İş Zekası Çözümleri

İş Zekası Nedir ? İş Zekası Kazanımları Nelerdir ?

Sürekli değişen zorlu koşullar altında şirketler (kurumlar-kuruluşlar) çağın rekabet koşullarına karşı adaptasyon sürecinde birçok problem yaşamaktadır.

Rekabet içerisinde ön planda olmak ya da rakip olarak kalabilmek adına değişen pazar koşullarına karşı anında tepki vermeleri gerekmektedir.

bussiness-intelligence-bi-competition-company.jpg

Bunun için geçmiş zaman dilimlerinde gerçekleşmiş süreçleri iyi analiz etmeleri ve bu analizler sonucu geleceğe yönelik çeşitli varyasyonlarla çözüm üretmeleri gerekmektedir.

Sektörel bazlı ele alındığında birçok farklı değişkene bağlı rekabet sahasında üretilmiş alternatif çözümler devamlılığı sağlayan önemli unsurlar olarak görülmektedir.

Gerçekleşen adaptasyon ve rekabet süreçlerinin çözüm temelini oluşturan yapı taşı bilgidir. Değerli olan bu argümanın kaynağı ise barındırdığımız verilerdir.

Muhasebesel, finansal, operasyonel faaliyetler ve süreçlerin neticesinde çeşitli veri kaynakları oluştururuz.

bussiness-intelligence-bi-competition-company-data.jpg

Verilerimizi tümevarım çözümleriyle bilgiye, edindiğimiz bilgileri yoruma, belirlediğimiz tutarlı yorumları karara ve son olarak aldığımız kararları eyleme dönüştürmemiz için mevcut verilerimizi detaylı bir şekilde analiz etmemiz gerekmektedir.

Gerçekleştirilen veri işleme faaliyetleri sonucu sektörel farklılık olgusuna ek olarak, farklı bir perspektiften ilgili yapının yeni işlevlerini çözümleyebiliriz.

Genel manada gerçekleştirilen tüm veri işleme, anlamlandırma ve görselleştirme faaliyetleri Business Intelligence (BI) – İş Zekası olarak ifade edilmektedir. 

İş zekası çözümleri ile;

 • Kurumsal marka kimliğimizi bir adım öne çıkarabilir, 
 • Rekabet ortamlarında kolayca risk değeri düşük kararlar alabilir, 
 • Analizler doğrultusunda fırsatları değerlendirebilir,
 • Şirket içi yönetiminizi optimize edebilir, 
 • Şirket içerisindeki süreç ve faaliyetlerinizi daha kolay yönetebilir, 
 • İş hacminizi çeşitli parametre takipleri ile arttırabilir,
 • Kurumsal olarak çok boyutlu analizler gerçekleştirip yeni fırsatlar oluşturabilir, 
 • Anlık olarak yönetimsel çıktılarınıza ulaşabilir vb birçok önemli çözümlemeye kolayca ulaşabilirsiniz.
Bunlar iş zekasının genel kazanımlarından sadece bir kısmı olarak ifade edilmektedir.
Sektörel olarak spesifik birçok sonuca ulaşabilir ve çeşitli kazanımlar elde edebilirsiniz.

Londra merkezli dünya üzerindeki öncü kaynak sağlama ve araştırma şirketi Robert Walters’ın gerçekleştirdiği analizlere göre;

 • İş Zekası; maliyetlerinizi minimum %6 azaltır.
 • İş Zekası; toplantı verimliliğine minumum %12 katkı sağlar.
 • İş Zekası; minumum %9 zaman tasarrufu sağlar.
Forbes Dergisinin 2018 yılı Haziran ayında yer alan sayısında ki “İş Zekası” makalesinde öne çıkan önemli noktalar ise;
 • İş Zekası; kârlılıklarla ilgili konularda karar almada %93 etkilidir,
 • İş Zekası; tasarruf gerektiren konularda karar almada %94 etkilidir,
 • İş Zekası; kritik konularda etkili karar almada %96 etkilidir,
 • İş Zekası; rekabetle ilgili konularda karar almada %91 etkilidir,
 • İş Zekası; müşteri ilişkileri konularında karar almada %88 etkilidir,
 • İş Zekası; risk yönetimi ile ilgili konularda karar almada %86 etkilidir.
 Mevcut tüm değerler optimum analizler ışığındaki sağlıklı veriler sonucunda oluşmaktadır.

İş Zekası ile geleceği hedefleyin, gelecekten geri kalmayın…