power bi october features 2022

Merhaba iyi günler.

Bugün iyileştirmelere ve geliştirmelere hız kesmeden devam eden; topluluklar üzerindeki geri dönüş,fikir ve önerileri uçtan uca değerlendirip yenilikler sunmaya çalışan Power BI ekibinin yayınlamış olduğu #2022Ekim güncellemesine ait bazı notlarımı sizlere aktarıyor olacağım.

Başlıca birkaç maddeyi ele almaya çalıştım.

Hatırlatma; ilgili yenilikleri kullanabilmek için Power BI Desktop uygulamanızı yeni sürümüne yükseltmeniz gerekmektedir.

Güncelleme/Yükseltme işlemi için lütfen tıklayınız…

Şimdiden iyi okumalar.

Reverse Stack Order for Stacked Column Charts (Yığılmış Sütun Grafikleri için Yığın Sırasını Ters Çevirmek) olarak ifade edilen çözümleme; Power BI üzerindeki yığın çubuk ve bar grafiklerinde yer alan değer sıralamasını görsel baz renkleri ile beraber tam tersi şekilde sıralama imkanı sağlamaktadır. 

İlgili çözüme yönelik bir uygulamada bulunacak olursak, hazır veriler üzerinden modellenmiş raporumuzda Bar Chart (Bar Grafik) ve Column Chart (Sütun Grafik) görselleri ile bir ürün grubu bazlı satış dağılımı oluşturalım; 

microsoft power bi reverse stack order data

İlgili görsellerimiz ise;

 1. Stacked Bar Chart (Yığılmış Çubuk Grafik)
 2. Stacked Column Chart (Yığılmış Sütun Grafiği)
 3. 100% Stacked Column Chart (%100 Yığılmış Sütun Grafiği)
 4. Line and Stacked Column Chart (Çizgi ve Yığılmış Sütun Grafiği)

olarak kullanılmıştır.

İlgili görsellerimizde kullanılacak değerler olarak; ürün gruplarına yönelik satış hesaplamalarını uygulayalım. 

microsoft power bi reverse stack order data visualization pane

Mevcut görsel grubumuz (1-4 grafikleri) üzerindeki ilgili özelliğimizi test edelim; 

İlgili özellik;
Visualizations Pane (Görselleştirme Paneli) / Columns (Sütunlar) 

altında yer almaktadır.

microsoft power bi reverse stack order data visualization pane using

İlgili özelliğimizi uyguladığımızda görsel görünümümüz;

ÖNCEKİ;

microsoft power bi reverse stack order data

SONRAKİ;

microsoft power bi reverse stack order data using

şeklinde görüntülenmektedir.

Aslında bakılırsa büyükten-küçüğe/küçükten-büyüğe sıralaması mantığı ile eşdeğerdir.
Tek fark görsel renk değerleri sabit tutulmaktadır.

*Tasarımsal görünüme farklı bir hava katacak, basit şekilde uygulanaır çözüm olarak ekosisteme dahil edilmiştir.

2-Query Performance Improvements

Query Performance Improvements (Sorgu Performansı İyileştirmeleri) olarak ifade edilen çözümlemede ise; Power BI raporları üzerindeki İçe Aktarılan (Import Query Mode) dize sütunlarını anında indeksleyerek kullanma ve ilk n (Top N) filtresini canlı sorgu kaynaklarına (Direct Query Mode) gönderme imkanı sağlamaktadır. 

İlgili çözüme yönelik birer uygulamada bulunacak olursak;

Öncelikle içe aktarma modunda (Import Mode) hazır veriler üzerinden modellenmiş raporumuzda günlük ürün grubu bazlı bir satış dağılımı tablosu oluşturalım.

Bu tablo üzerinde Fatura Seri değeri “DASA” içeren kayıtları aratalım ve sonrasında arama filtresini temizleyelim.
İlgili işlemi birkaç kere deneyelim ve önbelleğe alma durumu ve performans değişimini gözlemleyelim.

İşlemi ard arda uyguladığımızda;

microsoft power bi contains data performance

mevcut farklılığı gözlemlemekteyiz.Tabi bu işlemin ilgili örnekte küçük bir veri kümesinde (300k satır) yapıldığını düşünürsek gerçekleşen değişim farkı büyük veri kümelerinde deneyimlenir bir seviyede görüntülenecektir.

Aynı görsel uyarlamasını bu kez anlık veri kullanım yöntemiyle (Direct Query) TON N özelliği performansını test etmek için kullanalım.

İşlemi ard arda uyguladığımızda;

microsoft power bi direct query top n performance

mevcut farklılığı gözlemlemekteyiz.Elbetteki aynı şekilde bu işleminde üst kısımda belirttiğimiz gibi veri kümesi ölçeğini de tekrardan göz önünde bulunduralım.

İlgili iki performans değişikliği; alt dize aramalarının sorgu performansını iyileştirmek için içe aktarılan / anlık kullanılan dize sütun çözümleri olarak kullanılmaktadır, diğer varyasyonlar üzerinde de çalışılmaktadır.

*Büyük veri kümelerinde gözle görülür bir kullanıcı deneyimi performans farklılığı sağlayan çözümlemeler olarak ekosisteme dahil edildi.

3-Quick Measure Suggestions – Experimental Feature

Quick Measure Suggestions – Experimental Feature (Hızlı Ölçüm Önerileri – Deneysel Özellik) olarak ifade edilen çözümleme; Power BI Desktop üzerinde gerçekleştirilen hesaplamalarda şablon kullanmak veya sıfırdan DAX yazmak yerine, doğal dil kullanarak DAX ölçülerinin oluşturulmasına yardımcı olan yeni bir hızlı sorgu oluşturma imkanı sağlamaktadır. 

İlgili çözüme yönelik uygulamada bulunmadan önce özelliği aktif etmek için;

File (Dosya) / Options & Settings (Seçenekler ve Ayarlar) / Preview Features (Önizleme Özellikleri)
alanı içerisinde yer alan Quick Measure Suggestions (Hızlı Ölçüm Önerileriopsiyonel seçeneğini aktifleştirmeniz gerekmektedir.

microsoft power bi quick measure suggestions pane features

Özelliğimizi aktifleştirdikten sonra; özelliğimize kullanım için, Power BI Desktop üzerindeki Modeling (Modelleme) alanı altında yer alan Quick Measure (Hızlı Ölçüler) sekmesinden ulaşabiliriz;

microsoft power bi quick measure suggestions pane open

Kullanım paneline geçiş yaptığımızda ise;

microsoft power bi quick measure suggestions pane not use

Either your admin disabled Q&A (which is required for this feature to work), or you’re a LiveConnected model (which isn’t supported).
***
Yöneticiniz Soru-Cevap’ı devre dışı bıraktı (bu özelliğin çalışması için gereklidir) ya da LiveConnected modelisiniz (desteklenmiyor).

hatası bizi karşılamaktadır.

Bunun için yönetici kullanıcısı iseniz Admin Portal üzerine geçiş yapıp;

Tenant Settings (Kiracı Ayarları) / Quick Measure Suggestions (Hızlı Ölçüm Önerileri) alanı altındaki:

 • Allow quick measure suggestions
  (Hızlı ölçüm önerilerine izin ver.)
 • Allow user data to leave their geography
  (
  Kullanıcı verilerinin bulundukları coğrafyadan ayrılmasına izin ver.)
opsiyonel seçeneklerini aktifleştirmemiz gerekmektedir, aksi durumda ise ilgili özelliğin kullanımı için Power BI Admin (Yönetici) kullanıcısı ile iletişime geçmelisiniz.
microsoft power bi quick measure suggestions admin portal permission

İlgili işlemleri gerçekleştirip; tekrar Power BI Desktop üzerine geri dönüş yapıp, ilgili özellik alanımızı kontrol ettiğimizde;

microsoft power bi quick measure suggestions pane open using

özelliğimizin kullanıma hazır olduğunu görüntülemekteyiz.

Hızlıca ingilizce dilinde bir basit işlemde bulunalım;

microsoft power bi quick measure suggestions using sum calculation
microsoft power bi quick measure suggestions using sum calculation ex

Güzel.
Görselin alt kısmında aynı adlandırmada olan değer alanlarının yer aldığı alternatif işlemleri bize sundu.

Peki aynı işlemi Türkçe dili üzerinde denersek; (Toplama İşlemi)

microsoft power bi quick measure suggestions using sum calculation tr

bire bir aynı sonucu elde ettik.

Peki bir üst seviye deneyiminde bulunursak; (Fark işlemi)

microsoft power bi quick measure suggestions using negative sum calculation

doğrudan algıladı.

Bir nebze daha zorlarsak; (Bölme İşlemi)

microsoft power bi quick measure suggestions using sum divide calculation

kaçırmadı ve ifadelendirmeleri doğru algıladı.

Açıklamalar ve paylaşılan dokümantasyonlar üzerindeki ifadelere göre ilgili çözüme yönelik ileri seviyede DAX oluşturulma imkanı mevcut olduğu gözükmektedir.

*Mantıksal olarak düşünüldüğünde doğal dil algılama methodu ile Power BI üzerinde birçok hesaplama iskeletini Quick Measure (Hızlı Ölçü) çözümü üzerinden gerçekleştirebiliriz…

4-Relationship Editing in the Properties Pane

Relationship Editing in the Properties Pane (Özellikler Bölmesinde İlişki Düzenleme) olarak ifade edilen çözümlemede ise; Power BI Desktop üzerinde planlanan raporlama mimari kurguları için kullanılan ilişki modellemesinin Model (Model) alanı üzerinde kullanılmasını sağlamaktadır.

Hızlıca Auto-Detect Relationship özelliğini kullanarak rapor içerisine veri kaynaklarımızı aktaralım.
İlgili oluşan ilişkisel kaynak görünümü;

microsoft power bi relationship editing in the properties pane first look

şeklindedir.

Mevcut gelen yeniliğimizi kullanabilmek için;

File (Dosya) / Options & Settings (Seçenekler ve Ayarlar) / Preview Features (Önizleme Özellikleri)
alanı içerisinde yer alan Relationship Pane (İlişki Bölmesiopsiyonel seçeneğini aktifleştirmeniz gerekmektedir.

microsoft power bi relationship editing in the properties pane active features

Özelliğimizi aktifleştirdikten sonra, özelliğimize kullanım için Power BI Desktop üzerindeki Model alanı altında yer alan Properties (Özellikleri) sekmesinden ulaşabiliriz;

microsoft power bi relationship editing in the properties pane active features using

*İlişkisel işlemlerin kontrol edildiği ve oluşan yapının tekrar-tekrar kurgulandığı panel üzerinden bu işlemleri ilgili çözümleme gerçekleştirebilmek ciddi bir zaman kazancı sağlayacaktır…

5-DAX Formula Bar Support for Desktop Model View

DAX Formula Bar Support for Desktop Model View (Masaüstü Model Görünümü için DAX Formül Çubuğu Desteği) olarak ifade edilen çözümlemede; Power BI Desktop üzerinde planlanan raporlama mimari kurguları için kullanılan hesaplama modellerinin Model (Model) alanı üzerinde kullanılmasını sağlamaktadır.

İlgili yeniliğe yönelik çözümleme;

microsoft power bi dax formula bar support for desktop model view

*İlişkisel işlemlerin kontrol edildiği ve oluşan yapının tekrar-tekrar kurgulandığı panel üzerinden bu işlemleri ilgili çözümle gerçekleştirebilmek ciddi bir zaman kazancı sağlayacaktır… (Üst yenilikle aynı doğrultuda.)

6-Downloading a PBIX is Now Available for more Scenarios

Downloading a PBIX is Now Available for more Scenarios (Daha Fazla Senaryo için İndirilen PBIX Kullanımı vb.) olarak ifade edilen çözümlemede ise; Power BI Service üzerinden indirilen raporların, indirilme esnasında farklı senaryo kullanımına yönelik indirilebilmesini sağlamaktadır.

İlgili yeniliğe yönelik Power BI Service hizmet alanına erişerek hızlı bir çözümlemede bulunalım;

microsoft power bi downloading a pbix is now available for more scenarios features

İndirilmesi düşünülen raporu indirmek istediğimizde;

microsoft power bi downloading a pbix is new scenario test

şeklinde opsiyonel tercih içeren bir seçim alanı sunulmaktadır.
Fakat burda ikinci seçenek seçilemeyen formattadır, nedeni ise ilgili raporun canlı bir fromatta kullanılmayan rapor olmasıdır.

Farklı bir raporda, özellikle canlı formatta kullanılan (Direct Query Mode) rapor üzerinde test gerçekleştirdiğimizde;

microsoft power bi downloading a pbix is new scenario test direct query

şeklinde opsiyonel tercih içeren seçim alanın ikinci tercih seçeneğini kullanabilmekteyiz.

Peki ne gibi faydası var?
Doğrudan canlı raporları ilgili kurumsal kaynağa bağlamadan web hizmeti üzerindeki kaynak bağlantısını kullanarak rapor üzerinde işlemde bulunmanıza imkan sağlamaktadır.

Kullanım için ilgili rapor indirilip açıldığında;

microsoft power bi downloading a pbix is new scenario test direct query connected live dataset

raporun sağ alt kısmında bilgisi yer almaktadır.

Rapor farklı kullanıcı oturumu açıkken açıldığında;

microsoft power bi downloading a pbix is new scenario test direct query error

ve raporda Automatic Page Refresh (Otomatik Sayfa Yenileme) özelliği kullanıldığında;

microsoft power bi downloading a pbix is new scenario test direct query incremental auto page refresh

hataları görüntülenecektir.

İlgili rapor paylaşımı gerçekleştiren kullanıcı ile giriş yapılıp Automatic Page Refresh (Otomatik Sayfa Yenileme) özelliği rapor düzenlemesi gerçekleştirilirken kapatıldığında hata bildirimleri çözümlenecektir.

*Gerçekten farklı bir seviyedeki yenilik.Ofis dışı ortamda ve farklı kurumsal hizmetlerde büyük kolaylık sağlayacak yenilik olarak ekosistemde yerini almış bulunmaktadır.

Power BI Ek Hatırlatmalar

Bu hatırlatma alanında geçmiş güncellemelere yönelik içerik üreticileri tarafından göz ardı edilmiş ve kişisel paylaşımları ile yeni ek çözümler sunan içerik üreticilerinin paylaşımları yer almaktadır.

1-Virtual Relationship by Utilizing DAX in Power BI

Virtual Relationship by Utilizing DAX in Power BI (Power BI’da DAX Kullanarak Sanal İlişki) olarak ifade edilen çözümlemede; JiHwan Kim fiziksel ilişki bulunmadığında DAX formülleri kullanarak nasıl sanal ilişki oluşturulduğuna yönelik aktarımda bulunmaktadır. 

İlgili paylaşım içeriği için lütfen tıklayınız…

2-Conditional Formatting based on Field Parameters

Conditional Formatting based on Field Parameters (Alan Parametrelerine Göre Koşullu Biçimlendirme) olarak ifade edilen çözümlemede; Štěpán Rešl yapısal modelimizde alan parametrelerini kullanarak uygulayabileceğimiz koşullu biçimlendirme çözümüne yönelik aktarımda bulunmaktadır. 

İlgili paylaşım içeriği için lütfen tıklayınız…

3-Creating a Win/Loss Spark Chart in Power BI

Creating a Win/Loss Spark Chart in Power BI (Power BI’da Kazanç/Kayıp Kıvılcım Grafiği Oluşturma) olarak ifade edilen çözümlemede; Reid Havens Power BI’da estetik Kazanç/Kayıp (Win/Lose) çıktısı sağlayacak görsel çözümlemeye yönelik aktarımda bulunmaktadır. 

İlgili paylaşım içeriği için lütfen tıklayınız…

4-Is Your Corporate Network Hurting Power BI Report Performance?

Is Your Corporate Network Hurting Power BI Report Performance? (Kurumsal Ağınız Power BI Rapor Performansına Zarar mı Veriyor?) olarak ifade edilen çözümlemede ise; Chris Webb kuruluşların kurumsal ağıyları ile ilgili sorunların Power BI rapor performansını nasıl etkileyebileceğine dair çeşitli çözümlemelere yönelik aktarımda bulunmaktadır. 

İlgili paylaşım içeriği için lütfen tıklayınız…

5-An Attempt to Use New OFFSET Function in DAX to Find Previous/Next Values in a Visual in Power BI

An Attempt to Use New OFFSET Function in DAX to Find Previous/Next Values in a Visual in Power BI (Power BI’da Bir Görselde Önceki/Sonraki Değerleri Bulmak için DAX’ta Yeni OFFSET İşlevini Kullanma Denemesi) olarak ifade edilen çözümlemede; Halil Güngörmüş, Chris Webb’in bir tweetşne yönelik paylaştığı indeks benzeri çözümlere dayanmadan matriste önceki satır için değerleri sıralı gösteren DAX çözümlemesine yönelik aktarımda bulunmaktadır.

İlgili oaylaşımın içeriği için lütfen tıklayınız…

6-Implement both RLS and OLS together in Power BI

Implement both RLS and OLS together in Power BI (Power BI’da hem RLS hem de OLS’yi Birlikte Uygulayın) olarak ifade edilen çözümlemede ise; JiHwan Kim Power BI raporlarında RLS* ve OLS*’yi birlikte nasıl kullandığına/uyguladığına yönelik aktarımda bulunmaktadır.
*RLS=Row Level Security (Satır Düzeyinde Güvenlik) 
*OLS=Object Level Security (Öğe-Obje Düzeyinde Güvenlik)

İlgili paylaşım içeriği için lütfen tıklayınız…

7-A Dynamic Legend for a Dynamic Measure + Time Intelligence Chart

A Dynamic Legend for a Dynamic Measure + Time Intelligence Chart (Dinamik Ölçü için Dinamik Gösterge + Zaman Fonksiyonları (vb.) Tablosu) olarak ifade edilen çözümlemede ise; Bernat Agulló Roselló Power BI raporlarında dimanik görsel kullanımına yönelik farklı bir çözümleme aktarımında bulunmaktadır.

İlgili paylaşım içeriği için lütfen tıklayınız…

Ele aldığımız başlıkların yanı sıra birkaç ek yapılandırma ve özellik yeni güncelleştirme ile Power BI ekosistemine dahil edildi.

Kalan ek güncellemelere;

https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-october-2022-feature-summary/

blog yazısı üzerinden, ya da;

videosundan erişebilirsiniz.

İş Zekası Not Defteri

Bu not defterinde; veri bilimi, raporlama ve iş zekasına yönelik kişisel paylaşımları ile yeni ek çözümler sunan içerik üreticilerinin paylaşımları yer almaktadır.

1-Google Cloud Platform’da Gerçek Zamanlı Veri Akışı

Google Cloud Platform’da Gerçek Zamanlı Veri Akışı olarak ifade edilen çözümlemede; Muhammet Çelik Aviationstack Web API’sini kullanarak gerçek zamanlı havacılık verilerini Apache Nifi ile uygulamalar arasında verilerin alışverişi için kullanılan Cloud Pub/Sub’a çekip, Dataflow aracı ile BigQuery ortamına yönelik aktarımda bulunmaktadır. 

İlgili paylaşım içeriği için lütfen tıklayınız…

2-20 Powerful Statistical Functions for Data Analysis

20 Powerful Statistical Functions for Data Analysis (Veri Analizi için 20 Güçlü İstatistiksel İşlev) olarak ifade edilen çözümlemede; Jawad Ahmad veri analizi işlemlerine yönelik kullanılan istatiksel işleve dayalı çözümlemelere yönelik aktarımda bulunmaktadır. 

İlgili paylaşım içeriği için lütfen tıklayınız…

3-The Apache Cassandra Beginner Tutorial

The Apache Cassandra Beginner Tutorial (Apache Cassandra Başlangıç Eğitimi) olarak ifade edilen çözümlemede; Sebastian Sigl Apache Cassandra veritabanı sistemine yönelik detaylı bir başlangıç eğtimi sunmaktadır. 

İlgili paylaşım içeriği için lütfen tıklayınız…

4-Google Data Scientist Interview Questions (Step-by-Step Solutions!)

Google Data Scientist Interview Questions (Step-by-Step Solutions!) (Google Veri Bilimcisi Mülakat Soruları (Adım Adım Çözümler!)) olarak ifade edilen çözümlemede; Anna Wu Google Veri Bilimcisi Mülakat Soruları’na öynelik çeşitli fikirler ve paylaşımlarda bulunmaktadır. 

İlgili paylaşım içeriği için lütfen tıklayınız…

Yanı sıra Anna Wu’nun çalışmış olduğu BigTechInterview firması çeşitli mülakatlara yönelik soruları da derlemiş bulunmaktadır.Dilerseniz göz atabilirsiniz… 

5-SQL Server’da Always Encryption ile Kolon Şifreleme

SQL Server’da Always Encryption ile Kolon Şifreleme olarak ifade edilen çözümlemede ise; Ömer Çolakoğlu veritabanı üzerinde önemli bilgilerin yer aldığı alanların şifrelenmesine yönelik açıklama ve paylaşımda bulunmaktadır. 

İlgili paylaşım içeriği için lütfen tıklayınız…

6-Python ile Süper Lig Puan Cetveli Çekme ve Sonuçları Tableau'da Görselleştirme

Python ile Süper Lig Puan Cetveli Çekme ve Sonuçları Tableau’da Görselleştirme olarak ifade edilen çözümlemede; Kürşat Yalın Python ile web üzerinden veri toplayıp, işleyip sonrasında Tableau üzerinde raporlanma çözümünde bulunmaktadır. 

İlgili paylaşım içeriği için lütfen tıklayınız…

Gelecek yazılarda görüşmek üzere.

İyi çalışmalar…

, ,

İlgili Yazılar