osi model layer data transform

***

1. Fiziksel Katman (Physical Layer)

2. Veri Bağlantısı Katmanı (Data Link Layer)

3. Ağ Katmanı (Network Layer)

4. Taşıma Katmanı (Transport Layer)

5. Oturum Katmanı (Session Layer)

6. Sunum Katmanı (Presentation Layer)

7. Uygulama Katmanı (Application Layer)

İlgili Yazılar