business life issues tower control mechanism supply chain managment

Merhaba, iyi günler.

Bugün profesyonel iş hayatında çokça dile getirilen-konuşulan ve bir o kadar da rekabet alanında yüksek öneme sahip olan Tedarik Zinciri YönetimiSupply Chain Managment  ve bu yapı ile özdeşleşmiş Kule Kontrol YönetimiTower Control-Control Tower Managment fikrine değinmeye – süreçlerini irdelemeye çalışacağım.

Şimdiden iyi okumalar.

İş dünyasında, günümüzün rekabetçi iş ortamı içerisinde değişen müşteri taleplerini geleneksel tedarik zinciri yapısında ele alan ve yeni bir bir bakış açısı geliştirip ek-yeni süreçler oluşturan kurumlar-kuruluşlar bu yarışta yer almaktadır.(Ya da söz sahibi olmaktadır.) 

Tedarik zinciri yapısında; küresel üretim faaliyetlerinin artması, üretim tesislerinin arttırılması ve deniz aşırı ülkelere dağılması vb. değişimler-evrilmeler olması süreç takibini hem zorlaştırmış hem de yönetilemez ya da denetlenemez hale getirmiştir.(Zor da denebilir.)

Bu zorlaşmış süreçler ya da faaliyetler için geçmişten günümüze evrilerek gelen çeşitli çözümler ve yöntemler bulunmaktadır.

Terminolojik ifadeleri açıklamak adına başa dönmek gerekirse;

Tedarik Zinciri – Tedarik Zinciri Faaliyetleri (Supply Chain – Supply Chain Activities: Hammaddelerin ürünlere, ürün hizmetlerine ya da hizmetlere dönüştürülerek son kullanıcılara ulaştırıldığı karmaşık ve kompleks lojistik sistem yapıları Tedarik Zinciri, gerçekleşen bu faaliyet süreçleri ise Tedarik Zinciri Faaliyetleri olarak ifadelendirilmektedir.

Tedarik Zinciri Yönetimi (Supply Chain Managment: Tedarik Zinciri boyunca ürünlerin ya da malzemelerin ve bu faaliyet zincirinde bulunan bilgilerin tedarikçiler~müşteriler arasında ki karşılıklı akışına yönelik tüm yönetimsel görev ya da faaliyetler Tedarik Zinciri Yönetimi olarak ifadelendirilmektedir.   

microsoft power bi data science ai ml supply chain managment system tower control work flow steps

Faaliyet ve süreç yapısının gün geçtikçe daha da fazla kompleks hale gelmesiyle tam sürdürülebilir bir işleyiş sistemi oluşturabilmek için öncelikle mevcut süreçleri birbirilerinden bağımsız bir şekilde ele alıp, alt akışlarda bulunan iç faaliyetleri irdeleyip sonrasında kümülatif olarak mevcut süreçleri birleştirip-büyütüp yapının yeterlilik seviyesini ölçümlemek gerekmektedir.(TümdengelimTümevarım Bakışları)

Yeterlilik seviyesi için taban ölçümler adına ;

 • Tüm süreçler minimal yapılara parçalanıp yeterlilik düzeyleri ve süreç özellikleri,
 • Alt akış değerleri içerisindeki modüler özelliklerin sistemin diğer alt akışlarına yönelik uyumluluğu,
 • Alt akışların optimal değerler ile birbirilerine bağımlılığı ve uyumu,
 • Tüm faaliyet zincirindeki akışların optimizasyonu,
 • Faaliyet zincirinin testi
gerçekleştirilmelidir.
microsoft power bi data science ai ml supply chain managment system tower control work flow steps station

Mevcut faaliyet yapısına yönelik kurgu oluşturulup arz-talep dengesi sağlandıktan sonra yapının sürdürülebilirliği için mükemmeliyet çalışmaları gerçekleştirilir.

Çalışmalara yönelik ana değerler olarak;

 • Tüm zincir boyunca zaman kavramı temel esas alınarak arz-talep arasındaki süreninin minumuma çekilmesi,
 • Tüm faaliyet-alt faaliyet noktalarında üretilen katma değer niteliğinin arttırılması,
 • Optimum seviyede koordinasyon çalışması sağlanması,
 • Pazarda ki rekabet alanında önde olmayı sağlayacak teknolojik faaliyet unsurları temel alınması

başlıca akla ilk gelen ve önem sırasında öncelikli olan mükemmeliyet amaçları olarak sıralanabilir.

Mevcut faaliyetleri için baz alınacak ana faaliyet noktaları;

Alt Yapı ve Üretim Tesisleri (Infrastructure and Production Facility) : Hammadde tedariği sonrasında, barındırılması ve ürün oluşumu için gerekli olan faaliyet alanı olarak ifadelendirilmektedir. 

Gelişmiş şirket yapılarında ise hammaddeden ürüne-son mamule kadar bütün ara kademeleri kendi içerisinde gerçekleştiren ve planlayan fabrikalar bütünü yani; Entegre Tesis modeli bulunmaktadır.

Altyapı ve üretim tesisleri tedarik zinciri yönetim faaliyetleri arasında merkez değer olarak baz alınmaktadır.

Rol değerleri olarak;

 • Hammadde barındırılması ve ürün (mamül) dönüşüm süreçlerini içermesi,
 • Operasyonel faaliyetlerin planlanma merkezi olması,
 • Lojistik faaliyetler için programlı ürün dönüşüm süreçlerini barındırması

ifade edilebilir.

Lojistik Faaliyetler (Nakliye – Logistics Activities) :  Hammadde, ürün, hizmet ve personel gibi kaynakların ihtiyaç duyulan yerde ve ihtiyaç duyulan zamanda sağlanmasını-temin edilmesini gerçekleştiren yapı olarak ifadelendirilmektedir.

Tedarik zinciri yönetiminde zaman kavramının değer kazandığı ya da sisteme değer kazandırdığı önemli bir faaliyet noktasıdır.

Rol değerleri olarak;

 • Hammadde, ürün, hizmet, personel gibi kaynakların temini,
 • Nakliye, depolama, gümrükleme, ambalajlama ve dağıtım gibi alt faaliyetleri barındırması

ifade edilebilir.

Müşteri ve Ürün Faaliyetleri (Satınalma + Satış – Customer and Production Activities) : Hammadde-Ürün alımından müşteri-son kullanıcı satışına kadar olan faaliyetler olarak ifadelendirilmektedir.

Kurum-Kuruluş-Şirket için net bir şekilde kâr-zarar ifadelerinin oluştuğu faaliyet alanıdır.

Rol değerleri olarak;

 • Tüm alım-satım-tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Kâr-Zarar değerlerinin belirlendiği merkez olması

olarak ifade edilebilir.

microsoft power bi data science ai ml supply chain managment system tower control work flow hierarchy group steps

Mevcut ana faaliyet noktalarının altında analiz edilmesi gereken alt başlıklar olarak ise;

 • Satınalma Faaliyetleri
 • Hammadde Tedarik Faaliyetleri
 • Depo Yönetim ve Planlama
 • Üretim Faaliyetleri
 • Envanter (Stok) Yönetimi
 • Satış ve Operasyonel Planlama
 • Stratejik İş Planlama (Genel Kâr-Zarar Planlaması)
 • Talep ve Sipariş Yönetimi
 • Sevkiyat ve Lojistik (Taşıma – Sevk)
yer almaktadır.
 

Fonksiyonel faaliyetlerin önemi ve sayıca fazla olması mevcut sistemin operasyonel olarak otomatize olmasını ya da otokontrol mekanizması içeren yapay çözümler içerisinde yürütülmesini gerektirmektedir.

Yazılımsal çözümler içerisinde mevcut faaliyetler ile alakalı çözümler bulunmaktadır.
 
Başlıcaları;

Tedarik Zinciri Yönetimine Yönelik Yazılımlar

120’den fazla ülkede aktif olan, çeşitli büyüklükteki şirketlere ihtiyaçlarına yönelik yazılım uygulamaları sunan uluslararası bir şirkettir.

E2open; LLC, bilgisayar, telekom ve elektronik sistemler, bileşenler ve hizmetler için tedarik zincirlerine yönelik bulut tabanlı, isteğe bağlı uluslararası yazılım sağlayıcısıdır.

Yapay zeka bazlı olarak kompleks tedarik zinciri yönetimi hizmetlerine yönelik isteğe bağlı yazılım üreten uluslararası bir şirkettir.  

Şirketlere yönelik tedarik işlemlerine yardımcı olmak için SaaS tabanlı harcama yönetimi çözümleri ve açık bir tedarikçi ağı yazılım hizmetleri sağlayan uluslararası bir yazılım şirketidir. 

Dünyaca ünlü ve en büyük ikinci yazılım şirketi olan (1-Microsoft); veritabanı, uygulama geliştirme araçları, uygulama sunucusu ve iş dünyasına yönelik uygulama çözümleri sunan uluslararası bir şirkettir.

Bulut Bilişim ağırlıklı olarak özelleşmiş yapılarda kurum-kuruluş-şirketlere yönelik yazılım hizmetleri sunan uluslararası bir şirketidir.

Çoklu kanal dünyasında tedarik zincirini kârlılıkla birleştiren ve uçtan uca yazılım çözümleri sunan uluslararası bir şirkettir.

olarak gösterilebilir.

Bu yazılımların (Tedarik Zinciri Faaliyetleri) yanı sıra Finansal, Muhasebesel ve Ek Operasyonel sistem yönetimi için yazılımlar da gerekmektedir.

Mevcut sistemlerin sayıca çokluğu ve faaliyetlerin kompleks süreçlerden oluşması takip-kontrol mekanizmasını zorlaştırmaktadır.

Tam da bu noktada yazılım doygunluğuna ulaşan sistem için anlık karar verme adına verileri anlamlı hale getirerek sonuçlar üzerinden bir raporlama çıktılarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Benzer kompleks süreçler içeren bir gıda devi için mevcut faaliyetlerinin kontrolü adına gerçekleştirdiğimiz Microsoft Power BI ile anlık raporlama hizmetine yönelik bazı *kurgusal* detayları fikir oluşturması açısından sizlere aktarayım.

Kule Kontrol / Kontrol Kulesi - Tower Control

Tedarik zinciri yönetimi için Kontrol Kulesi; kuruluşların kritik sorunlarını gerçek zamanlı olarak kolayca anlamlandırmaları, önceliklendirmelerine ve çözmelerine olanak sağlayan bir yaklaşımdır.

Burada önemli husus ise detaylardan ziyade ana faaliyet değerleri üzerinden operasyonel kontrolü sağlamak.

Örneklendirmek gerekirse;

Hammadde – Üretim değerleri üzerinden (Satınalma reaksiyonları dahil),

microsoft power bi data science ai ml supply chain managment system tower control raw materials trend detail

İlgili hareket bilgileri açıklaması.

microsoft power bi data science ai ml supply chain managment system tower control raw materials trend this month detail

Mevcut hammaddenin anlık olarak mevcut ayda ki yeterlilik oranı.

microsoft power bi data science ai ml supply chain managment system tower control raw materials trend this month value

Mevcut hammaddenin tahmini olarak mevcut ay sonunda ki tahmini yeterlilik oranı.
Buradaki değeri geçmiş dönemlerin ilgili aynı aylarındaki değerleri baz alarak Python üzerinde (ilgili kuruma yönelik ek parametreleri baz alarak) hesaplatarak ulaşabilirsiniz.

Lojistik Operasyon değerleri üzerinden,

microsoft power bi data science ai ml supply chain managment system tower control logistic trend detail

İlgili hareket bilgileri açıklaması.

microsoft power bi data science ai ml supply chain managment system tower control logistic park value

Lojistik faaliyetler içerisindeki nakliye araçlarından çeşitli durumlara yönelik ürün teslimi için parkta bekletilen araç sayısı.

microsoft power bi data science ai ml supply chain managment system tower control logistic not recive

Lojistik faaliyetler içerisindeki nakliye araçlarından çeşitli durumlara yönelik ürün teslimi gecikmiş araç sayısı.

microsoft power bi data science ai ml supply chain managment system tower control logistic ramp

Lojistik faaliyetler içerisindeki nakliye araçlarından çeşitli durumlara yönelik ürün teslimi için rampada bulunan araç sayısı.

microsoft power bi data science ai ml supply chain managment system tower control logistic completed

Lojistik faaliyetler içerisindeki nakliye araçlarından çeşitli durumlara yönelik ürün teslimini tamamlamış araç sayısı.

Satış Faaliyet değerleri üzerinden,

microsoft power bi data science ai ml supply chain managment system tower control order detail

İlgili hareket bilgileri açıklaması.

microsoft power bi data science ai ml supply chain managment system tower control not stock

Mevcut gelen siparişler üzerinde yetersiz stok miktarından dolayı açık kalan sipariş sayısı.
(Açık Fatura)

microsoft power bi data science ai ml supply chain managment system tower control not stock negative

Mevcut gelen siparişler üzerinde yetersiz stok miktarından dolayı açık kalan siparişler içersinde ki birbirinden farklı stok sayısı.

microsoft power bi data science ai ml supply chain managment system tower control order value

Mevcut anlık gelen siparişler dahil belirli zaman kırınımı üzerinde sipariş ve faturalaşmış sipariş değerlerinin birbirine oranı.(Gerçekleşmiş ve Gerçekleşecek ciro ön hesaplaması.)

microsoft power bi data science ai ml supply chain managment system tower control order value open

Mevcut anlık gelen ve açık olan siparişler değerlerinin durum kırınımı. 

Genel olarak mevcut örneklediğimiz değerlerimizi kümeleyip kuş bakışı gözlemleyeceğimiz bir kontrol şeması oluşturduğumuzda;

microsoft power bi data science ai ml supply chain managment system tower control dashboard example type

şeklinde bir yapı oluşur.

Mevcut değerler sadece bir örnek havuzu oluşturması açısından ele alındığı için sistem için genel ve yüzeysel olarak gözükmektedir.

Mevcut takip şeması ve takip değerleri oldukça fazla olmakla beraber (Satınalma, Satış…) birçok alt değer içermektedir.

Buradaki detaylandırma tamamen ilgili şirket-kurum-kuruluşun faaliyet yapısına yönelik olmalıdır.

Genel ve yüzeysel olmakla beraber Tedarik Zinciri Yönetimi‘ni ve Kule Kontrol Yaklaşımı‘nı  özetlemeye – ele almaya çalıştım.

Son olarak, geri bildirimleriniz için teşekkür ederim.

Gelecek yazılarda görüşmek üzere.

İyi çalışmalar…

, , , ,

İlgili Yazılar