Kitap Önerileri

P. Newbold, W. L. Carlson, M. Thorne, Statistics for Business and Economics kitabının 8. baskısının çevirisidir.

Kitap istatistik yöntemlerinin, iktisat ve işletme konularını kavrama ve çözümleme yetilerini nasıl geliştireceklerine yönelik açıklamalar ve örneklerle donatılmıştır.

Tavsiye edilen kaynak olarak gösterilmektedir.

Üst düzey matematiksel işlemler ile farklı bilim alanlarına yönelik uygulanabilir senaryolar dahilinde örnek problemler ve çözümler içeren stokastik süreçleri ele almaktadır.  

Ağırlıklı olarak kompleks işlem ve çıktıları R paket programı üzerinde analiz edilerek uygulamalar oluşturulması hedeflenmiştir.

Veri bilimi alanına yeni başlayanlar için çeşitli sektörel örnek ve analizlerle pekiştirilmiş, uygulamalı olarak makine öğrenmesi ve derin öğrenme konularını ele alan başucu niteliğindeki bir kitap.

WEKA ve Knime eşliğinde; önce, veri madenciliği üzerine temel kavramlar ile başlayarak ardından da veri ön işleme işlemler ile derin bir kurgu oluşturup, veri dönüştürme ve veri transferi gibi veri madenciliğinin tüm aşamalarını ayrıntılı olarak çeşitli senaryolar ile ele alan oldukça değerli bir başucu kitabı.

Finansal tablolar analizi, işletmelerin mali durumunun ve faaliyet sonuçlarının finansal açıdan yeterli olup olmadığını saptamak ve geleceğe yönelik tahminlerde bulunabilmek amacıyla, finansal tablolarda yer alan hesaplar arasındaki ilişkilerin ve bunların yıllar içerisindeki gelişmeleri incelediği fihrist niteliğindeki bir kitap. 

Mahfi Eğilmez’in ekonomiyi anladığı halde ekonomik analiz yapamamaktan şikayet eden, hatalı analizler gerçekleştiren, çözümlemelerinde ve çıkarımlarında sonuçlara tam manası ile ulaşamayanlar için mini rehber niteliğinde hazırlamış olduğu kitap.

Buyology; tüketicilerin beyinlerini fMRI cihazlarıyla tarayarak, hangi markayı neden tercih ettiklerini tespit etmeye yönelik en kapsamlı nöropazarlama çalışmasının sonuçlarını içeriyor. 

2000 tüketici üzerinde gerçekleştirilen, üç yılda tamamlanan ve toplam yedi milyon dolara mal olan bu araştırma, insanların satın alma ve karar verme süreçlerine ışık tutuyor.

Geleceği şekillendiren güç; büyük veri ve semantik hakkında temel düzeyde önemli noktaları ele alan köşe ucu öneri kitapları arasında yer almaktadır.

Uzun yıllar üniversite ve bankalarda Finansal Yönetim ve Finansal Analiz konularında eğitim veren Dr. Öğr. Üyesi Beyhan Yaslıdağ’ın çeşitli çözümlemelerini içeren hoş bir başucu kitabı. 

Kâr artırma yöntemlerini, işletmenizin kârlılığını kalıcı bir şekilde artıracak yöntemleri ve bu yöntemleri nasıl uygulayacağınızı anlatmaktadır.

Araştırma – İnceleme – Kuram, İnsan ve Toplum, İş Dünyası kategorilerinde eserler yazmış olan Koray Tulgar’dan hoş çözümleme analizleri.