microsoft power bi november features data science report

Merhaba iyi günler.

Bugün iyileştirmelere ve geliştirmelere hız kesmeden devam eden; topluluklar üzerindeki geri dönüş,fikir ve önerileri uçtan uca değerlendirip yenilikler sunmaya çalışan Power BI ekibinin yayınlamış olduğu #2021Kasım güncellemesine ait bazı notlarımı sizlere aktarıyor olacağım.

Başlıca birkaç maddeyi ele almaya çalıştım.

Hatırlatma; ilgili yenilikleri kullanabilmek için Power BI Desktop uygulamanızı yeni sürümüne yükseltmeniz gerekmektedir.

Şimdiden iyi okumalar.

New Format Pane (Yeni Biçimlendirme Bölmesi) olarak ifade edilen yeniliğimiz; rapor görsel tasarımı ve formatlandırma çözümlerini içerisinde barındıran Biçimlendirme Bölmesinin kullanımını görsel/tasarımsal olarak daha efektif kullanabilmemizi sağlamaktadır.

İlgili yeniliğimize yönelik geçiş karşılaştırmalarını yapmadan önce mevcut yeniliğimizi aktifleştirmemiz gerekmektedir.

Bunun için;
File (Dosya) / Options & Settings (Seçenekler ve Ayarlar) / Options (Seçenekler) / Preview Features
(Yenilik Önizlemeleri) alanı içerisinde yer alan New Format Pane opsiyonel seçeneğini
aktifleştirmeniz gerekmektedir.

power bi new format pane settings open

Aktifleştirme işleminin ardından genel Visualizations Pane (Görselleştirme Paneli) görünüm değişimi aşağıdaki gibi görüntülenecektir.

Eski Visualizations Pane (Görselleştirme Paneli) görünümü;

power bi visual pane old version

Yeni Visualizations Pane (Görselleştirme Paneli) görünümü;

power bi visual pane new version

Genel Visualizations Pane Header (Görselleştirme Paneli Üst Görünümü) değişimi aşağıdaki gibi görüntülenecektir.

Eski Visualizations Pane Header öğe görünümü;

power bi visualization pane old version

Yeni Visualizations Pane Header öğe görünümü;

power bi visualization pane new version

Burada hızlı görsel düzenlenmesi adına; alt öğe düzenleme alanları gruplanarak görsel öğe listesinden kopartılıp  kolay işlem alanı oluşturularak yeniden yapılandırılmış.

Alt öğe düzenleme alanlarını ayrı bir şekilde inceleyecek olursak;

Data Area (Veri Alanı) eski görünümü;

power bi new build visual edit area old

Data Area (Veri Alanı) yeni görünümü;

power bi new build visual area

Visual Edit Area (Görsel Düzenleme Alanı) eski görünümü;

power bi new build visual old edit area

Visual Edit Area (Görsel Düzenleme Alanı) yeni görünümü;

power bi new build visual edit area

Visual Edit Area (Görsel Düzenleme Alanı) alt gruplarının yeni görünümü;

Visual Format Area-Visual (Görsel Format Alanı);

power bi new build visual format area

Visual Format Area-General (Genel Format Alanı);

power bi new build visual general area

Visual Analyze Area (Görsel Analiz Alanı) görsel görünümü karşılaştırması;

Visual Analyze Area (Görsel Analiz Alanı) eski görsel görünümü;

power bi visual old analytics pane

Visual Analyze Area (Görsel Analiz Alanı) yeni görsel görünümü;

power bi visual new analytic area version
power bi new build analytic edit area

şeklinde görüntülenmektedir.

Bunun yanı sıra görselleştirme paneli üzerinde; kullanımında açık olan alanları kapamak, kapalı olan alanları açmak ve ayarları varsayılan duruma getirmek için yapılandırılmış işlem alanı görüntülenmektedir. 

power bi visualization area filter type

Genel olarak Görsel Formatlandırma Alanı; hatanın olabildiğince az olduğu, hızlı görselleştirme kullanım formatına dönüştürülmüş.Günümüze kadar aynı format üzerinden görsel geliştirmesinde bulunduğumuz yapı tamamen farklı bir formatta karşımıza çıkmaktadır.
İlgili formata uyum sağlaması zaman alacak gibi gelmektedir.
Temenni ise daha radikal bir değişim ile karşılaşmamaktır…

2-Page and Bookmark Navigators

Page and Bookmark Navigator (Sayfa ve Yer İşareti Gezgini) olarak ifade edilen yeniliğimiz ise; rapor içi sayfalar arası geçiş ve rapor sayfası üzerinde görsel kullanım grupları oluşturmak için kullanılan Bookmark özelliğini spesifik olarak kullanabilmemizi sağlamaktadır.

Hatırlatma: Power BI Bookmark kullanımına yönelik ek bilgiler için ilgili bağlantıya göz atabilirsiniz. EK

Power BI Bookmark kullanımı; geçmiş sürümlerde Bookmark Pane üzerinde ilgili işlemler sonucu düğmeler ya da ek görseller kullanılarak yapılandırılmaktaydı.
Mevcut ay içerisinde gelen güncellemeler ile işlem akışı;

  • Bookmark Pane üzerinde aksiyon oluşturulması,
  • Buttons (Düğmeler) üzerinden Navigator ile Page Navigator ya da Bookmark Navigator düğmesi eklenmesi

şeklinde gerçekleşmektedir.

Button Area (Buton-Düğme Alanı) görsel görünümü karşılaştırması;

Buttons Area (Buton-Düğme Alanı) eski görünümü;

power bi bookmark button old version

Buttons Area (Buton-Düğme Alanı) yeni görünümü;

power bi bookmark button new version

şeklinde görüntülenmektedir.

Hızlıca Navigator (Gezgin) üzerinde yer alan Page Navigator düğmesine yönelik test gerçekleştirelim.
Page Navigator düğmesini raporumuza eklediğimizde raporumuz içerisinde yer alan sayfaların isimlerine yönelik kümelenmiş bir düğme grubu oluşmaktadır.

power bi page navigator area create button

şeklinde görüntülenmektedir.

power bi page navigator area create page navigation button

Kümelenmiş düğme grubu üzerinde opsiyonel olarak gizli sayfaları ya da detay sayfalarını (Tooltip) grubunuza dahil edebilirsiniz.

Kimse de çıkıp dememiş ki görüntülenmesini istemediğimiz sayfalar olur ise ne yapacağız?
Şahsen bir fikrim yok.
Kaldı ki düğmeler ve eklenti görsellere aksiyon atama özellikleri de kaldırılmış.

Hızlıca Navigator (Gezgin) üzerinde yer alan Bookmark Navigator düğmesine yönelik test gerçekleştirelim.
Öncelikler Bookmark Pane üzerinden raporumuza birkaç rapor aksiyonu ekleyelim.

Eklediğimiz aksiyonlar gruplanabilir bir rapor sayfasına ait ise; CTRL+Sol Mouse tuşları yardımı ile seçim gerçekleştirip, seçimin üzerinde sağ tıklayarak Group seçeneği ile ilgili aksiyonları gruplayabiliriz.

 

power bi bookmark pane create object
power bi bookmark pane group object

Örnek aksiyon ve aksiyon grubu oluşturduktan sonra Bookmark Navigator düğmesini rapor sayfamıza dahil edelim.

power bi bookmark pane navigator create bookmark

Düğmemiz üzerine oluşturmuş olduğumuz tüm aksiyonlar gelmektedir.
Düğmemizi seçerek Visual altında Boomarks alanındaki Bookmark ile düğmemizi spesifik grup aksiyonlarını baz alacak şekilde yapılandırabiliriz. 

power bi bookmark pane navigator select bookmark group

Bunun yanı sıra düğmemiz üzerindeki grup içerisinde yer alan bir aksiyonu düğmemizden kaldırabiliriz.

Allow Deselection alanı üzerinden kullanımını gerçekleştirmeyeceğimiz aksiyonu düğme grubumuzdan çıkartabiliriz.

power bi bookmark pane navigator selected bookmark group
power bi bookmark navigator allow deselection

Peki ama neden sadece bir tanesi aksiyon kaldırma imkanı?
Gelen ilgili yenilik ele alınınca kullanım ve yapılandırma kolaylığı sağlayan bir kullanıma ilerlediği görüntülenmektedir.
Sınırlayıcı değerlerin olması sadece şuan test aşamasında olmasından dolayı mı yoksa kalıcı bir değişim mi?

Bunun yanı sıra düğmeler üzerindeki ifadelerin değişimi için Bookmark Pane üzerindeki aksiyon adlarını düzenlememiz gerekmektedir.
Peki aynı düğmeleri farklı sayfalarda farklı ifadelerde kullanmak istersem?

Biraz eleştirel olmuş olabilir.
Bunların yanı sıra ufak bir iki hoş çözüm dahil edilmiş.

Bunlardan ilk çözüm;

Düğmeler üzerindeki metin ifadelerinin konumlandırmasına yönelik Padding çözümü.

power bi bookmark new text style

Bir diğeri ise düğmeler üzerindeki Glow (Parıltı) tasarım çözümü yapılandırması.

power bi glow effect buttons

Değer ve opsiyonel kullanım kısıtları giderildiği takdirde daha kolay rapor tasarımı adına iyi bir değişim olarak nitelendirilebilir.

3-Sort Legend

Sort Legend (Alan Sıralaması vb.) olarak ifade edilen yeniliğimiz ise; rapor içi sayfalarda kullandığımız görseller üzerindeki sıralama ölçütlerini alanlar üzerinden sıralanabilmesini sağlamaktadır.
(Sadece değerler baz alınmaktaydı.)

Hızlıca ilgili özelliğimize yönelik bir test gerçekleştirelim.
Toplam Satışlara yönelik olan sıralamamızı Cari Gruplarına göre gerçekleştirelim. 

power bi all field value sort legend value
power bi all field value sorting legend value

şeklinde görüntülenecektir.
Tabi ki ilgili özelliği; kullanıcı deneyim modu açık olduğunda ve ilgili görsellerde birden çok parametrik değer kullanıldığında ele alınca kullanıcı dostu çok iyi bir çözüm olduğunu ifade edebiliriz.

Ek;

power bi all field value sorting legend many value

4-Bold/Italic/Underline for Text Formatting

Bold/Italic/Underline for Text Formatting (Metin Biçimlendirme için Kalın/İtalik/Alt Çizgi) olarak ifade edilen yeniliğimiz ise; rapor içi sayfalarda kullandığımız görseller üzerindeki metin alanlarının metin formatlarında formatlanabilmesini sağlamaktadır.

İlgili özelliğimize yönelik bir test gerçekleştirelim.
Metin formatlama seçenekleri ise; Bold (Kalın Font Tipi), Italic (Yatay Font Tipi) ve Underline (Altı Çizili Font Tipi) olarak kullanıma dahil edilmiştir.

power bi text formatting new style

Genel bir görsel grubu üzerinde,

  • Başlık
  • Alan Değeri
  • Değer

çeşitli varyasyonlarda deneme gerçekleştirirsek;

power bi text formatting new style use visual

sonuçlarına ulaşırız.
İlgili yenilik fonskiyonel olarak bir değere/değerlere bağlı yapıda kullanılabilir olsaydı belki görseller üzerinde odak arttırıcı bir çözüm olarak ele alınabilirdi.Mevcut kullanım dahilinde katma değer niteliği tartışılabilir…

5-Pie and Donut Chart Rotation

Pie Chart and Donut Chart Rotation (Pasta ve Donut Grafik Döndürme) olarak ifade edilen yeniliğimiz ise; rapor içi sayfalarda kullandığımız pasta ve donut görsellerini derece değeri baz alacak şekilde döndürebilmemizi sağlamaktadır.

İlgili özelliğimize yönelik bir test gerçekleştirelim.

power bi rotation solution
power bi pie chart donught chart rotation

Görselleştirme alanı içerisindeki Rotation (Döndürme) özelliğini kullanarak;

power bi rotation solution example

İlgili yenilik; rapor tasarımı düzeyinde kullanıldığından dolayı sayıca fazla kırınım içeren değer gruplarında ilk-son büyük değere yakın okunması zor olan kırınım değerlerini okunaklı formata getirmek için kullanılabilir.

6-Score Card - Goals

Score Card – Goals (Skor Kart – Hedefler) olarak ifade edilen yeniliğimiz; Power BI Service üzerinde oluşturmuş olduğumuz hedeflere/takiplere yönelik süreçlerin rapor üzerinde kullanılabilmesini sağlamaktadır.

İlgili yeniliğimizi kullanabilmek için öncelikle ayarlar üzerinden aktifleştirmemiz gerekmektedir.

Bunun için;
File (Dosya) / Options & Settings (Seçenekler ve Ayarlar) / Options (Seçenekler) / Preview Features
(Yenilik Önizlemeleri) alanı içerisinde yer alan Scorecard Visual opsiyonel seçeneğini
aktifleştirmeniz gerekmektedir.

power bi goals score card active setting preview features news

İlgili özelliğin aktifleştirilmesinden sonra uygulama yeniden başlatıldığında Visualizations alanı içerisinde Scorecard öğesi görüntülenecektir.

Görsel öğeyi rapor içerisine dahil ettiğimizde bizlere opsiyonel olarak iki seçenek sunmaktadır.

Bunlar;

  • Create new scorecard (Yeni skorkart oluştur)
  • Connect to an existing scorecard (Mevcut bir skorkart öğesini aktar-bağla)

olarak görüntülenmektedir.

power bi goals create a visual

Mevcut skorkart öğelerini kullanmak istediğinizde; Power BI Service üzerindeki skorkart öğelerinize erişerek ilgili öğeleri kullanmanızı sağlamaktadır.

power bi goals score card create workspace area

Yeni bir skorkart öğesi oluşturmak istediğinizde sizden

  • Skorkart Adı
  • Skorkart Açıklaması
  • Skorkart Çalışma Alanı

istemektedir.

power bi goals score card create report area design

İlgili girdileri sağladığınızda ise sizden Power BI Service üzerinde çalışma alanı ve Goals öğesi oluşturmanızı talep etmektedir.

Power BI Service üzerine geçiş yaptığınızda, Goals alanına geçerek doğrudan bir hedef/skorkart çalışma alanı oluşturabilirsiniz.

create scorecard area visual power bi service

Power BI Service üzerinde Goals çalışma alanı oluşturmak için sizden talep ettiği girdiler;

create scorecard visual power bi service

şeklindedir.

Goals çalışma alanı oluşturduktan sonra hızlıca bir takip süreci planlayabilir ya da bu süreci çeşitli raporlarınız üzerindeki metrik değerlere bağlayabilirsiniz.

power bi create score card goals flow
power bi use score card goals flow

Ek olarak oluşturmuş olduğunuz takibi çeşitli roller ile yönetebilirsiniz.

power bi goals create a visual setting role
power bi goals create a visual setting base

Ardından oluşturmuş olduğunuz bu takip süreçlerini rapor üzerine Power BI Service yardımı ile aktararak raporlarınız içerisinde kullanabilirsiniz.

power bi goals create a visual power service
power bi scorecard create gif video

Ek Hatırlatmalar

Göz ardı edilmiş olabilecek, çeşitli süreçler için etkili çözümler oluşturabileceğiniz ek hatırlatmalar;

1-New Power BI Marketplace

New Power BI Marketplace (Yeni Power BI Market) olarak ifade edilen yeniliğimiz; Power BI raporlamalarımız için ek görsellerin kullanılabilmesini sağlamaktadır.

İlgili yeniliğimize hızlıca göz atalım;

power bi marketplace new view

Power BI Marketplace alanına geçtiğimizde görsel olarak daha rahat inceleme ve analiz alanı oluşturulduğu görüntülenmektedir.

Görsel gruplarına hızlıca göz gezdirdiğimizde ise;

All Visuals (Tüm Görseller);

power bi marketplace new view all visual

Organizational Visuals (Organizasyonel Görseller);

power bi marketplace new view all organizational visual

AppSource Visuals (AppSource Görseller);

power bi marketplace new view all app source visual

olarak görüntülemekteyiz.

Genel olarak ele aldığımızda profesyonel bir görünüm ve kullanım imkanı sunmaktadır. 

Detaylı Power BI Marketplace İnceleme Bağlantısı:
https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/enhanced-experience-for-browsing-visuals/

2-Microsoft Charticulator

Microsoft Charticulator olarak ifade edilen yeniliğimiz; Power BI raporlamalarımız için tasarlanabilir görseller kullanılabilmesini sağlamaktadır.

İlgili yeniliğimize hızlıca göz atalım.

Power BI Marketplace üzerinden ilgili görselimizi (Power BI Charticulator) raporumuza dahil edelim;

microsoft charticulator visual add marketplace on report

Görselimizi rapor içerisinde kullanmak istediğimizde eğitsel kullanım yönergeleri içeren bir tanıtım ile karşılaşmaktayız.

microsoft charticulator visual view report

Görselimizi yapılandırmak istediğimizde ise;

microsoft charticulator visual edit on report

bizi görsel geliştirme alanı karşılamaktadır.

microsoft charticulator visual use on report

Bu alan üzerinde çeşitli gösterimler için bağımlı-bağımsız parametreler ile formatlanabilir görseller oluşturabilirsiniz.

Örnek görsel tasarımı için Ruth Pozuelo Martinez‘in videosuna göz atmanızı öneririm.

3-Power BI Playground

Power BI Playground (Power BITümleşik Analiz Deneme Alanı) olarak ifade edilen yeniliğimiz; tümleşik analizler hakkında bilgi edinmeyi, keşfetmeyi ve Power BI süreçlerini geliştirmeyi kolaylaştıran bir çalışma alanı desteği sağlamaktadır.

İlgili yeniliği;

Microsoft Power BI Tümleşik Analiz Deneme Alanı (Playground)

bağlantısı üzerinden detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

power bi playground drag drop object area

Ele aldığımız başlıkların yanı sıra birkaç ek yapılandırma ve özellik yeni güncelleştirme ile Power BI ekosistemine dahil edildi.

Kalan ek güncellemelere;

videosu üzerinden ya da,

https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-november-2021-feature-summary/

blog yazısı üzerinden erişebilirsiniz.

Gelecek yazılarda görüşmek üzere.

İyi çalışmalar…

, , ,

İlgili Yazılar