microsoft power bi data science machine learning proof tips news idea reporting

Power BI Raporlarına Yönelik Ek Çözümlemeler

Merhaba, iyi günler.

Bugünkü yazımda; 

https://miracozturk.com/power-bi-raporlarinda-dikkat-edilmesi-gereken-puf-noktalar/ 

yazıma ek olarak ele alacağım Power BI raporlarını daha efektif kullanma adına ekleyeceğim birkaç madde olacak.

Çoğu rapor tasarımında görsellerin tekil düzenlemelerini göz ardı etmekteyiz.

Özellikler Visual Header (Görsel Başlık) üzerindeki görsel kullanım araçlarını kullanmamaktayız.

Öncelikler Visual Header özelliğimizin, modern versiyon özelliğinin açık olup olamadığını kontrol edelim.

Modern versiyonumuz kapalı ise görsellerimizdeki üst bilgilendirme alanı;

microsoft-power-bi-visual-header-1

şeklinde gözükür.

Modern versiyonu açmak için;

File (Dosya) / Options and Settings (Seçenekler ve Ayarlar) / Options (Seçenekler) / Report Settings (Rapor Ayarları) üzerinden, Visual Options (Görsel Seçenekleri) içerisinden

Use the Modern Visual Header With Updaet Styling Options seçeneğini işaretlememiz gerekmektedir. 

microsoft-power-bi-visual-header-3

 Modern versiyonu aktifleştirdikten sonra üst bilgilendirme alanı;

microsoft-power-bi-visual-header-2

şeklinde gözükecektir.

microsof-power-bi-report-visual-settings-steps

Visual Header özelliğini kullanabilmek için On seçeneği seçilmiş olmalıdır.

Visual Header içerisinde;

 • Background Color (Arkaplan Rengi) = Üst bilgilendirme arka plan rengini düzenlemek için kullanılır.
 • Border Color (Sınır Rengi) = Üst bilgilendirme kenarlık rengini düzenlemek için kullanılır.
 • Transparency (Öğe Şeffaflığı) = Üst bilgilendirme arka plan renginin şeffaflığını düzenlemek için kullanılır.
 • Icon Color (Simge Rengi) = Üst bilgilendirme arka plan rengini düzenlemek için kullanılır.
microsof-power-bi-report-visual-settings-visuan-header-1
 • Visual Information Icon (Görsel Bilgi Simgesi) = Üst bilgilendirmede öğe bilgilendirme için kullanılır.
 • Visual Warning Icon (Görsel Uyarı Simgesi) = Üst bilgilendirmede görsel içerisinde uyarı içeren düzenleme mevcut olup olmadığını belirtmek için kullanılır.
 • Visual Error Icon (Görsel Hata Simgesi) = Üst bilgilendirmede görsel içerisinde hata içeren düzenleme mevcut olup olmadığını belirtmek için kullanılır.
 • Drill On Dropdown (Açılır Alt Kırınım) = Üst bilgilendirmede görsel içerisinde alt kategori kırınımına geçmek için kullanılır.
 • Show Next Level Icon (Sonraki Seviye Simgesini Göster) = Üst bilgilendirmede görsel içerisinde gruplama kırınımına geçmek için kullanılır.
 • Expand to Next Level Icon (Sonraki Seviye Simgesine Genişlet) = Üst bilgilendirmede görsel içerisinde gruplama kırınımına geçmek için kullanılır.
microsoft-power-bi-report-visual-settings-visuan-header-2
 • Pin Icon (Sabitleme Simgesi) =  Üst bilgilendirmede görseli panoya sabitlemek için kullanılır.
 • Focus Mode On (Odaklama Modunu Aç) = Üst bilgilendirmede görseli ayrı bir ekranda açıp verileri detaylı incelemek için kullanılır.
 • See Data Layout Icon (Veri Düzen Simgesi) = Üst bilgilendirmede görsel içerisinde gruplama kırınımına geçmek için kullanılır.
 • More Options Icon (Daha Fazla Seçenek Simgesi) = Üst bilgilendirmede görsel içerisinde ek seçenekler için kullanılır.
 • Filter Icon (Filtre Simgesi) = Üst bilgilendirmede görsel içerisinde kullanılmış filtreleri görüntülemek için kullanılır.
 • Visual Header Tooltip Icon (Görsel Üstbilgi İpucu Simgesi) = Üst bilgilendirmede görsel hakkında önbilgilendirme yapmak ve ek rapor bilgilendirmesinde bulunmak için kullanılır.
microsoft-power-bi-report-visual-settings-visuan-header-3

Visual Header Tooltip Icon özelliği aktifleştirildiğinde içerisinde;

 • Tooltip Page (İpucu Sayfası) = Hangi tooltip sayfasınızı baz alacağaınızı belirlemek için kullanılır.
 • Tooltip Text (İpucu Metni) = Tooltip sayfanız için mini ipucu-açıklama eklemek için kullanılır.
 • Color (Renk) = Tooltip referansı vermediğiniz takdirde girdiğiniz açıklama font renklendirmesi için kullanılır.
 • Text Size (Yazı Boyutu) = Tooltip referansı vermediğiniz takdirde girdiğiniz açıklama font boyutlandırması için kullanılır.
 • Font Family (Font Ailesi) = Tooltip referansı vermediğiniz takdirde girdiğiniz açıklama yazı fontu ailesi belirlemek için kullanılır.
 • Background Color (Arkaplan Rengi) = Tooltip referansı vermediğiniz takdirde girdiğiniz açıklama arka plan renklendirmesi için kullanılır.
 • Transparency (Şeffaflık) = Tooltip referansı vermediğiniz takdirde girdiğiniz açıklama font şeffaflığı için kullanılır.
microsoft-power-bi-report-visual-settings-visuan-header-4

Bir tooltip sayfası oluşturup;

microsoft-power-bi-visual-header-tooltip-2

basitçe öğemize bunu refere edecek olursak;

microsoft-power-bi-visual-header-tooltip-1

sonucunu elde etmiş oluruz.

Basit bir çözümleme olarak gelebilir fakat, bazı öğelerimizi Power BI Visual Group özelliğini kullanarak rapor içerisinde grupladığımız da yardımcı bir yöntem olarak kullanabiliriz.

Power BI Desktop üzerindeki Visual Header özelliklerine ek olarak Power BI Web üzerinde ek iki özellik bulunmaktadır.

 • Comment Button (Yorum Düğmesi) = İlgili görsele yönelik yorum yapmak için kullanılır.
 • Copy Visual (Görseli-Simgeyi Kopyala) = İlgili görselin kopyalanmasını aktif-inaktif etmek için kullanılır.
microsoft-power-bi-visual-header-7

2-Unicode Karakterler Eklemek-Kullanmak

Çalıştığımız raporlar içerisindeki veri değişikliklerini daha kolay gözlemleyebilmek adına ek karakterler-semboller kullanabiliriz.

Bu, ilgili rapor çıktılarına daha kolay bir şekilde odaklanmamızı ve rapor değerlerini daha sağlıklı yorumlamamızı sağlar.(Anlık Odak-Değer Değişim Anları vb. parametreler) 

Aşağıda basit bir örnek üzerinde Unicode karakterlerin kullanımına yönelik çözümleme oluşturdum.Hedeflediğimiz şey kolayca farklılıkları saptayabilmek;

Miktar Degisim =
VAR Satis = SUM(‘Satis Genel'[Miktar])
VAR Down = UNICHAR(129095)
VAR Up = UNICHAR(129093)
VAR Side = UNICHAR(129094)
RETURN
IF (Satis< 150;Down; IF(Satis > 500;Up;Side))

Oluşturduğumuz bu hesaplamayı doğrudan öğelerimiz içerisinde kullanabiliriz.

Örneğin;

microsoft-power-bi-report-new-dynamic-visual

Bunlara ek olarak daha canlı-renkli karakterleri-sembolleri ve emojileri rapor görsellerinize dahil edebilirsiniz.

Örneğin;

microsoft-power-bi-report-new-dynamic-visual-new

İncelemeniz adına Unicode bilgileri ve detaylı karakter kaynağı;

Link: https://unicode-table.com/

3-Görselleri Dinamik Değerlere Bağlamak

Rapor içerisindeki kullandığımız görselleri tam manası ile dinamik olarak kullanabiliriz.

Bu bize veri değişikliklerini daha kolay gözlemleyebilmeyi,rapor çıktılarını kolay saptayabilmeyi (Dinamik Renkler) ve hatalı sonuçları (Dinamik Başlıklar) bir miktar önlememizi sağlar.

Görsel içerisindeki veriler seçimlere yönelik filtrelenmektedir.Title (Başlık) ve Data Colors (Veri Renkleri) ise genellikle statik olarak kullanılmaktadır.

Belirli bir Değer Aralığı ya da Değişken-Parametre ile verilerimizi renk aralığı içerisinde renklendirebiliriz.

Aşağıdaki görsel üzerinde belirli ürün gruplarındaki miktarlar verilmiştir.

Power BI içerisindeki Conditional Formatting (Koşullu Biçimlendirme) özelliğinden yararlanarak veri rengimizi belirli değer aralıklarını baz alarak renklendirelim.

Görsel öğemizi seçtikten sonra Data Colors (Veri Renkleri) seçeneğinin içerisine girip sağ üst kısımdaki üç nokta opsiyonel seçeneğini seçtiğimizde Conditional Formatting karşımıza çıkmaktadır. 

microsoft-power-bi-visual-dynamic-color-start

Conditional Formating önizlemesi genel olarak;

microsoft-power-bi-visual-dynamic-color-start-2

şeklindedir.

Tüm veri renklendirme yöntemleri bu üç seçim üzerinden gerçekleşmektedir.

microsoft-power-bi-visual-dynamic-color-start-4
 • Format By (Biçimlendiren) üç opsiyonel ana renklendirme seçeneği sunmaktadır.
1-Color Scale (Renk Skalası) = Sabit bir değer aralığı üzerinden doğrudan sizin belirlediğiniz renklendirme seçeneğidir.
Minumum-Maximum değerlerine ek olarak Diverging (Genişleyen) seçeneği ile 3 farklı renk olarak değer aralığı belirleyebilrsiniz.
LowestMaxiumum renklendirme değer aralıklarını dilerseniz otomatik, dilerseniz doğrudan siz belirleyebilirsiniz.  
microsoft-power-bi-visual-dynamic-color-start-5
microsoft-power-bi-reportbar-chart-color

2-Rules (Kurallar) = Koşullu değerlendirme üzerinden doğrudan sizin belirlediğiniz renklendirme seçeneğidir.Kural sayısı konusunda Power BI üzerinde bir bilgi paylaşılmamıştır. 

microsoft-power-bi-visual-dynamic-color-start-6

3-Field Value (Alan Değeri) = Belirli bir Mesaure (Ölçü) üzerinden doğrudan sizin belirlediğiniz renklendirme seçeneğidir.

Alt kısımda belirli miktar aralıklarına göre renk değeri döndüren ufak bir hesaplama oluşturdum. 

_Renk =
VAR Yesil = “#01B8AA”
VAR Mavi = “#00256C”
RETURN
IF ([_Miktar]< 3000;Mavi;Yesil)

Field Value renklendirme seçeneğini seçerek, Based On Field (Alana Göre) kısmına ise _Renk hesaplamamı verip, OK diyerek işlemi gerçekleştiriyorum.

microsoft-power-bi-visual-dynamic-color-start-3

Sonuç olarak;

microsoft-power-bi-reportbar-chart-color-rules

Aynı renklendirme yöntemlerini Card (Kart) görselleri (Sonuç Etiketleri) üzerinde kullanmakta değer değişimlerine odaklanma adına faydalı çözüm oluşturabilir.

Burada püf iki nokta,

 • Renk değerlerini keskin olarak seçmek,
 • Başlık arka planı,kenarlık ve etiket arka planının renklerini uyumlu olarak kullanmaktır.

Kullanımı ise üst kısımlardaki yöntemler ile aynıdır.

Card görselini seçip;

Title seçeneğinden Font Color ve Background Color özelliklerinden ilgili düzenlemeleri geçrekleştirebilirsiniz.

Ürün tipi seçimine göre ve miktar değerine bağlı olarak değişen etiket renklerine örnek;

microsoft-power-bi-reportbar-chart-card-2
microsoft-power-bi-reportbar-chart-card-1

Görseler üzerinde renklerin dinamikliklerinin yanı sıra, görsel başlıklarına da dinamikliği uygulayabiliriz.

Bunun için ilgili görselin Title özelliği içerisindeki üç nokta üzerinden Conditional Formating ile gerçekleştirebiliriz.

microsoft-power-bi-visual-dynamic-title

Basit bir şekilde seçili ürün grubumuz için mevcut satış miktarı adına mini bir hesaplama oluşturalım.

_Secili Urun Grubu Etiket = SELECTEDVALUE(‘Stok Filtresi'[AnaGrup]) & ” Satış Adeti”

Oluşturduğumuz bu hesaplamayı Title içerisindeki Conditional Formating içerisinde kullanalım.

microsoft-power-bi-visual-dynamic-title-1

Ürün grubu seçimlerine bağlı olarak değişen etiket başlıklarımız;

microsoft-power-bi-reportbar-chart-card-2
microsoft-power-bi-reportbar-chart-card-1

Ele almayı planladığım birkaç husus bu başlılardan ibaretti, faydalı olması dileğiyle.

Gelecek yazılarda görüşmek üzere.

İyi günler…

, ,

İlgili Yazılar