microsoft power bi data science platform solutions

Sürekli değişen zorlu koşullar altında şirketler (kurumlar-kuruluşlar) çağın rekabet koşullarına karşı adaptasyon sürecinde birçok problem yaşamaktadır.

Rekabet içerisinde ön planda olmak ya da rakip olarak kalabilmek adına değişen pazar koşullarına karşı anında tepki vermeleri gerekmektedir.

Bunun için geçmiş zaman dilimlerinde gerçekleşmiş süreçleri iyi analiz etmeleri ve bu analizler sonucu geleceğe yönelik çeşitli varyasyonlarla çözüm üretmeleri gerekmektedir.

Sektörel bazlı ele alındığında birçok farklı değişkene bağlı rekabet sahasında üretilmiş alternatif çözümler devamlılığı sağlayan önemli unsurlar olarak görülmektedir.

Gerçekleşen adaptasyon ve rekabet süreçlerinin çözüm temelini oluşturan yapı taşı bilgidir.Bu değerli argümanın kaynağı ise barındırdığımız verilerdir.

Birçok operasyonel faaliyet ve süreçlerin neticesinde veri kaynağı oluştururuz.
Verilerimizi tümevarım çözümleriyle bilgiye, edindiğimiz bilgileri yoruma, belirlediğimiz tutarlı yorumları karara ve son olarak aldığımız kararları eyleme dönüştürmemiz için mevcut verilerimizi detaylı bir şekilde analiz etmemiz gerekmektedir.

Gerçekleştirilen veri işleme faaliyetleri sonucu sektörel farklılık olgusuna ek olarak, farklı bir perspektiften ilgili yapının yeni işlevlerini çözümleyebiliriz.

Böylelikle kurumsal marka kimliğimizi bir adım öne çıkarmak adına yeni farkındalık elde etmemize olanak sağlar.


“Savaşın %90’ı bilgidir”

-Napoleon Bonaparte

, ,

İlgili Yazılar