microsoft power bi report rapor data science profit ciro kar visual report

Şirketler canlı organizmaların barındırdığı özellik gibi sürekli büyüme eğilimindedirler.

Bu eğilim planlı olmaz ise şirketi kontrol edilmesi güç bir duruma sürükleyebilir.

Bunu için büyüme eğilimine yönelik sürekli aktif bir planlama yapılması gerekmektedir.

Aşağıda belirli yöntem ve kurgular ile şirketim bünyesinde geliştirmiş olduğum online bir demo Power BI raporu bulunmaktadır. 

Bu rapor nezdinde fikir vermesi amacı ile;

Şirketlerinize ait mevcut ay ile önceki yılın aynı ayını, seçilen rapor değerini baz alarak,            infografik üzerinden karşılaştırıp, hızlı bir şekilde aksiyon alabilirsiniz. 

Tüm satış rakamlarınızı; müşteri sayısı, fatura sayısı, satış miktarı vb. parametreler üzerinden filtreleyebilir, karar almanızı hızlandırabileceğiniz gibi şirket içi toplantı verimliliklerinizi de arttırabilirsiniz.

İş Zekası, Power BI demo raporu ile online olarak aşağıdaki detay sonuçlara ulaşabilirsiniz;

-Ciro, kâr, kâr oranı, fatura sayısı, satış miktarı, cari sayısı ve iade rakamlarının aylık (aynı yılın ayları ve önceki yılların ayları ile) ve yıllık olarak kıyaslanmasına ve değişimlerin oranlarına,

-Ana grup, alt grup, marka, il, müşteri temsilcisi vb ciro, kâr, kâr oranı, fatura sayısı, satış miktarı, cari sayısı ve iade rakamlarının aylık (aynı yılın ayları ve önceki yılların ayları ile) ve yıllık olarak kıyaslanmasına ve değişimlerin oranlarının yorumlanmansına.

Bu Power BI demo iş zekası raporu bilişim sektörü dinamiklerine göre hazırlanmış olup, sektör bağımsız, veri olan tüm şirket ve kurumlara uygulanabilir.

, , , , ,

İlgili Yazılar