microsoft power bi december features data science report

Merhaba iyi günler.

Bugün iyileştirmelere ve geliştirmelere hız kesmeden devam eden; topluluklar üzerindeki geri dönüş,fikir ve önerileri uçtan uca değerlendirip yenilikler sunmaya çalışan Power BI ekibinin yayınlamış olduğu #2021Aralık güncellemesine ait bazı notlarımı sizlere aktarıyor olacağım.

Başlıca birkaç maddeyi ele almaya çalıştım.

Hatırlatma; ilgili yenilikleri kullanabilmek için Power BI Desktop uygulamanızı yeni sürümüne yükseltmeniz gerekmektedir.

Şimdiden iyi okumalar.

Sparklines (Mini Grafikler) olarak ifade edilen yeniliğimiz; matris ve tablo görselleri içerisindeki belirli parametrik eksen değerlerine bağlı olarak grafikler kullanabilmemizi sağlamaktadır.

İlgili yeniliğin kullanımı varsayılan olarak Power BI Desktop son sürümü üzerinde yer almaktadır.
(Herhangi bir ayar aktifleştirmesi gerekmemektedir.)

Hızlıca ilgili yeniliğe yönelik bir uygulamada bulunacak olursak;

Mevcut cari gruplarına yönelik çeşitli parametrik performans değerleri içeren bir tablo görseli oluşturalım,  

microsoft power bi base table sparkline

oluşturmuş olduğumuz görselimize ait Visualizations (Görselleştirme) alanındaki Values (Değerler) içerisinde yer alan önceden belirlermiş olduğumuz parametrik değerimiz üzerindeki alan seçeneklerini tıklayarak

microsoft power bi base table sparkline format pane

SparklinesAdd a sparkline (Mini Bir Grafik Ekle) özelliğimize erişebiliriz/ulaşabiliriz.

microsoft power bi base table sparkline open in table

Add a sparkline özelliğini kullanmak istediğimizde bizden; X ekseninde yer alacak veri grup değerini ve Y ekseninde yer alacak parametrik baz değerimizi talep etmektedir.

microsoft power bi base table sparkline base

Örneklendirmede bulunacak olursak; aylara göre toplam satış değerlerinden oluşacak bir seri grafiği belirlediğimizde,

microsoft power bi base table sparkline format

ayrı ayrı bir şekilde ilgili cari gruplarımıza yönelik belirlediğimiz grafik baz değerlerinde bir grafik oluşturmaktadır.

Burada yer alan toplam üzerindeki grafik ise cari grubunu baz almaksızın aylara yönelik genel satış eğrisine karşılık gelmektedir.

microsoft power bi base table sparkline show

Elbette grafiği bir nebze daha manalı hale getirmek ya da sonuca ulaştırıcı veya aksiyon aldırıcı hale getirmek istersek ilgili görselimizin Format Visual (Görsel Biçimi) altında yer alan Sparklines (Mini Grafikler) alanına girdiğimizde;

microsoft power bi base table sparkline edit format pane
 • Sparklines=İlgili mini grafiğimiz üzerinde baz alınacak parametrik değeri belirlememizi sağlamaktadır.
 • Sparkline=İlgili mini grafiğimiz üzerinde çizilen periyodik serideki grafik tipi, grafik rengi ve çizim tipi belirginliğini (kalınlığını) belirlememizi sağlamaktadır.
 • Marker=İlgili mini grafiğimiz üzerindeki kırınımlar, çeşitli anlık değişim noktaları ya da belirli parametrik seri değişim gruplarını öncelikli olarak belirgin görüntülememizi sağlamaktadır.
Örneklendirecek olursak;
power bi sparklines edit graphic new styles

şeklinde okunması ya da çıkarımda bulunması daha kolay görseller oluşturabiliriz.

Ek olarak hızlıca grafiğimizi güncellemek istersek; 

microsoft power bi base table sparkline edit

Visualizations (Görselleştirme) alanındaki Values (Değerler) içerisinden düzenlemede/güncellemede bulunabiliriz.

microsoft power bi base table sparkline edit in table

Genel özet tablolarında makul çıkarımlar oluşturmak adına çok şık ve hoş bir çözüm olarak gözükmektedir.
(Tabi ki; dar alanda ifade edici bilgi vermek için makul parametrik değerlerin tercih edilmesi gerekmektedir.)

2-New Format Pane (Update)

New Format Pane (Yeni Biçim Bölmesi) olarak ifade edilen yeniliğimiz ise; rapor görsel tasarımı ve formatlandırma çözümlerini içerisinde barındıran Format Pane (Biçimlendirme Bölmesinin) kullanımını görsel/tasarımsal olarak daha efektif kullanabilmemizi sağlamaktadır.

İlgili yeniliğimize yönelik geçiş karşılaştırmalarını yapmadan önce mevcut yeniliğimizi aktifleştirmemiz gerekmektedir.

Bunun için;
 File (Dosya) / Options & Settings (Seçenekler ve Ayarlar) / Options (Seçenekler) / Preview Features
 (Yenilik Önizlemeleri) alanı içerisinde yer alan New Format Pane opsiyonel seçeneğini
aktifleştirmeniz gerekmektedir.
Ek bilgilendirmeler için lütfen tıklayınız…

Mevcut güncelleme dahilinde önizleme gerçekleştirdiğimizde ise;

Build Visual (Görsel Oluşturma) alanı;

power bi new format pane view

Özellikle Format Visual (Görsel Biçimlendirme) alanı içerisindeki üç alan/bölme;
(Sparkline dışındaki alanlar mevcuttu fakat ifadelendirme farklılaşmış)

power bi new format pane detail

Style Presets (Genel Stil Ön Ayarları);
(Öğe temaları)

power bi new format pane style presets

Cell Elements (Hücre ElemanlarıMatris ve Tablolarda)

power bi new format pane cells

ve son olarak Sparklines. (İlk yenilik inceleme maddemiz.)

microsoft power bi base table sparkline edit format pane base

Bunun yanı sıra önceki güncellemeye yönelik eksik kalan birkaç ek yapılandırma ayarı mevcut güncelleme ile Power BI Desktop içerisine dahil edildi.
Bunlar;

 • Buttons (Düğmeler), Shapes (Şekiller) ve Images (Resimler) için Actions (Eylem) oluşturabilme,
 • Görseller için; General (Genel) > Properties (Özellikler) içinde yer alan Responsive Toggle (Duyarlı Geçiş) ve Data Limits (Veri Sınırı) ayarlamaları düzenlenebilmesi,
 • Tablo/Matris için Global Text Size (Genel Metin Boyutu) ayarlanabilmesi,
 • Scatter Chart (Dağılım Grafiği) > Category Label (Kategori Etiketleri) için arka plan ayarlanabilmesi,
 • Analytics (Analitik) > Ratio Line for Scatter Charts (Dağılım Grafikleri için Oran Çizgisi) kullanılabilmesi,
 • Numeric Input Truncation (Sayısal Giriş Değeri Kesme) ve yanlış oluşan kırmızı kenarlık hataları giderilmesi
sağlanmıştır.

3-Allow Sharing Links to Include Your Changes to the Report

Allow Sharing Links to Include Your Changes to the Report (Paylaşım Bağlantılarının Rapordaki Değişikliklerinizi Dahil Etmesine İzin Verin) olarak ifade edilen yeniliğimiz ise; rapor üzerindeki inceleme durumunda yer alan değişiklikleriniz ile, raporu belirlemiş olduğunuz bağlantı/bağlantılarla paylaşmanızı sağlamaktadır.

Bunun için;
mevcut raporlarınız üzerinde ilgili paylaşım formatını belirledikten sonra Share (Paylaş) ile raporunuzu 
paylaşmanız gerekmektedir.

power bi allow sharing report users

Ek detay;

power bi allow sharing report users detail

Tabi bunu unutmadan belirtmek gerekir ki; ilgili paylaşım yöntemi Report Share (Rapor Paylaş) özelliği tanımlanmış kullanıcılar tarafından gerçekleştirilebilir.Genellikle korumalı yapı içeren/kurulan sistemlerde/kurumlarda bu belirli güvenlik grubu dışındaki kullanıcılara kapatılmaktadır.

Ek efor sarfedilmeden istenilen bilgileri paylaşmak için hoş bir çözümleme olarak görülmektedir…

4-Announcing Public Preview of Hybrid Tables in Power BI Premium

Announcing Public Preview of Hybrid Tables in Power BI Premium (Power BI Premium’da Hibrit Tabloların Genel Önizlemesi) olarak ifade edilen yeniliğimiz ise; raporlamalarımızda hibrit tablo sistemi oluşturabilmenizi sağlamaktadır.

Yani ilgili özelliğimiz; veri kaynak yapımız içerisine Import Mode (İçe Aktarma Modu) ve Direct Query Mode (Doğrudan Sorgu Modu) üzerinden veriler yer aldığında, verilerimizi ortak tablo görselleri üzerinde kullanmamıza olanak sağlamaktadır.

Örneğin; hibrit tablo dip toplam değerine göz atıldığında;

power bi table description automatically generated

doğrudan görüntülenmektedir.

Bunun için ilgili özellikte tablo veri yapıları raporlama alanına dahil edildikten sonra statik yapıda olacak veri kümesi için bir yenilenebilir format belirlemeniz gerekmektedir;

power bi announcing public preview of hybrid tables
power bi announcing public preview of hybrid tables edit type

İlgili kullanım formatı sadece Power BI Premium lisans yapısına sahip kullanıcılar için desteklenmektedir.

Kurumsal yapılar için çok iyi bir çözümleme yapısı, ama unutmadan ülkedeki kur değeri yüksek personel kapasitesindeki şirketler için sürekli problem arz etmektedir… 

5-Visualize Your Data Quickly from Power Apps and Dynamics 365 Apps

Visualize Your Data Quickly from Power Apps and Dynamics 365 Apps (Power Apps ve Dynamics 365 Apps’ten Verilerinizi Hızla Görselleştirin) olarak ifade edilen yeniliğimiz ise; Power Apps ve Dynamics 365 uygulamalarından verilerinizi hızla raporlamanızı sağlamaktadır.

İlgili detaylı çözümleme içeren bilgilendirme yazısı için lütfen tıklayınız…

Ek Hatırlatmalar

Göz ardı edilmiş olabilecek, çeşitli süreçler için etkili çözümler oluşturabileceğiniz ek hatırlatmalar;

1-Power BI Service New Visuals

Power BI Service New Visuals (Power BI Hizmeti Yeni Görseller) olarak ifade edilen yeniliğimiz ise; Power BI Service erişimi gerçekleştirirken/gerçekleştirdikten sonra ufak birkaç hoş görsel karşılama içermektedir.

Erişim gerçekleştirirken farklı bir kullanıcı giriş alanı; (Yeni Denetleme Alanı)

power bi service new login pane
power bi service new login pane detail

giriş gerçekleştirdikten sonra ise;

power bi service new wait icon

rapor önizlemesi yükleme bilgilendirmesi bizleri karşılamaktadır.

power bi service new wait icon detail

2-Share Report on the Web

Share Report on the Web (Web’de Rapor Paylaşın) olarak ifade edilen yeniliğimiz ise; Power BI Service üzerinde yer alan raporlarınızı web üzerinde paylaşırken; belirlenebilir ölçeklendirme, sabit kapak resmi ve anlık rapor önizleme çözümleri sağlamaktadır.

Rapor Web Paylaşım formatını tekrar hatırlatacak olursak;

Power BI Service üzerindeki ilgili raporunuza giriş yaptıktan sonra Publish to Web (Web’de Yayımla) ile belirlediğiniz raporları web üzerinde belirlediğiniz formatlarda yayınlayabilirsiniz.

power bi iframe publish to web

Rapor Web Yayınlama formatına ise geliştirmeler ile; 

 • Boyut, (IFrame Boyutu)
 • Varsayılan Sayfa, (İlk Açılacak Sayfa) 
 • Rapor Önizlemesi (İlgili Varsayılan sayfa baz alınarak)

formatları dahil edilmiştir.

power bi iframe edit and show pane
power bi iframe edit and show pane resize
power bi iframe edit and show pane report page

Ele aldığımız başlıkların yanı sıra birkaç ek yapılandırma ve özellik yeni güncelleştirme ile Power BI ekosistemine dahil edildi.

Kalan ek güncellemelere;

videosu üzerinden ya da,

https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-december-2021-feature-summary/

blog yazısı üzerinden erişebilirsiniz.

Gelecek yazılarda görüşmek üzere.

İyi çalışmalar…

, ,

İlgili Yazılar