power bi march features 2022

Merhaba iyi günler.

Bugün iyileştirmelere ve geliştirmelere hız kesmeden devam eden; topluluklar üzerindeki geri dönüş,fikir ve önerileri uçtan uca değerlendirip yenilikler sunmaya çalışan Power BI ekibinin yayınlamış olduğu #2022Mart güncellemesine ait bazı notlarımı sizlere aktarıyor olacağım.

Başlıca birkaç maddeyi ele almaya çalıştım.

Hatırlatma; ilgili yenilikleri kullanabilmek için Power BI Desktop uygulamanızı yeni sürümüne yükseltmeniz gerekmektedir.

Şimdiden iyi okumalar.

New Format Pane (Yeni Biçim Bölmesi) olarak ifade edilen yeniliğimiz; geçmiş güncellemelerde yer alan Power BI Format Pane çözümünü varsayılan olarak kullanabilmemizi sağlamaktadır. 

İlgili yeniliğimiz/güncellememiz MAYIS ayında kalıcı olarak varsayılan kullanımda yer alacaktadır.
Yeni formata alışamayan ve biraz daha devam etmeyi düşünenler .exe/setup dosyanızı yedekleyiniz.

Ek hatırlatma için; (EK-1) ve (EK-2) bağlantılarına göz atabilirsiniz.

2-Error Bar

Error Bar (Hata Çubuğu) olarak ifade edilen yeniliğimiz; Power BI üzerinde yer alan grafik görsellerindeki belirsizlik davranışlarının çözümünü özellikle bilimsel disiplinlerde bir noktanın görüntülenen değerinin olası değerlerinin kapsamına göre bağlamlaştırılması özelliğini kullanabilmemizi sağlamaktadır. 

Bunun için;

File (Dosya) / Options & Settings (Seçenekler ve Ayarlar) / Options (Seçenekler)
Preview Features (Yenilik Önizlemeleri) alanı içerisinde yer alan Error Bars opsiyonel seçeneğini aktifleştirmeniz gerekmektedir.

Ek;

power bi microsoft error bar features open

Hızlıca aylara göre bir satış grafiği oluşturarak ilgili yeniliğimizi test edelim;

power bi microsoft error bar graph

İlgili yeniliğimiz; görselimizin Visualizations (Görselleştirmeler) alanındaki Analytics (Analitikler) sekmesinde yer almaktadır.

power bi microsoft error bar analytics area

***Analytics (Analitikler) – Add further analyses to your visual (Görselinize daha fazla analiz ekleyin) olarak ifade edilmektedir.

power bi microsoft error bar analytics area icon

Error Bars (Hata Çubukları) alanına göz attığımızda;

  • Options (Seçenekler): Upper-Lower Bound (Alt-Üst Sınır Değerleri) ve Relationship to Measure (Ölçülecek İlişki) özelliklerini opsiyonel olarak kullanmanızı ve gösterimi belirlemenizi sağlamaktadır.
  • Bar (Çubuk): Upper-Lower Bound (Alt-Üst Sınır Değerleri) dağılım/çizim alanı genel gösterim özelliklerini belirlemenizi sağlamaktadır.
  • Line (Çizgi/Doğrusal Çizgi): Upper-Lower Bound (Alt-Üst Sınır Değerleri) dağılım/çizim alanına ait ifade edilen dağılım sınırlarının gösterimini belirlemenizi sağlamaktadır.  
  • Shade Area (Gölge Alanı): Upper-Lower Bound (Alt-Üst Sınır Değerleri) dağılım/çizim alanını çeşitli gösterim tiplerinde taramanızı/alanı çizmenizi sağlamaktadır.
  • Markers (İşaretçiler): Upper-Lower Bound (Alt-Üst Sınır Değerleri) dağılım/çizim alanının uç noktalarına ait gösterim özelliklerini belirlemenizi sağlamaktadır.
  • Tooltip (İpucu): Upper-Lower Bound (Alt-Üst Sınır Değerleri) dağılım/çizim alanına ait değerlerin ipucu gösterimlerinde görüntülenmesini belirlemenizi sağlamaktadır.
özelliklerini görüntülemekteyiz.
 
İlgili özellik alanı ilk açıldığında inaktif/pasif olarak görüntülenmektedir;
power bi microsoft error bar analytics area deactive

Özelliğimizi görsel üzerinde kullanabilmek için; Options (Seçenekler) alanındaki Enabled (Etkinleştirilmiş) değerini Off (Kapalı) yerine On (Açık) olarak değiştirmemiz gerekmektedir.

power bi microsoft error bar analytics area inactive

Özelliğimizi aktifleştirdikten sonra kullanabilmek için ilgili öğemiz içerisinde yer alması gereken Upper-Lower Bound (Alt-Üst Sınır Değerleri) değerleri gerekmektedir;

power bi microsoft error bar analytics area upper lower bound

Bunun için basit hesaplamalar ile alt kısımdan yer alan değerleri hızlıca kullanabiliriz;
(Rastgele kurumsal satış artış-düşüş değerleri.)

>>> _Toplam Satis = SUM(‘Ciro'[Toplam_Satis])
>>> _Toplam Satis Error Alt = [_Toplam Satis] * 0.68
>>> _Toplam Satis Error Ust = [_Toplam Satis] * 1.18

Şimdi ilgili özelliğimizi bu değerler doğrultusunda test edelim;

power bi microsoft error bar analytics area active graph visual

görünümünü elde etmekteyiz.

Buna ek olarak Tooltip (İpucu) görünümü ise;

power bi microsoft error bar analytics area active graph visual tooltip

şeklinde görüntülenmektedir.

Peki o zaman, biraz kurcalayalım ve varyasyonlara göz atalım;

power bi microsoft error bar analytics area active graph visual type 1
power bi microsoft error bar analytics area active graph visual type 3
power bi microsoft error bar analytics area active graph visual type 2
power bi microsoft error bar analytics area active graph visual type 4

Tabi ki sonucun nereye gitmesi gerektiği tasarımınıza bağlı;

power bi microsoft error bar analytics area active graph visual type 5

Şimdide Tooltip (İpucu) formatlarına göz atalım;

power bi microsoft error bar analytics area active graph visual tooltip 1
power bi microsoft error bar analytics area active graph visual tooltip 2
power bi microsoft error bar analytics area active graph visual tooltip 3

şeklinde görüntülenmektedir.

Birçok kurumun takip ettiği metrik ve değişim değerleri dağılım formatı artık geçmişe nazaran zahmetsiz olarak kullanılacak şekilde ekosistemde yerini aldı.Gerçekten de farklı bir çözüm olarak çok beğenilenler arasında yer alacak gibi gözükmektedir…

3-Dynamic Format Strings

Dynamic Format Strings Now Supported for all Chart Elements (Dinamik Biçim Dizeleri Artık tüm Grafik Öğeleri için Destekleniyor) olarak ifade edilen yeniliğimiz; geçmiş güncellemelerde yer alan kısmı görsellerdeki eksik formatlama çözümlerini varsayılan olarak kullanabilmemizi sağlamaktadır. 

Power BI Ekibinin vermiş olduğu Gauge (Gösterge) görseline yönelik örneğe göz atacak olursak;
(Özelliği eksik olan görseller arasında)

power bi microsoft format in visual target and callout value
power bi microsoft format in visual data label value

eksik format güncelleme hatalarının giderildiğini görebilirsiniz.
Hangi görsellerde hataların bulunmuş olduğuna ait bir liste yada detay bulunmamaktadır.
Fakat mevcut güncelleme ile bu eksikliklerin giderildiği belirtilmektedir.
 

4-Multi Card Row Selection

Multi Card Row Selection (Çoklu Kart Sıra Seçimi) olarak ifade edilen yeniliğimiz; geçmiş güncellemede ifadesel olarak yer alan Multi Card (Çoklu Kart) öğesinin ilgili satırlarını seçerek rapor genelinde filtreleme gerçekleştirebilmemizi sağlamaktadır. 

Hızlıca bir Multi Card (Çoklu Kart) öğesi oluşturaralım;

power bi microsoft multicard visual cross filter

Test gerçekleştirdiğimizde Multi Card (Çoklu Kart) öğesinde çoklu satırların seçilebildiği fakat bu seçimle rapor genelinde bir filtre oluşmadığı görüntülenmektedir.

power bi microsoft cross filter multicard visual

Edit Iteractions (Etkileşimleri Düzenle) üzerinden Multi Card (Çoklu Kart) ve Pie Chart (Pasta Grafik) öğeleri arasındaki filtre ilişkisini kontrol ettiğimizde filtreleme ilişkisi olmadığı gözükmektedir.

power bi microsoft pie chart cross filter multicard visual
power bi microsoft multicard visual cross filter pie chart

Önceki güncelleme bilgisinde ise;

UPDATE: This feature did not ship in the February 2022 release. It will be coming in the March release instead.
GÜNCELLEME: Bu özellik, Şubat 2022 sürümünde yayınlanmadı.Bunun yerine Mart sürümünde gelecek.

ifadesi yer almaktadır.

Bu ay güncellemesinde ise;

 “…but it is now available with the March release.”
“…ama artık Mart sürümüyle birlikte kullanımda.”

Acaba ilgili düzenleme gelecek mi?

Ek Hatırlatmalar

Bu hatırlatma alanında geçmiş güncellemelere yönelik içerik üreticileri tarafından göz ardı edilmiş ve kişisel paylaşımları ile yeni ek çözümler sunan içerik üreticilerinin paylaşımları yer almaktadır.

1-Use Custom Format Strings in Power BI Desktop

Use Custom Format Strings in Power BI Desktop (Power BI Desktop’ta Özel Biçim Dizelerini Kullanmak) olarak ifade edilen yeniliğimiz; Power BI desktop üzerinde özel biçim dizeleri kullanarak hızlı bir biçimde raporunuza yönelik birim değeri görünümleri oluşturmanızı sağlamaktadır.

İlgili yeniliğimiz/güncellememiz Microsoft sitesi üzerinde 18.12.2022 tarihli blog paylaşımı olarak yer almaktadır.

Hızlıca ilgili çözümlemeye göz atmak için hazır veri kümeleri üzerinde yer alan herhangi bir para birimi formatı bulunmayan KargoUSD alanı üzerinde bir dolar görünüm formatı oluşturalım.

Bunun için öncelikle Power BI Desktop uygulamamız üzerindeki Model yapılandırma alanına geçip;

use custom format strings in power bi desktop example currency type in model area

ilgili düzenleme yapacağımız alanı seçmemiz/belirlememiz gerekmektedir.

İlgili alanı seçtikten sonra Properties bölmesi altında yer alan Formatting altındaki;

use custom format strings in power bi desktop custom formatting area

veri tipinin belirlendiği Format alanı içerisindeki Custom opsiyonel seçeneği ile belirlediğimiz görünüm düzenlememizi gerçekleştirebiliriz.

use custom format strings in power bi desktop

Belirlediğimiz örnek 150,15$ formatını kullanabilmek için  #,#.#$;  format yapısını kullanarak;

use custom format strings in power bi desktop example currency type

ilgili hedef görünümümüze ulaşmaktayız.

EK;

use custom format strings in power bi desktop example currency type in table

Bu yapı içerisinde;

use custom format strings in power bi desktop custom formatting area formats

ek birkaç hazır formatta bulunmaktadır.
Bunun yanı sıra ilgili blog yazısı üzerinden ek kullanım format ve parametrelerine yönelik bilgi edinebilirsiniz.

2-Quick Measures Using Natural Language

Quick Measures Using Natural Language (Doğal Dil Kullanan Hızlı Ölçüler) olarak ifade edilen yeniliğimiz; Power BI üzerinde doğal dillere ait deyimleri kullanarak hızlı bir biçimde DAX sorguları oluşturulabilmesine odaklanmaktadır.

İlgili yeniliğimizin/güncellememizin Microsoft resmi sitesi üzerinde April 2022 / Nisan 2022 olarak yayınlanacağı belirtilmektedir. (25.01.2022 tarihli blog paylaşımı.)
Bu adım ile birlitke No CodeLow Code teknolojilerine hızlı bir geçiş ve rapor hazırlama evrelerinde iyi bir zaman iyileştirmesi gerçekleşeceği topluluklar üzerinde ifade edilmektedir.

quick measures using natural language power bi

Çeşitli geliştirmeler, çözümler, yenilikler ve paylaşımlar için;

topluluklarına göz atabilirsiniz.

3-Desktop or Service Minor Adjustments

Desktop or Web Service Minor Adjustments (Masaüstü veya Web Hizmetinde Küçük Ayarlamalar) olarak ifade edilen yeniliğimiz; Power BI ekibinin, Power BI Desktop ve Power BI Service üzerindeki kullanım ve geliştirmeleri bir nebze daha kullanıcı dostu seviyesine getirmeyi hedefleyen ufak dokunuşlarını ifade etmektedir.

Power BI Desktop üzerinde;

Giriş yapmadan çıkan;

Sig in to access content from your organization,publish your reports, and use collaboration features like commenting and mobile-viewing in the Power BI Service.

Kuruluşunuzdaki içeriğe erişmek, raporlarınızı yayınlamak ve Power BI Hizmetinde yorum yapma, mobil görüntüleme gibi işbirliği özelliklerini kullanmak için oturum açın.

bilgilendirmesi ve ek görünümü;

power bi desktop colloborate and share

Giriş yaptıktan sonra çıkan;

Two ways to use sample dataÖrnek verileri kullanmanın iki yolu

-Take a tutorial online
Learn how to create a robust report step-by-step.

-Çevrimiçi bir eğitim alın
Adım adım sağlam bir raporun nasıl oluşturulacağını öğrenin.

+Experiment on your own
To start creating visuals on your own, load sample data.

+Kendini deney (Deneme) yapın
Kendi başınıza görsel oluşturmaya başlamak için örnek verileri yükleyin.

bilgilendirmesi ve ek görünümü;

two ways use sample data in report

Power BI Service üzerinde;

Giriş yaptıktan sonra çıkan;

Sharing Power BI data with Microsoft 365 services across geographies is disabled. (… detail.)

Power BI verilerinin farklı coğrafyalarda Microsoft 365 hizmetleriyle paylaşılması devre dışı bırakıldı. (… detay.)

bilgilendirmesi ve benzer yeni bilgilendirmeleri ek görünümü;

sharing data power bi outside microsoft 365 center

Giriş yaptıktan sonra çıkan;

Power BI Admin User Survey Evaluation

Power BI Yönetici Kullanıcı Anketi Değerlendirmesi

anket değerlendirme bilgilendirmesi ek görünümü;

power bi admin user servey colloborate survey
power bi admin user servey colloborate survey ex
power bi admin user servey colloborate survey thanks microsoft

ve yeni varsayılan Power BI Service ana ekranı;

power bi microsoft home page

Simplified (Basitleştirilmiş), Expanded (Genişletilmiş) olarak iki ayrı kullanım formatında kullanılabilmektedir.

Simplified (Basitleştirilmiş);

power bi microsoft home page default simplified

Expanded (Genişletilmiş);

power bi microsoft home page default expanded

bunlardan sadece karşılaştığımız/karşılaştığım birkaçı.

Önemsiz ya da göz ardı edilen çözümler olabilir fakat global kimliğe bürünmüş ve üstün çözümler sağlayıp birçok değerlendirme anketinde ilk sırayı göğüsleyen bir ürün için vazgeçilmez güven sağlayıcı unsurlar gibi gözükmektedir. 

4-Data Densification in Power Query (Power BI)

Data Densification in Power Query (Power Query’de Veri Yoğunlaştırma – Power BI’da) olarak ifade edilen çözümlemede; Ruth Pozuelo Martinez Power BI Desktop uygulaması üzerinde Power Query ile verileri farklı açıdan analiz etmek için Veri Yoğunlaştırma* çözümüne odaklanmaktadır.

Veri Yoğunlaştırma; temel olarak veri kümesini yoğunlaştırma veya daha basit bir ifadeyle veri kümesindeki gözlem sayısını artırma tekniğidir.

Power Query ön bilgilendirme özetleri için;

İlgili çözüme ait çalışma; (Curbal Websitesi)

5-Level Up Your Mobile Reports

Level Up Your Mobile Reports (Mobil Raporlarınızı Seviyelendirin/Üst Seviyeye Çıkartın) olarak ifade edilen çözümlemede ise; Patrick Leblanc ve Michal Foster Heldy Power BI Desktop uygulamasında yer alan yeni mobil rapor tasarım ekranı güncellemesine yönelik optimizasyon ve kullanıma ait püf noktalara odaklanmaktadır.

Hatırlatma: Mobil Rapor Tasarım Ekranı Güncellemesi

İlgili çözüme ait çalışma; (Guy in Cube Websitesi)

6-Visualization Magic In The Age Of Numbers & Science

Visualization Magic In The Age Of Numbers & Sciences (Sayılar ve Bilim Çağında Görselleştirme Sihri) olarak ifade edilen çözümlemede; Reid Havens Power BI’da

  • Görsel katmanlama,
  • Görsel biçimlendirmeyi özelleştirme,
  • Dax ölçülerini kullanma 

üzerine yeni görselleştirmeler ve özellikler oluşturmanın birçok yoluna ait püf noktaları aktarmaktadır.

İlgili çözüme ait çalışma; (Enterprise DNA Websitesi)

7-Power BI Workshop / Dashboard in a Day

Power BI Workshop / Dashboard in a Day (Power BI Atölyesi – Birgünde Kontrol Paneli) Matthew Roche, Lars Andersen ve Patrick Leblanc SQLBits‘te “Bir Günde Kontrol Paneli” adlı çalışmasında Power BI üzerine  çeşitli birtakım püf noktaları aktarmaktadır.

İlgili sunumuna ait tüm içerikleri aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz;

Bağlantı için lütfen tıklayınız.

Dokümantasyon notları için Alex Powers‘a gönülden teşekkürler…

Depolama alanı önzilemesi;

power bi day after dashboard in a day github repository
power bi day after dashboard in a day github repository details

8-Tooltips for Your Sparkline

Tooltips for your Sparkline (Sparkline için İpuçları) olarak ifade edilen çözümlemede; Patrick Leblanc Power BI Sparkline çözümü için Tooltips (Araç İpuçları) özelliği ile farklı bir çözümlemede bulunmaktadır.

Sparkline ek kaynak ön bilgilendirme ekleri;

İlgili çözüme ait çalışma;

Ele aldığımız başlıkların yanı sıra birkaç ek yapılandırma ve özellik yeni güncelleştirme ile Power BI ekosistemine dahil edildi.

Kalan ek güncellemelere;

videosu üzerinden ya da,

https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-march-2022-feature-summary/

blog yazısı üzerinden erişebilirsiniz.

Gelecek yazılarda görüşmek üzere.

İyi çalışmalar…

, ,

İlgili Yazılar