power bi april features 2023

Merhaba iyi günler.

Bugün iyileştirmelere ve geliştirmelere hız kesmeden devam eden; topluluklar üzerindeki geri dönüş,fikir ve önerileri uçtan uca değerlendirip yenilikler sunmaya çalışan Power BI ekibinin yayınlamış olduğu #2023Nisan güncellemesine ait bazı notlarımı sizlere aktarıyor olacağım.

Başlıca birkaç maddeyi ele almaya çalıştım.

Hatırlatma; ilgili yenilikleri kullanabilmek için Power BI Desktop uygulamanızı yeni sürümüne yükseltmeniz gerekmektedir.

Güncelleme/Yükseltme işlemi için lütfen tıklayınız…

Şimdiden iyi okumalar.

Dynamic Format String for Measures (Ölçüler için Dinamik Biçim Dizesi) olarak ifade edilen yeniliğimiz; Power BI Desktop üzerinde rapor hazırlarken kullandığımız verilerin formatlarını dinamik bir şekilde kullanabilmenizi sağlamaktadır.

Hızlıca Power BI Desktop üzerinde ilgili özelliğimizi deneyimleyelim.
İlgili çözüme yönelik uygulamada bulunmadan önce;

File (Dosya) / Options & Settings (Seçenekler ve Ayarlar) / Preview Features (Önizleme Özellikleri)
alanı içerisinde yer alan Dynamic Format String for Measures (Ölçüler için Dinamik Biçim Dizesiopsiyonel seçeneğini aktifleştirmeniz gerekmektedir.

microsoft power bi dynamic format value settings in preview features

Özelliğimizi aktifleştirdikten sonra; özelliğimize yönelik kullanım için, Power BI Desktop üzerinde bir format tablosu oluşturulım.Bu format tablosunda kullanacağımız değerin gösterimine yönelik;

  • General (Genel),
  • Decimal (Ondalık),
  • Thousand (Binlik),
  • Millions (Milyon)

gösterim tipleri yer alacak.
Dilerseniz kullanımınıza yönelik ek formatlarda dahil edebilirsiniz.
*Farklı para birimi sembollü gösterimler vb…

İlgili tablo görünümü;

microsoft power bi dynamic value format currency format table

şeklinde olacaktır.
Çalışma alanı tablo önizleme görünümü ise;

microsoft power bi dynamic value format currency format table preview

şeklindedir.
Yeniliğimizi deneyimlemek adına test formatı oluşturalım.
Tek seçim özelliği içeren filtre, seçim formatını gösteren bir değer etiketi ve değere yönelik bir kırılım oluşturacak tablo bizim için yeterli olacaktır.

İlgili filtre formatı;

microsoft power bi dynamic format value currency selected filter

İlgili filtredeki bilgilendirme formatı;
*Dilerseniz eklenebilir.

microsoft power bi dynamic value format currency selected filter info

İlgili seçim formatını gösteren değer etiketi;

microsoft power bi dynamic format value currency selected filter test

Tablo formatımıza geçmeden önce ise tabloda yer alacak değeri kullanıma yönelik düzenleyelim.

microsoft power bi dynamic format value currency base type

Öncelikle kullanılacak parametremizin formatını Dynamic (Dinamik) format tipine dönüştürülim;

microsoft power bi dynamic format value convert currency new type

Dönüşümün ardından kullanılacak parametrenin değer dönüşümü için seçilen filtrenin seçim formatı ve varsayılanını değer gösterimimiz için düzenleyelim;

microsoft power bi dynamic format value convert currency type

Son olarak ise aylık şekilde ilgili değerimimizi görüntüleyeceğimiz bir tablo formatı ekleyerek test görsellerimizi tamamlayalım.

Varsayılan değer olan General (Genel) için görünümümüz;

microsoft power bi dynamic format value general currency type

Decimal (Ondalık) için görünümümüz;

microsoft power bi dynamic format value decimal currency type

Thousand (Binlik) için görünümümüz;

microsoft power bi dynamic value format thousand currency type

Million (Milyon) için görünümümüz;

microsoft power bi dynamic format value million currency type

şeklinde olacaktır.
Mevcut dinamik formatımızı sabit bir formata dönüştürmek istediğimizde ise;

microsoft power bi dynamic format value return format base type

bize format dönüşüm uyarısı verilecektir;

microsoft power bi dynamic format value return format base type warning

Sadece bir uyarı olacak, rapor içerisinde herhangi bir hata oluşturmayacaktır.

*Geliştiricilere kullanım esnekliği, kullanıcılara ise opsiyonel tercih imkanı sunacak bir güncelleme olarak ekosisteme dahil edildi… 

On-Object Interaction – Updates

On-Object Interaction – Updates (Nesne Üzerinde Etkileşim – Güncellemeler) olarak ifade edilen yeniliğimiz ise; Power BI masaüstü uygulaması üzerindeki görsel biçimlendirme çözümlerine yönelik farklı bir kullanım kolaylığı sağlayan tasarım özelliğine yönelik ek iyileştirmeleri kapsamaktadır.

İlgili özelliğimize yönelik detaylı bilgi için lütfen tıklayınız…

Özelliğimize yönelik bu ay gelen iyileştirmeler ise;

  • Card (Kart) görselide ilgili özelliğimize yönelik kullanım çözümlelerini desteklemektedir, (Dahil edildi.)
  • Bir kullanıcının kendisine önerilenden farklı bir görsel türünü (İlk 5 veya tam görsel galerisi) seçtiğinde, otomatik mod kapatılmaktadır,
    Bu otomatik modun kullanıcılar türü değiştirdikten sonra görselleri beklenmedik bir şekilde değiştirmesiyle ilgili duyduğumuz geri bildirimleri ele almak içindir.
  • Bölmelerin kolay kullanılması adına (Kolay küçültme/gizleme) Chevron menüsü kullanılabilmektedir,
  • Görsel kopyalama çözümü, tuval içerik menüsünde kullanılabilmektedir.
Card (Kart) görseli desteği;
microsoft power bi on object iteration card visual support

Chevron menüsü desteği;

microsoft power bi on object iteration filter pane
microsoft power bi on object iteration bookmark pane

Tuval içerik menüsü görsel kopyalama desteği;

microsoft power bi visual selection

*İlgili özelliğe yönelik gelen destekler ile kullanım kolaylığı arttırılmış ve efektif çözüm odaklı süreç geliştirilmiştir.

New Tooltip Auto-Scale

New Tooltip Auto-Scale (Yeni Araç İpucu Otomatik Ölçeklendirme) olarak ifade edilen yeniliğimiz; Power BI Tooltip (Araç İpuçları) çözümüne yönelik tuval alanı içerisindeki kullanımda görselinizi otomatik ölçeklendirmenizi sağlayan tasarım özelliğini kullanabilmenizi sağlamaktadır.

İlgili çözüme yönelik uygulamada bulunmadan önce;

File (Dosya) / Options & Settings (Seçenekler ve Ayarlar) / Current File (Geçerli Dosya) / Report Settings (Rapor Ayarları)
alanı içerisinde yer alan Tooltips Auto Scale (Araç İpuçları Otomatik Ölçeklendirme) opsiyonel seçeneğini aktifleştirmeniz gerekmektedir.

microsoft power bi tooltip auto scale settings open

Dilerseniz bu özelliği Power BI Service üzerinde yer alan raporlar içinde aktifleştirebilirsiniz.
Bunu, Power BI Service üzerindeki raporlarınızın Settings (Ayarlar)

microsoft power bi tooltip auto scale report settings

içerisinden gerçekleştirebilirsiniz.

microsoft power bi tooltip auto scale settings service preview

*Geliştiricilere yönelik tasarımsal ek özellik olarak ekosisteme dahil edilmiştir.

New Features to Deployment Pipeline View Schema

New Features to Deployment Pipeline View Schema (Dağıtım Ardışık Düzen Görünümü Şemasının Yeni Özellikleri) olarak ifade edilen yeniliğimiz ise; Power BI Service üzerinde kullanılan Deployment Pipeline çözümüne yönelik süreç içi değişimleri önizlemenizi ve ek çözümleri kullanabilmenizi sağlamaktadır.

İlgili çözüme yönelik detaylı bilgilendirme için lütfen tıklayınız…

Akış düzenleme önizlemesi;

microsoft power bi full deployment pipeline

Akış düzenleme önizlemesi;

microsoft power bi deployment pipeline project override
microsoft power bi deployment pipeline version change inline
microsoft power bi deployment pipeline version change

*Bütünleşik ya da dağıtık geliştirme modelleri için kolaylık sağlayan çözümleme olarak ekosisteme dahil edilmiştir.

Paginated Reports Feature Summary

Paginated Report Feature Summary (Sayfalandırılmış Rapor Özellik Özeti) olarak ifade edilen yeniliğimiz; Power BI Service üzerinde kullanılan Paginated Report çözümüne yönelik süreç içi iyileştirmeleri kapsamaktadır.

Yenilenmiş akış önizlemesi;

Çalışma alanımız üzerinde yer alan veri kaynaları ayarları üzerinden erişim sağladığımızda;
*Erişim yöntemlerinden sadece biri.

microsoft power bi report builder access dataset

yenilenmiş tasarımı ve eklenmiş (Düzenleme ile) Build ve Filters panelleri bizleri karşılamaktadır.

microsoft power bi report builder filters and build

Build ve Filters panelleri görünümleri;

microsoft power bi report builder filters and build detail

Verileri rapor formatında kullanmak istediğinizde ise;

microsoft power bi report builder summeraized data

EN:
You’re viewing summarized data.
Switch to uderlying data view anytime from the More options menu.

TR:
Özetlenmiş verileri görüntülüyorsunuz.
Dilediğiniz zaman Diğer seçenekler menüsünden temel veri görünümüne geçin.

bilgilendirmesi verilmektedir.
Veri görünüm formatını değiştirmek istediğinizde ise; 

microsoft power bi report builder switch underlying data

EN:
Switch to underlying data view?

By switching to this view, you will no longer be able to select measures or multiple tables.
Any selections you made that aren’t supported in this view will be cleared.

TR:
Temel veri görünümüne geçilsin mi?

Bu görünüme geçerek, artık hesaplamaları veya birden çok tabloyu seçemeyeceksiniz.
Bu görünümde desteklenmeyen yaptığınız tüm seçimler silinecektir.

bilgilendirmesi verilmektedir.

Herhangi bir rapor formatı oluşturmak istediğinizde ise; verilerinizi kullanırken, Build ve Filters panelleri görünümleri; 

microsoft power bi report builder data field

şeklinde olacaktır.

Yenilenmiş görünümü ile Filters paneli;

microsoft power bi report builder filter pane

Report Canvas Area (Rapor Tuval Alanı) paneli;

microsoft power bi report builder report view

Report Home Area (Rapor Anasayfa Alanı) alanı;

microsoft power bi report builder report edit home

Report View Area (Rapor Görünüm Alanı) alanı;

microsoft power bi report builder report edit view

Report Table Format Area (Rapor Tablo Format Alanı) alanı;

microsoft power bi report builder report edit table format

şeklinde görüntülenmektedir.

*Paginated Report çözümüne yönelik tasarımsal ve kullanım odaklı çözümler olarak ekosisteme dahil edilmiştir.

Power BI Ek Hatırlatmalar

Bu hatırlatma alanında geçmiş güncellemelere yönelik içerik üreticileri tarafından göz ardı edilmiş ve kişisel paylaşımları ile yeni ek çözümler sunan içerik üreticilerinin paylaşımları yer almaktadır.

How to Easily Compare Server Timings using DAX Studio for your Power BI Dataset

How to easily compare Server Timings using DAX Studio for your Power BI dataset (Power BI veri kümeniz için DAX Studio’yu kullanarak Sunucu Zamanlamalarını kolayca karşılaştırma) olarak ifade edilen paylaşımda; Patrick Leblanc Power BI rapor kullanımınızı DAX Studio üzerinde analiz edip, performans iyileştimenizi sağlayacak çözümlemede bulunmaktadır.

İlgili LINKEDIN paylaşım içeriği için lütfen tıklayınız…
İlgili YOUTUBE paylaşım içeriği için lütfen tıklayınız…

The Surprising Benefits of Choosing RANK DAX Over RANKX for Power BI: My Personal Experience

The Surprising Benefits of Choosing RANK DAX Over RANKX for Power BI: My Personal Experience (Power BI için RANKX Yerine RANK DAX Seçmenin Şaşırtıcı Avantajları: Kişisel Deneyimim) olarak ifade edilen paylaşımda; JiHwan Kim Power BI’ın DAX formulleri RANK ve RANKX‘e yönelik analiz içerikli aktarımda bulunmaktadır. 

İlgili LINKEDIN paylaşım içeriği için lütfen tıklayınız…
İlgili BLOG paylaşım içeriği için lütfen tıklayınız…

Minimize Diagnostics Steps by Just Using the VPAX File!

Minimize diagnostics steps by just using the VPAX file! (Yalnızca VPAX dosyasını kullanarak teşhis adımlarını en aza indirin!) olarak ifade edilen paylaşımda ise; Patrick Leblanc Power BI rapor kullanımınızı VPAX dosyası ile Tabular Editor üzerinde analiz edip, performans iyileştimenizi sağlayacak çözümlemede bulunmaktadır.

İlgili LINKEDIN paylaşım içeriği için lütfen tıklayınız…
İlgili YOUTUBE paylaşım içeriği için lütfen tıklayınız…

Figma Theme Generator

Figma Theme Generator (Figma Tema Oluşturucu) olarak ifade edilen paylaşımda; BIBB | Design Driven Business Intelligence firmasının paylaşmış olduğu Power BI raporlarınız üzerinde çeşitli efektif tema oluşturulmasına destek sağlayan çözüme yönelik aktarımlarda bulunulmaktadır.

İlgili ÇÖZÜM paylaşım içeriği için lütfen tıklayınız…
İlgili YOUTUBE paylaşım içeriği için lütfen tıklayınız…
İlgili SUNUM paylaşım içeriği için lütfen tıklayınız
İlgili ADOBE COLOR tasarım destek içeriği için lütfen tıklayınız

Ele aldığımız başlıkların yanı sıra birkaç ek yapılandırma ve özellik yeni güncelleştirme ile Power BI ekosistemine dahil edildi.

Kalan ek güncellemelere;

videosu üzerinden ya da,

https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-april-2023-feature-summary/

blog yazısı üzerinden erişebilirsiniz.

İş Zekası Not Defteri

Bu not defterinde; veri bilimi, raporlama ve iş zekasına yönelik kişisel paylaşımları ile yeni ek çözümler sunan içerik üreticilerinin paylaşımları yer almaktadır.

Artificial Intelligence Index Report 2023

Artificial Intelligence Index Report 2023 (Yapay Zeka Endeksi Raporu 2023) olarak ifade edilen paylaşımda; Stanford University durdurak bilmeden ve günden güne hızına hız katan Yapay Zeka konusuna yönelik 2023 raporu analiz ve araştırma paylaşımında bulunulmaktadır.

İlgili TWITTER paylaşım içeriği için lütfen tıklayınız…
İlgili DOKUMAN bağlantı paylaşım içeriği için lütfen tıklayınız…
İlgili DOKUMAN ÖZET bağlantı paylaşım içeriği için lütfen tıklayınız…

Understanding Machine Learning: From Theory to Algorithms

Understanding Machine Learning: From Theory to Algorithms (Makine Öğrenimini Anlamak: Teoriden Algoritmalara) olarak ifade edilen paylaşımda ise; Kirk Borne teoriden algoritmalara doğru adım adım yolculuk etmenizi sağlayacak Makine Öğrenmesi rehberi paylaşımında bulunulmaktadır.

İlgili TWITTER paylaşım içeriği için lütfen tıklayınız…
İlgili DOKUMAN bağlantı paylaşım içeriği için lütfen tıklayınız…

Python Sources

Python Sources (Python Kaynakları) olarak ifade edilen paylaşımda ise; Vinta Chen Python frameworklerinin, kitaplıklarının, yazılımlarının ve kaynaklarının derlenmiş listesine yönelik paylaşımda bulunulmaktadır.

İlgili DOKUMAN bağlantı paylaşım içeriği için lütfen tıklayınız…

Gelecek yazılarda görüşmek üzere.

İyi çalışmalar…

, , ,

İlgili Yazılar