microsoft-power-bi-report-bookmark-button

Merhaba iyi günler.

Bugün Power BI raporlarında rapor kullanımı ve tasarımına yönelik Bookmark (Yer İmi) yapıları hakkındaki notlarımı ve ek olarak button-düğme özelliklerini ele almaya-aktarmaya çalışacağım. 

Şimdiden iyi okumalar. 

Bookmarkların rapor içerisindeki kullanım yapısı ve yöntemlerine değinmeden;

 • Bookmark nedir ? 
 • Bookmark neden kullanılır ?

sorularını ele alalım.

Bookmark (Yer İmi) sayfanın belirli bir durumunu (Görselleri Göster-Gizle,Filtre Değerlerini Tut) kaydetmemize olanak sağlayan yapıdır.(Power BI kullanımı yönünden ifadelendirir isek)

Bookmark kullanım amaçları ise;

 • Varsayılan filtreleme yapısı oluşturmak (Rapor Varsayılanı – Kriterli Filtreleme)
 • Öğeleri Gruplama (Göster-Gizle) olarak ifade edilmektedir.
Bookmark işlemlerini gerçekleştirirken Göster-Gizle yöntemine başvuracaksak Selection (Seçim) üzerinden yardım alırız.
 
Selection (Seçim) rapor sayfası üzerindeki görsellerimizi tekil-çoklu olarak Show (Göster) – Hide (Gizle) işlemlerimizi gerçekleştirmemizi sağlayan yapıdır.

Bookmark ve Selection yapılarına ana menü üzerindeki View (Görünüm) altındaki Show Panes (Bölmeleri Göster) üzerinden erişebilirsiniz.

 
microsoft-power-bi-report-bookmark-1

Show Panes altındaki Bookmarks ve Selection seçildiğinde Filters (Filtreler), Visualizations (Görselleştirme) ve Fileds (Alanlar) panellerine ek olarak Bookmarks ve Selection panelleri açılır.

microsoft-power-bi-report-bookmark-2

Gerekli işlemleri bu paneller üzerinden gerçekleştirebiliriz.

Bookmarks paneli üzerinden;

Add (Ekle) ile Bookmark ekleyebilir, View (Görünüm) ile eklenen Bookmark sayfasını görüntüleyebiliriz.

microsoft-power-bi-report-bookmark-3

Raporumuza Bookmark eklediğimizde, eklenen Bookmarkın sağ üst köşesindeki üç noktayı tıkladığımızda;

 • Update (Güncelle): Seçili Bookmark ile ilgili rapor sayfasında gerçekleştirilen değişiklikleri günceller.
 • Rename (Ad Değiştir): Seçili Bookmark adını düzenlememizi sağlar.
 • Delete (Sil): Seçili Bookmarkı silmenizi sağlar.
 • Group (Grup): İlk Bookmark ekleme işlemi gerçekleştiğinde aktiftir.Sonrasında inaktif olur.Bookmark grubu oluşturmak için kullanılır.
 • Data (Veri): Rapor sayfasında ilgili veri işlemlerini-filtreleme (Filtre Seçeneklerini) hafızasına alır ve ilgili Bookmark seçildiğinde filtrelenmiş verileri rapor sayfasına getirir.
 • Display (Görüntüle): Rapor sayfası üzerinde belirlenmiş-seçilmiş öğelerin görüntülenmesini sağlar. 
 • Current Page (Geçerli Sayfa): Belirlenen rapor sayfasına gitmenizi sağlar.
 • All Visuals (Tüm Görseller): Rapor sayfasındaki tüm görselleri kullanmanızı sağlar.
 • Selected Visuals (Seçili Görseller): Rapor sayfasındaki seçili görselleri kullanmanızı sağlar.
opsiyonel seçeneklerine ulaşırız.

Dilerseniz bir demo üzerinden ilgili özellikleri irdeleyelim.

Öncelikle genel bir rapor sayfası oluşturalım.

microsoft-power-bi-report-bookmark-general

Sayfamızdaki öğeleri Bookmark üzerinden gruplayalım.(Göster-Gizle)

Öncelikle Bookmark Pane üzerinden sırası ile Genel,Karşılaştırma ve Analiz adında Bookmark ekleyelim.

microsoft-power-bi-report-bookmark-general-group

Sonrasında bu Bookmark yapılarını rapor içerisinde kullanabilmek için sayfamıza ana menü üzerindeki Insert (Ekleme) altındaki Buttons (Düğmeler) üzerinden düğme-buton ekleyelim.  

microsoft-power-bi-report-bookmark-buttons

Sayfalandırma işlemlerinde genellikle Bookmark butonu kullanılmaktadır.

Bunun yanı sıra Insert (Ekleme) altındaki Images (Görseller-Görüntüler) üzerinden bir görsel ekleyip,

microsoft-power-bi-report-bookmark-add-images

bu görsele Action (Aksiyon-Eylem) içerisinden Bookmark tanımlayıp,Bookmark yapılarını kullanabilirsiniz.

microsoft-power-bi-report-bookmark-images-action

Buttons üzerinden sayfamıza Bookmarks butonu ekleyelim ve eklediğimiz Bookmark butonu özelliklerinden;

microsoft-power-bi-report-bookmark-action
 • Button Text (Buton-Düğme Metni): Bookmark metnini düzenleyebiliriz.
 • Icon (İkon-Sembol): Bookmark sembolünü belirleyebiliriz.
 • Outline (Çıktı-Görüntüleme): İmleç ile Bookmark üzerine geldiğimizde (On Hover) veya tıkladığımızdaki (On Press) anda gerçekleşecek tepkisini düzenleyebiliriz.  
 • Fill (Dolgu): Bookmark iç kısmına ait rengi belirleyebiliriz.
 • Title (Başlık): Bookmark başlığını belirleyebiliriz.
 • Background (Arkaplan): Bookmark arka plan özelliklerini belirleyebiliriz.
 • Lock Aspect (Kilitleme-Kilit Yönü): Bookmark en-boy oranını belirlediğinizde ve Lock Aspect özelliğini akabinde aktifleştirince, boyutlandırma işlemi gerçekleşir ise ilk durumdaki en-boy oranına göre düzenleme yapılmasını sağlar.  
 • General (Genel): Bookmark konumlandırma (Sayfa içerisindeki konum) ve Alt Text (Alternatif Metin) özellikleriniz belirleyebiliriz. 
 • Border (Öğe Sınırı-Kenar): Bookmark kenarlığı oluşturabiliriz.
 • Action (Aksiyon-Eylem): Bookmarkın gerçekleştireceği eylemi belirleyebilirsiniz.
 • Visual Header (Görsel Bilgilendirme): Bookmark görsel üst bilgilendirme özelliklerini belirleyebilirsiniz.
özelliklerini düzenleyelim.
 
Renk ve metin özelliklerini varsayılan değerler üzerinden belirleyip;
Action (Eylem) olarak;
microsoft-power-bi-report-bookmark-actions

Bookmark tipini seçelim.

 • Back (Geri): Ek sayfa üzerinden belirlediğimiz ana sayfaya geri dönmemizi sağlar.(Sayfalar arası Git-Gel işlemi)
 • Bookmark (Yer İmi): Rapor sayfamızı sayfalandırmamızı sağlar.
 • Drill Throuhg Preview (Detaylandırma): Sayfalar arası belirlenen değerleri baz alarak hareket etmemizi sağlar.(Stok kodunu tutup stok hareketlerine gitmek gibi)
 • Q&A – Question And Answer (Soru-Cevap): Rapor sayfamızda soru-cevap yapısı kurmamızı sağlar.
 • Web URL (Web Bağlantısı-Linki): Belirlediğimiz bir web bağlantısına gitmemizi sağlar.

Öncelikle Bookmark tipini kurgulayalım. 

Bookmark seçip, iki kopya oluşturarak Genel öğesine ek olarak Karşılaştırma ve Analiz Bookmarkları oluşturuyoruz.
microsoft-power-bi-report-bookmark-base-groups-object

Akabinde ise sayfamızdaki öğeleri belirlediğimiz kriterlere göre Bookmarklar üzerinde tanımlamamız gerekmektedir (Show-Hide).Bunun için Selection Pane üzerinden yardım alarak öğeleri belirleyebiliriz.

microsoft-power-bi-report-bookmark-selection-visual

İlgili öğelerimizin hangi Bookmark üzerinde kullanılacağını belirledikten sonra, Bookmark yapımızı Update ile güncelleyip berlilediğimiz seçim ve filtrelemeleri kaydedebiliriz.

Mevcut işlemimizde; All Visual üzerinden seçili öğelerimizi Display yardımı ile Show-Hide özelliğini kullanarak Bookmark Action özelliği ekliyoruz.

Ek olarak hangi Bookmark sayfamızı görüntüleyeceğimizi belirliyoruz.

microsoft-power-bi-report-bookmark-selection-action-page

Son olarak ise Bookmark butonlarımızı CTRL tuşuna basarak seçtiğimizde (Power BI Desktop üzerinde – Web üzerinde sadece seçme işlemi ile) Genel sayfası;

microsoft-power-bi-report-general-base

Karşılaştırma sayfası;

microsoft-power-bi-report-comparison-base

ve Analiz sayfası;

microsoft-power-bi-report-analysis-base

şeklinde olur. 

Burada sadece görsellerimizi Göster-Gizle formatında kullandık.Bookmark Pane üzerindeki Bookmark özelliğimizde Data seçimini de gerçekleştirdiğimiz takdirde uyguladığımız işlemlere ek olarak sayfa içerisindeki veri değerlerini de tutar.(Filtrelemeleri) 

Burada örnek olarak sayfamız için bir varsayılan butonu oluşturabiliriz.

Mevcut düğmeler dışında raporumuza dışarıdan görsel ekleyelim.

Eklediğimiz görsel için Bookmark üzerinden Varsayılan Bookmarkı oluşturalım.

Özellik olarak All Visual ile mevcut görselleri tutup Data ile sayfanın anlık filtreleme değerlerini baz almasını sağlıyoruz. 

microsoft-power-bi-report-page-bookmark-refresh-base-base

Son olarak görselimizin Bookmark değerini Varsayılan yapıp işlemlerimizi tamamlıyoruz. 

microsoft-power-bi-report-page-bookmark-refresh-base

Sayfa içerisinde rastgele filtreleme yapıp Varsayılan butonumuzu kullandığımızda sayfanın belirlediğimiz filtre değerlerine döndüğünü göreceğiz.   

Bookmark dışındaki Action tiplerini de kısaca ele alalım.

Back Action tipi ile rapor sayfaları sıralamasına bağlı olarak mevcut sayfadan bir önceki sayfaya geçiş işlemi sağlayabiliriz.

Back Action adında bir sayfa oluşturarak önceki rapor sayfasında oluşturduğumuz Bookmark butonunu bu sayfaya ekleyelim ve butonunun Action Type özelliğini Back olarak düzenleyelim.

microsoft-power-bi-report-back-action

Not: Buton tıklandığında gideceği sayfa ile ilgili herhangi bir işlem-belirleme yapmıyoruz.

Butonu tıkladığımızda ise;

microsoft-power-bi-report-back-action-base-page

bir önceki sayfaya geçiş işlemi gerçekleşir.

Bir sonraki Action tipi ise Drill Trough (Detaylandırma).

Drill Trough adında yeni bir sayfa oluşturalım.Bu sayfaya gelirken baz alınacak veri-veri gruplarını (Sütun-Sütunlar) belirlememiz gerektmektedir.

Belirlediğimiz değeri, rapor sayfası özelliği olan Values altındaki filtre alanına sürükleyip bırakalım.

Ana sayfamız üzerinden bu sayfaya geldiğimizde geri dönebilmemiz için kendisi otomatik bir geri butonu oluşturacaktır. 

microsoft-power-bi-report-drill-trough-page

Baz aldığımız ana sayfamıza Drill Trough adında bir buton oluşturup Type özelliğini Drill Trough olarak seçip, gideceği sayfayı ise yeni oluşturduğumuz Drill Trough olarak belirleyelim.

Burada öğeler içerisindeki verileri kullanarak uyguladığımız Drill Trough özelliğinin yanı sıra, rapor sayfası üzerindeki görsel öğeler içerisinden herhangi bir değer seçimi gerçekleştiği takdirde butonun aktifleşmesidir.Aksi halde inaktiftir.     

microsoft-power-bi-report-drill-trough-base

Belirlediğimiz değer tipi Ana Grup olduğundan sayfa içerisindeki herhangi bir görselden Ana Grup değeri seçimi gerçekleştirdiğimizde butonun aktifleştiğini görürüz.

microsoft-power-bi-report-drill-trough-base-select

Seçim işlemini gerçekleştirdiğimizde;

microsoft-power-bi-report-drill-trough-page-selected-value

oluşturmuş olduğumuz Drill Trough sayfasına verileri filtreleyerek (Ağ Ürünleri) gider.

Bir önceki sayfamıza geri dönebilmek için ise sol üst köşeye bir buton ekler.

Raporlarımızdaki alt detay değerlerini kullanmak için hoş bir çözümdür.

Sıradaki Action tipimiz ise Page Navigation.Page Navigation özelliği ile rapor ana sayfamızdan dilediğimiz bir rapor sayfamıza geçiş gerçekleştirebiliriz. 

Ana sayfamıza bir Page Navigation adından buton ekleyelim ve Type özelliğini Page Navigation olarak atayıp gideceğimiz sayfamızıda seçelim.

microsoft-power-bi-report-page-ex-base

Page Navigation butonunu tıkladığımızda;

microsoft-power-bi-report-page-ex-page

belirlemiş olduğumuz sayfamıza (Sepet Analizi) gider.

Sıradaki Action tipimiz ise Q&A – Question And Answer.Q&A özelliği ile rapor ana sayfamızda soru cevap yöntemi ile ilgili rapor sonuçlarımıza erişebiliriz. 

Ana sayfamıza bir Q&A adında bir buton ekleyelim ve Type özelliğini Q&A olarak atayalım.

microsoft-power-bi-report-q&a

Oluşturduğumuz butonu tıkladığımızda;

microsoft-power-bi-report-q&a-page

ek penceresi açılır.Bu pencere üzerinden sayfa üzerindeki herhangi bir kritere ait veriye erişebilirsiniz.

Eriştiğiniz veriyi seçtiğinizde ise o veriye ait tablodaki bilgileri getirir.

microsoft-power-bi-report-q&a-page-selected-value

Son olarak ele alacağımız Action tipimiz ise Web URL.Web URL özelliği ile rapor sayfamızdan bir link ile tarayıcı üzerinden belirlediğimiz sayfalara gidebiliriz. 

Ana sayfamıza bir Web URL adından buton ekleyelim ve Type özelliğini Web URL olarak atayalım.

microsoft-power-bi-report-web-url-page

Type özelliğini Web URL olarak atadıktan sonra bizden bir Web URL değeri istemektedir.Varsayılan olarak bir değer girebiliriz ya da bunu bir koşullu ifadeye de  bağlayabiliriz.

Bu değeri varsayılan olarak girelim.

microsoft-power-bi-report-web-url-page-destination

Butonu tıkladığımızda ise;

microsoft-power-bi-report-web-url-page-destination-url
microsoft-power-bi-report-bookmark-groups-object

tarayıcı üzerinde belirlediğimiz sayfayı bize getirmektedir.

Bookmark Action Type dışındaki özelliklere yüzeysel olarak değinmeye çalıştım.

Bu özellikleri; raporlarımızı interaktif olarak kullanmamız ve tasarımımızı bir nebze kullanıcı dostu hale getirmek için uygulayabiliriz.

Gelecek yazılarda görüşmek üzere.

İyi çalışmalar… 

, ,

İlgili Yazılar