))

PBI_visualize
power bi use google colaboratory colab project general view
power bi use google colaboratory colab project reports

Bu açıklamada yer alan kodu bağlantı üzerinde kullandığımızda;

power bi use google colaboratory colab project device auth

bizi Power BI entegrasyon işlemi için oturum açmaya yönlendirmektedir.

power bi use google colaboratory colab project service login

Power BI Servis girişini gerçekleştirdiğimizde; 

power bi use google colaboratory colab project service login user
power bi use google colaboratory colab project service login user compleate

ilgili cihaz üzerinde Power BI entegrasyon hizmetine erişimimizin tamamlandığı bilgisi verilmektedir.

power bi use google colaboratory colab project integration compleate

Google Colab üzerine geri döndüğümüzde ise kod çıktısı alanımızda birtakım işlemlerini gerçekleştiğini görüntülemekteyiz.Burada Power BI servisi mevcut veri kümemize yönelik içgörü çözümü ile bir rapor oluşturmaktadır;

power bi use google colaboratory colab project generating report
power bi use google colaboratory colab project report generate end

İşlem tamamlandığında standart görselleme üzerinden ilgili verilerimizin görselleştirildiği bir rapor görüntülemekteyiz;

power bi use google colaboratory colab project generating report view

Daha yakından bakınca;

power bi use google colaboratory colab project generating report view focus

Rapor çıktısına ek olarak; veriler üzerinden kendisi aritmetiksel işlemde bulunarak açıklama yapmaktadır;

power bi use google colaboratory colab project generate report describe

Yanı sıra veri kümenizi kullanabileceğiniz Data Field (Veri Alanı);

power bi use google colaboratory colab project generating report fields

ve rapor işlemlerinde bulunabileceğimiz öğe çözümleri sunmaktadır;

power bi use google colaboratory colab project generating report options

*Farklı geliştirme ortamlarında hızlı bir görselleştirme seçeneği ile veri anlamlandırılması işlemlerine büyük ölçüde katkı sağlaması öngörülmektedir…

Microsoft Purview Data Loss Prevention Policies for Power BI

Microsoft Purview Data Loss Prevention Policies for Power BI (Power BI için Microsoft Purview Veri Kaybını Önleme İlkeleri) olarak ifade edilen yeniliğimiz ise; Power BI raporlama çözümlerinde veri kaybı ve gizliliğine yönelik Microsoft 365 Data Loss Prevention (DLP) Policies çözümünü ek özellikleri ile kullanabilmenizi sağlamaktadır.

Hatırlatma-1: Microsoft 365 Data Loss Prevention (DLP) Policies çözümü kullanımını aşağıdaki .gif üzerindeki bağlantı ve özelliklerden gerçekleştirebilirsiniz.
İlgili çözüme yönelik detaylı bilgilendirme için lütfen tıklayınız… 

configure power bi dlp policy in microsoft 365 compliance

Mevcut ay yenilikleri ile ilgili çözüm, otomatik olarak ihlal tespit ve risk iyileştirme çözümleri ile güncellenerek kullanım hizmetine sunulmuştur.

Aşağıdaki .gif üzerindeki bağlantı ve özelliklerden gerçekleştirebilirsiniz.
İlgili çözüme yönelik detaylı bilgilendirme için lütfen tıklayınız… 

new dlp demo for ga upload sensitive info to power bi

Hatırlatma-2: Microsoft 365 Data Loss Prevention (DLP) Policies çözümü kullanımında; spesifik olarak bir çalışma alanını belirleyebilir ve hazır olarak oluşturulmuş Turkish National Identification Number (TC NO) çözümünü kullanabilirsiniz.

Spesifik çalışma alanı belirlemesi;

new dlp demo for ga upload sensitive info to power bi choose workspace
new dlp demo for ga upload sensitive info to power bi workspaces

Turkish National Identification Number (TC NO) çözümünü kullanımı;

new dlp demo for ga upload sensitive info to power bi national configuration

*Artan veri sızıntısı ve ihlallere yönelik korunum adına önemli bir çözümleme olarak ekosisteme dahil edilmiştir.

Deep Dive into the New Dynamic Format Strings for Measures

Deep Dive into the New Dynamic Format Strings for Measures (Ölçümler için Yeni Dinamik Format Dizgilerini Derinlemesine İnceleyin) olarak ifade edilen çözümlemede; mevcut ay dahilinde ekosisteme dahil edilen Dynamic Format Strings for Measures çözümüne yönelik detaylı bir örnek ile konu ince ayrıntısına kadar aktarılmaktadır.

Hatırlatma: Dynamic Format Strings for Measures çözümüne yönelik ek bilgi için lütfen tıklayınız… 

İlgili paylaşım için lütfen tıklayınız…

Edit your Data Model in the Power BI Service

Edit your Data Model in the Power BI Service (Veri Modelinizi Power BI Hizmetinde Düzenleyin) olarak ifade edilen çözümleme ise; Power BI Service üzerinde veri modelinizi ve yapınızı düzenlemenizi sağlamaktadır.

İlgili çözüme yönelik deneyimlemede bulunmak için Power BI Service üzerine erişimde bulunamamız gerekmektedir.
Erişim gerçekleştirip;

microsoft power bi show your data model in the power bi service​ settings

mevcut çalışma alanlarımızda yer alan veri kaynaklarının herhangi birini tıkladığımızda, açılan veri kaynağı yönetim ekranında gelen yenilik ile Open Data Model (Veri Modelini Açın) çözümünü görüntülüyor olacağız.

İlgili özellik varsayılan olarak çalışma alanı düzeyinde inaktiftir;

microsoft power bi enable edit your data model in the power bi service​ settings

İlgili özelliğimizi kullanabilmek için çalışma alanınızın ayarlar alanına ulaşarak;

microsoft power bi edit your data model in the power bi service​

About (Hakkında) altındaki Data Model Settings (Veri Modeli Ayarları) kısmındaki,

EN:
Users can edit data models in the Power BI Service (Preview)

TR:
Kullanıcılar, Power BI Hizmetinde (Önizleme) veri modellerini düzenleyebilir.

özelliğini aktifleştirilmesi gerekmektedir.

microsoft power bi edit your data model in the power bi service​ settings

Özelliğimizi aktifleştirdikten sonra;

microsoft power bi accept edit your data model in the power bi service​

Özelliğimizi aktifleştirdikten sonra; mevcut çalışma alanlarımızda yer alan veri kaynaklarının herhangi birini tıkladığımızda, açılan veri kaynağı yönetim ekranında gelen Open Data Model (Veri Modelini Açın) çözümünün aktif olduğunu görüntülüyor olacağız.

microsoft power bi active accept edit your data model in the power bi service​

Open Data Model (Veri Modelini Açın) çözümünü tıkladığımızda;

microsoft power bi use accept edit your data model in the power bi service​

Power BI Desktop üzerinde yer alan ilişki düzenleme alanı, rapor tablo alanı ve hızlı çözüm merkezi yer almaktadır.

Yanı sıra ilgili ekrana geçiş yaptığımızda bizi;

EN:
Keep in mind your will be permanent and automaticlly saved.

TR:
Kalıcı olacağını ve otomatik olarak kaydedileceğini unutmayın.

işlem uyarısı karşılamaktadır.

microsoft power bi keep mind accept edit your data model in the power bi service​

İlgili ekrandaki üst çözüm alanında;

  • New Measure (Yeni Ölçü); yeni hesaplama yapmanızı sağlayan,
  • New Column (Yeni Sütun); yeni sütun/kolon oluşturmanızı sağlayan,
  • New Table (Yeni Tablo); yeni tablo oluşturmanızı sağlayan,
  • Manage Roles (Rolleri Yönet/Rol Yönetimi); rolleri yönetmenizi (Yapılandırma, ekleme vb.) sağlayan,
  • New Report (Yeni Rapor); yeni rapor oluşturmanızı sağlayan

çözümleri yer almaktadır.

microsoft power bi general format accept edit your data model in the power bi service​

Özellikle rol yönetimi şubat güncellemesi ile gelen formatındaki kullanımıyla birebir aynı yapıda yer almaktadır;
Ek hatırlatma: Enhanced Row-Level Security Editor

microsoft power bi rls row level security accept edit your data model in the power bi service​

İlgili ekrandaki sağ çözüm alanında ise;

  • Propersites (Özellikler); rapor ve veri odaklı işlem gerçekleştirmenizi sağlayan,
  • Data (Veri); alan/sütun ve tablo odaklı işlemde bulunmanızı sağlayan

çözümleri yer almaktadır.

microsoft power bi table format accept edit your data model in the power bi service​

*Anlık çözümleme ve müdahale adına önemli bir gelişme olarak ekosisteme dahil edilmiştir.

Work seamlessly in Power BI Desktop with files in OneDrive and SharePoint

Work Seamlessly in Power BI Desktop with files in OneDrive and SharePoint (OneDrive ve SharePoint’teki Dosyalarla Power BI Desktop’ta Sorunsuz Çalışın) olarak ifade edilen çözümleme; Power BI Desktop uygulaması üzerinde hazırlamış olduğunuz raporları OneDrive ve SharePoint üzerine kayıt etme ve ilgili kayıt alanları üzerinde kullanma imkanı sağlamaktadır.

İlgili çözüm Power BI Destkop uygulaması üzerinde kısayollar olarak sağ üst köşede yer almaktadır;

power bi share file onedrive and sharepoint desktop

Bu çözümü kullanabilmek için Power BI Destkop uygulaması üzerinde; 

File (Dosya) / Options & Settings (Seçenekler ve Ayarlar) / Preview Features (Önizleme Özellikleri)

alanı içerisinde yer alan Save to OneDrive and SharePoint (OneDrive ve SharePoint’e Kaydedin) opsiyonel seçeneğini;

power bi share file onedrive and sharepoint desktop setting

ve Power BI Service üzerine erişimde bulunarak;
(Yönetici – Admin rolü dahilinde.)

Tenant Settings (Kiracı Ayarları) alanı içerisinde yer alan 
Users can view Power BI items saved in OneDrive and SharePoint Preview 
(Kullanıcılar, OneDrive ve SharePoint Önizleme’de kaydedilen Power BI öğelerini görüntüleyebilir)
opsiyonel seçeneklerini aktifleştirmesi gerekmektedir;

power bi share file onedrive and sharepoint service setting

İlgili özellik kullanım aktifleştirmelerinin ardından Power BI Desktop üzerindeki kısayol erişim alanına yönelik kullanım gerçekleştirdiğimizde;

power bi share file onedrive and sharepoint report desktop

giriş yapmış olan Microsoft hesabına bağlı olan OneDrive hesabını kullanım olarak sağlamaktadır.
Dilerseniz bu hizmeti dosya ayar erişim alanı üzerinden, dosya kaydı ya da kullanımı adına kullanabilirsiniz; 

power bi share file onedrive and sharepoint desktop history

Yanı sıra; ilgili dosyaya OneDrive üzerinden erişip, dosyayı görüntüleyebilir/çalıştırabilirsiniz;

power bi onedrive open report

ek olarak ise Power BI Desktop üzerindeki gibi paylaşımda bulunabilirsiniz;

power bi onedrive report share link

Dosya yükleme anında ise OneDrive üzerinde dosya yüklenme durumu; 

power bi onedrive file upload status proccess

mevcut dosya bulunması durumunda güncelleme/üzerine yazma bildirimi;

power bi onedrive replace file

ya da çeşitli durumlara yönelik hata bildirimi desteği verilmektedir;
*Rapor üzerinde satır düzeyi güvenlik olduğunda hassas veri niteliğinden dolayı sistem dosyayı açmamaktadır.

power bi onedrive file upload status proccess error

*Bir nevi versiyon kontrol mantığında fiziksel dosya yedeklemeleri odaklı olarak kullanılabilir bir çözüm niteliğinde ekosisteme dahil edilmiştir.

Practice Assessments for Microsoft Certifications

Practice Assessments for Microsoft Certifications (Microsoft Sertifikaları için Uygulama Değerlendirmeleri) olarak ifade edilen çözümleme ise; Microsoft’un, Power BI çözümününde aralarında bulunduğu ek hizmetlerine yönelik sertifika simülasyonu desteğini içermektedir.

İlgili hizmet sayfası için lütfen tıklayınız…

İlgili tarihteki güncel sertifika simülasyonu listesi;

şeklindedir.

Ele aldığımız başlıkların yanı sıra birkaç ek yapılandırma ve özellik yeni güncelleştirme ile Power BI ekosistemine dahil edildi.

Kalan ek güncellemelere;

videosu üzerinden ya da,

https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-may-2023-feature-summary/

blog yazısı üzerinden erişebilirsiniz.

Power BI Ek Hatırlatmalar

Bu hatırlatma alanında geçmiş güncellemelere yönelik içerik üreticileri tarafından göz ardı edilmiş ve kişisel paylaşımları ile yeni ek çözümler sunan içerik üreticilerinin paylaşımları yer almaktadır.

Step-by-Step Instructions to Configure Incremental Refresh

Step-by-Step Instructions to Configure Incremental Refresh (Kademeli Yenilemeyi Yapılandırmak İçin Adım Adım Talimatlar) olarak ifade edilen paylaşımda; Nuric Ugarte Power BI Kademeli/Arttırımlı Yenileme çözümüne yönelik detaylı bir paylaşımda bulunmaktadır.

İlgili Web paylaşımı için lütfen tıklayınız…

Bir Kategoriyi Diğer Tüm Kategorilerle Karşılaştırmak

Bir Kategoriyi Diğer Tüm Kategorilerle Karşılaştırmak olarak ifade edilen çözümlemede ise; Halil Güngörmüş Power BI raporlamalarında kullanılan karşılaştırmalı analiz yöntemine yönelik detaylı bir aktarımda bulunmaktadır.

İlgili LinkedIn paylaşımı için lütfen tıklayınız…
İlgili Web paylaşımı için lütfen tıklayınız…

İş Zekası Not Defteri

Bu not defterinde; veri bilimi, raporlama ve iş zekasına yönelik kişisel paylaşımları ile yeni ek çözümler sunan içerik üreticilerinin paylaşımları yer almaktadır.

Spark of AGI Early Experiments with GPT-4

Spark of AGI Early Experiments with GPT-4 (GPT-4 ile AGI Erken Deneylerinin Kıvılcımı) olarak ifade edilen paylaşımda; Nethra Sambamoorthi durdurak bilmeden ve günden güne hızına hız katan Yapay Zeka konusuna yönelik, Artificial General Intelligence (Genel Yapay Zeka) kavramına açıklık getiren bir paylaşımda bulunmaktadır.

İlgili LinkedIn paylaşımı için lütfen tıklayınız…

Examples and Guides for Using the OpenAI API

Examples and Guides for Using the OpenAI API (OpenAI API Kullanımına İlişkin Örnekler ve Kılavuzlar) olarak ifade edilen paylaşımda ise; Ted Sanders ürünlerinin popülerliği gittikçe artan OpenAI firmasının API çözümü ile çeşitli görevleri gerçekleştirebilmenizi sağlayan örnek kod paylaşımlarında bulunmaktadır.

İlgili Github paylaşımı için lütfen tıklayınız…
İlgili API kaynağı paylaşımı için lütfen tıklayınız…

Azure Data Factory ile Merkez Bankası Kurlarını Çekme

Azure Data Factory ile Merkez Bankası Kurlarını Çekme olarak ifade edilen paylaşımda; Emre Arı Azure Data Factory ile Merkez Bankası üzerinden veri aktarımı gerçekleştiren örnek bir uygulama paylaşımında bulunmaktadır.

İlgili Medium paylaşımı için lütfen tıklayınız…

Stock Price Prediction Using Python & Machine Learning

Stock Price Prediction Using Python & Machine Learning (Python ve Makine Öğrenimi Kullanılarak Hisse Senedi Fiyat Tahmini) olarak ifade edilen paylaşımda ise; Computer Science hisse senedinin gelecekteki fiyatını tahmin etmek için nasıl yapay bir sinir ağının oluşturulacağına yönelik paylaşımda bulunmaktadır.

İlgili Youtube paylaşımı için;

Free System Design

Free System Design (Ücretsiz Sistem Tasarımı) olarak ifade edilen paylaşımda; Alex Xu sistem mimarilerini kolay anlaşılır bir şekilde ele almış olduğu detaylı ücretsi bir dokümanın paylaşımında bulunmaktadır.

İlgili Web paylaşımı için lütfen tıklayınız…
İlgili Doküman paylaşımı için lütfen tıklayınız…

Gelecek yazılarda görüşmek üzere.

İyi çalışmalar…

, ,

İlgili Yazılar