microsoft power bi data science new december features updates

Merhaba iyi günler.

Bugün iyileştirmelere ve geliştirmelere hız kesmeden devam eden Power BI ekibinin yayınlamış olduğu Kasım güncellemesine ait bazı notlarımı sizlere aktarıyor olacağım.

Başlıca birkaç maddeyi ele almaya çalıştım.

Tekrar hatırlatmam gerekirse, mevcut güncellemelere yönelik fikirlerinizi ve çözümlemelerinizi paylaşma imkanınız olursa çok sevinirim.

Şimdiden iyi okumalar. 

Visual Zoom Slider olarak ifade edilen bu yeniliğimiz, herhangi bir rapor içi filtre veya Filter Pane alanına ihtiyaç duymadan kullanmış olduğumuz grafik görsellerimizde bulunan Zaman (Time Value-Axis) ve Değer (Value) alanlarında ki değerleri kullanarak görsel içerisinde belirlediğimiz kıstaslarda dilediğimiz gibi filtreleme yapma imkanını sağlıyor. 

Hızlıca veritabanı üzerinden aldığım test verileri ile Çizgi Grafiği (Line Chart) üzerinde bir mini test oluşturalım.

İlgili özelliği aktif etmek için Yakınlaştırma Kaydırıcısı (Zoom Slider) özelliğini aktifleştirmemiz gerekmektedir.

İlgili özelliği aktifleştirirsek;

microsoft power bi news november update zoom slider general

alt görseldeki X AxisY Axis üzerinde Zaman ve Fatura Sayısı dağılımı değerlerini filtrelemek için iki adet kaydırıcı değer çubuğu açılır. 

microsoft power bi news november update zoom slider detail

İlgili özelliğin görselleştirme alanındaki detaylarına göz attığımızda;

 • X Axis : X eksenindeki tarih değerine ait filtrelemeyi sağlar.
 • Y Axis : Y eksenindeki tarih değerine ait filtrelemeyi sağlar.
 • Slider Labels : Filtrelemelerdeki değer aralığı işaretçilerinin görünür olmasını sağlar.
 • Slider Tooltips : Filtrelemelerdeki bilgilendirme etiketlerinin görünür olmasını sağlar.
microsoft power bi news november update zoom slider general control

Genel olarak incelediğimizde Power BI ekibinin yenilikçi bir özelliği olarak nitelendirsekte rapor içerisindeki genel tasarıma uygunluğu tartışılabilir.

*Özet raporlar (Görsel ağırlıklı) üzerinde etkili ve kreatif bir çözüm olarak ele alınabilir.

2-Anormallikleri (Anomali) Bulma - Find Anomaly

Find AnomalyAnomaly Detection olarak ifadelendirilen bu yeniliğimiz ise; kullandığımız grafiklerimiz içerisindeki (Zaman serisi grafikleri) ekstrem farklılıkları-anormallikleri içeren hareketleri-faaliyetleri kolayca saptamamızı sağlar.

İlgili özelliği kullanabilmek için;

File (Dosya) / Options & Settings (Seçenekler ve Ayarlar) / Options (Seçenekler) içerisinde Preview Features (Önizleme Özellikleri) sekmesindeki Anomaly Detection özelliğini aktifleştirmemiz gerekmektedir.

microsoft power bi news november update preview features anomally detection

İlgili özelliğimizi aktifleştirdikten sonra görsel öğemizi seçerek Visualizations sekmesindeki Analytics özelliklerine girerek Find Anomalies (Anomalileri Bul) seçeneğini açmamız gerekmektedir. 

microsoft power bi news november update find anomaly

Özelliğimizi açtıktan sonra görsel üzerinde otomatik olarak anormallik teşkil eden hareketleri kendi bularak işaretleyecektir.

***Buradaki anormallikleri tespit ederken anormallik hassaslığı özelliğine başvurmadan ilgili anormallik tespiti için kullanılan algoritmaya yönelik forumlar üzerinde herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Algoritma kastı ise, herhangi bir ağırlıklı ortalama hesabına göre ilgili ortalamayı baz alıp kıyaslanan değerlerdeki farklılıklar üzerinden mi işaretleme gerçekleşiyor ? sorusu vb. 

microsoft power bi news november update find anomaly detection

Anomali saptama özelliğimizi aktifleştirdiğimizde ilgili görselimize ait otomatik anomali detayları ekranı oluşmakta.(Yeşil taralı alan.)

Görselleştirme alanında ise, ilgili görselimizdeki anomali özelliğine ait aşağıdaki gibi tasarım özellikleri bulunmaktadır.

Bu özellikler;

microsoft power bi news november update find anomaly details
 • Anomali Adı : İlgili anomali çalışmamızı isimlendirmemizi sağlar.
 • Anomali Hassaslığı : Görselimiz içerisindeki anomali tespitinin değerler arasındaki tespit hassaslığını belirlememizi sağlar.
 • Anomali Açıklama Değeri : Görselimiz içerisinde Tooltip özelliği olarak ek veriler üzerinden tespitimizi değerlendirmemizi sağlar.
 • Anomali Sembolü : İlgili görselimiz üzerindeki anomali noktalarının belirtilmesini sağlayan görsel ikonların tasarımlarının belirlenmesini sağlar.  
 • Anomali Sembolü Boyutu : Görselimiz içerisindeki anomali sembollerine ait boyutları belirlememizi sağlar.
 • Anomali Sembolü Rengi : Anomali sembollerimize ait renkleri belirlememizi sağlar.
 • Anomali Değer Aralığı Stili : Anomali değer aralıklarına ait stil görünümünü belirlememizi sağlar.
 • Anomali Değer Aralığı Görünürlüğü : Anomali değer aralıklarının dalgalanmasının detaylarını belirten renk tayfının görünürlüğünü ayarlamamızı sağlar.
 • Anomali Değer Aralığı Rengi : Anomali değer aralıklarına ait dalgalanmanın renkleri belirlememizi sağlar.
Anomali tespiti ile artık zaman serileri içeren grafikler içerisindeki değer okunulabilirliği bir nebze bir üst seviyeye taşınmış oldu.
Fakat bu çözüm son kullanıcının opsiyonel seçeneği olarak düşünülüp görsel içerisinde bir üst bilgilendirme detayı olarak verilebilse daha hoş olabilir-olabilirdi.
Yine de teşekkürler Power BI ekibi…

3-Yeni Alan Listesi - New Field List

Power BI Desktop arabirimi, görsel tasarım bakımdan tekrar revizeler almaya devam ediyor.

Son güncelleme ile Yeni Görünüm üzerinde durduğum düşüncelere yeni ek özellikler eklenmiş gözükmekte.Bunlar ağırlıklı olarak arabirim üzerindeki ikonları-görselleri içermekte.

Bunlar değişimler;

Alanalar Paneli (Fields Pane) üzerindeki görsel semboller; 

field-list-01a
field-list-01b

özellikleri;

field-list-02a
field-list-02b

tablo özellikleri;

field-list-03a
field-list-03b

tablo bilgileri;

field-list-04a
field-list-04b

şeklinde güncellenmiştir.

Detaylı olarak sembol-ikon değişimi aşağıdaki gibidir;

Orjinal İkonYeni İkonAçıklama
original folder iconnew folder iconAlanlar listesindeki klasör
original numeric field iconnew numeric field iconSayısal Alan : Sayısal alanlar, toplanabilen veya ortalaması alınabilen toplamalardır.
Toplamalar, verilerle birlikte içe aktarılır ve raporunuzun temel aldığı veri modelinde tanımlanır.
original calculated column iconnew calculated column iconSayısal olmayan bir veri türüne sahip hesaplanmış sütun : Sütunun değerlerini tanımlayan bir Veri Analizi İfadeleri (DAX) formülü ile oluşturduğunuz yeni sayısal olmayan sütun. Hesaplanan sütunlar hakkında daha fazla bilgi edinin.
original numeric calculated column iconnew numeric calculated column iconSayısal olmayan bir veri türüne sahip hesaplanmış sütun : Sütunun değerlerini tanımlayan bir Veri Analizi İfadeleri (DAX) formülü ile oluşturduğunuz yeni sayısal olmayan sütun.
original measure iconnew measure iconÖlçü : Bir ölçünün kendi sabit kodlu formülü vardır. Raporu görüntüleyenler, hesaplamayı değiştiremezler; örneğin, bir toplamsa, yalnızca bir toplam olabilir. Değerler bir sütunda saklanmaz. Yalnızca görseldeki konumlarına bağlı olarak anında hesaplanırlar.
original measure group iconnew measure group iconÖlçü grubu.
original kpi iconnew kpi iconKPI : Ölçülebilir bir hedefe doğru kaydedilen ilerleme miktarını ileten görsel bir ipucu.
original hierarcy of fields iconnew hierarcy of fields iconAlanların hiyerarşisi : Hiyerarşiyi oluşturan alanları görmek için oku seçin.
original geo data iconnew geo data iconCoğrafi veriler : Bu konum alanları, harita görselleştirmeleri oluşturmak için kullanılabilir.
original identity field iconnew identity field iconKimlik alanı : Bu simgeye sahip alanlar benzersiz alanlardır ve kopyaları olsa bile tüm değerleri gösterecek şekilde ayarlanmıştır.
original parameter iconnew parameter iconParametre : Raporlarınızın ve veri modellerinin bölümlerini (sorgu filtresi, veri kaynağı referansı, ölçü tanımı vb.) Bir veya daha fazla parametre değerine bağlı hale getirmek için parametreleri ayarlayın.
original calendar date field iconnew calendar date field iconYerleşik bir tarih tablosuna sahip takvim tarihi alanı.
original calculated table iconnew calculated table iconHesaplanan tablo : Modele önceden yüklenmiş verilere dayalı bir Veri Analiz İfadeleri (DAX) formülü ile oluşturulan bir tablo. Bunlar en iyi şekilde ara hesaplamalar için kullanılır ve modelin bir parçası olarak saklamak istersiniz.
original warning iconnew warning iconUyarı : Hatalı bir hesaplanmış alan.
Örneğin, DAX ifadesinin sözdizimi yanlış olabilir.
original group iconnew group iconGrup : Bu sütundaki değerler, gruplar ve bölmeler özelliği kullanılarak başka bir sütundaki değerlerin gruplanmasına dayanır.Gruplama ve gruplamanın nasıl kullanılacağını okuyabilirsiniz.
Orjinal İkon Yoknew change detection measure iconAlgılama ölçüsünü değiştirme : Bir sayfayı otomatik sayfa yenileme için yapılandırdığınızda, bir sayfanın geri kalan görsellerinin güncellenmesi gerekip gerekmediğini belirlemek için sorgulanan bir değişiklik algılama ölçüsü yapılandırabilirsiniz.

4-Çoklu Filtre Uygulayıcısı - Apply All Filters

Son olarak ise Apply All Filters olarak ifadelendirilen yeniliğimizde; Filter Pane üzerindeki çoklu filtreleri tek-tek uygulamak yerine zaman kaybetmeden toplu olarak uygulamamızı sağlamaktadır.

İlgili özelliği kullanabilmek için;

File (Dosya) / Options & Settings (Seçenekler ve Ayarlar) / Options (Seçenekler) içerisinde Query Reduction (Sorgu Azaltma) sekmesindeki Filters (Filtreler) altında bulunan 
Add a single Appyl button… özelliğini aktifleştirmemiz gerekmektedir.

microsoft power bi news november update aplly all filter

İlgili özelliğimizi aktifleştirdikten sonra herhangi bir görsel öğemiz üzerinde belirli filtre değer alanlarındaki filtreleme değerlerini seçip toplu bir şekilde Apply butonu-tuşu ile filtrelemeyi gerçekleştirebiliriz.

microsoft power bi news november update aplly all filter button

Ele aldığımız başlıkların yanı sıra birkaç ek yapılandırma ve özellik yeni güncelleştirme ile Power BI ekosistemine dahil edildi.

Kalan ek güncellemelere;

videosu üzerinden ya da,

https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-november-2020-feature-summary/#_Toc55467061

blog yazısı üzerinden erişebilirsiniz.

Gelecek yazılarda görüşmek üzere.

İyi çalışmalar…

, , , ,

İlgili Yazılar