power bi may features 2022

Merhaba iyi günler.

Bugün iyileştirmelere ve geliştirmelere hız kesmeden devam eden; topluluklar üzerindeki geri dönüş,fikir ve önerileri uçtan uca değerlendirip yenilikler sunmaya çalışan Power BI ekibinin yayınlamış olduğu #2022Mayıs güncellemesine ait bazı notlarımı sizlere aktarıyor olacağım.

Başlıca birkaç maddeyi ele almaya çalıştım.

Hatırlatma; ilgili yenilikleri kullanabilmek için Power BI Desktop uygulamanızı yeni sürümüne yükseltmeniz gerekmektedir.

Şimdiden iyi okumalar.

New Format Pane (Yeni Biçim Bölmesi) olarak ifade edilen yeniliğimiz; geçmiş güncellemelerde yer alan Power BI Format Pane çözümünü varsayılan olarak ve yeni kullanıma sunulmuş göz ardı edilebilecek destekleyici çözümleri kullanabilmemizi sağlamaktadır. (*Expand Filter SubCategory)

İlgili özelliğin kullanım detaylarına bağlantısı üzerinden erişebilirsiniz…

2-Canvas Zoom

Canvas Zoom (Tuval Yakınlaştırma) olarak ifade edilen yeniliğimiz; rapor geliştiricilerinin hassas rapor tasarımları oluşturması için rapor tuvali (çalışma alanı) üzerinde alana yakınlaştırma/uzaklaştırma çözümü gerçekleştirebilmesini sağlamaktadır.

İlgili çözüm; herhangi bir uygulama ayarı gerçekleştirmeden kullanıma açık bir şekilde kullanılabilmektedir.
!!! Güncel Power BI Desktop uygulaması ilgili cihazınız üzerinde kurulu olmalıdır. !!! 

İlgili çözümümüze yönelik hızlıca bir uygulamada bulunacak olursak;

microsoft power bi default type

önceden hazırlanmış olan rapor ekranında CTRL + Mouse Zoom* (+/-) işlemi gerçekleştirildiğinde;
(*Mouse fırıldağı)

microsoft power bi zoom type

rapor ekranında hassas tuval düzenlemeleri yapmak için Scroll Bar* öğeleri görüntülenmektedir.
(*Kaydırma Çubukları)

İlgili öğeleri ve tuval alanı kullanımını tam olarak yönetebilmek için ise; 

microsoft power bi zoom page

Zoom Bar* öğesinden düzenlemede bulunabilirsiniz.
(*Yakınlaştırma Barı)

Zoom Bar öğesi ile yakınlaştırma ölçeğini;

 • 33-400
 • Fit to Page (Sayfaya Sığdır – Varsayılan Mod)
 • Custom (~Özel)

formatlarında kullanabilirsiniz.

*Geliştirme süreçlerindeki anlık düzenlemeler için harcanan tasarım süresi kazancı ve daha uyumlu (Simetrik) konsept oluşturma adına hoş bir çözüm olarak ekosistemde yerini aldı.

3-Field Parameters

Field Parameters (Alan Parametreleri) olarak ifade edilen yeniliğimiz; rapor geliştiricilerinin bir raporda analiz edilen ölçüleri veya boyutları dinamik olarak değiştirebilmesini/kullanabilmesini sağlamaktadır.

Bunun için;

File (Dosya) / Options & Settings (Seçenekler ve Ayarlar) / Options (Seçenekler)
Preview Features (Yenilik Önizlemeleri) alanı içerisinde yer alan Field Parameters opsiyonel seçeneğini aktifleştirmeniz gerekmektedir.

Ek;

microsoft power bi field parameters options

Aktifleştirme işlemi gerçekleştiğinde;

microsoft power bi field parameters options active error

aktifleştirilen özelliğin uygulamanın yeniden başlatıldığında kullanılabileceğini belirten uyarı bilgisi iletilmektedir.

İlgili çözümümüze yönelik hızlıca bir uygulamada bulunacak olursak;

Modeling (Modelleme) / New Parameter (Yeni Parametre) altından Fields (Alanlar) tercihini seçtiğimizde;

*Adjust the fields used to build visuals or referenced in DAX.
*
Görsel oluşturmak için kullanılan veya DAX’ta referans verilen alanları ayarlayın.

microsoft power bi new field parameter

bizi özelliğin dinamik alan belirleme ekranı karşılamaktadır.

Bu ekran üzerinden

 • What will your variable adjust (Değişkeniniz neyi ayarlayacak/belirleyecek): İlgili çözüm yönteminizi belirlemenizi sağlamaktadır.
 • Name (İsimParametre İsmi): İlgili çözüm yönteminizde oluşturulacak olan parametrenin ismini belirlemenizi sağlamaktadır.
 • Add and Reorder Fields (Alanları Ekle ve Yeniden Sırala): İlgili çözüm yönteminizde oluşturulacak olan parametreleri belirlemenizi sağlamaktadır.
 • Fields (Alanlar): İlgili çözüm yönteminizde oluşturulacak olan parametreleri kaynak tablolar üzerinden tercih etmenizi sağlamaktadır.
microsoft power bi new field parameter add parameter

düzenlemelerinde/belirlemelerinde bulunabilirsiniz.

Hızlıca test amaçlı bir alan grubu oluşturacak olursak;

microsoft power bi new field parameter add parameters

İlgili işlemi gerçekleştirmemizin ardından otomatik olarak;
Mevcut rapor sayfası üzerinde belirlemiş olduğumuz alanların yer aldığı bir rapor filtresi,

microsoft power bi new field parameter add parameters filter

ilgili filtrenin yer aldığı kaynak tablosu,

microsoft power bi new field parameter add parameters table

ve kaynak tablosunda yer alan dinamik parametre değeri oluşturulmaktadır.

microsoft power bi new field parameter add parameters filter dax

Oluşturulan parametreyi bir görsel üzerinde bağımlı olduğu bir değer ile kullanımda bulunduğumuzda;

microsoft power bi new field parameter add parameters filter visual

kullanımı gerçekleştirilen alan yer almaktadır, alt kategorik değerleri değil.

Bu kategorik değerlerin kullanımını gerçekleştirebilmek için ise kullanımının gerçekleştirildiği görsel üzerinde yer alan alan özelliklerindeki;

microsoft power bi new field parameter add parameters visual show value selected filter

Show values of selected field (Seçili alanın değerlerini gösterözelliği seçilmelidir.

Özellik seçildiğinde;

microsoft power bi new field parameter add parameters visual show value selected filters

doğrudan bağlı olduğu kategorik değerler görüntülenmektedir.

Farklı alana yönelik ek kontrol gerçekleştirildiğinde;

microsoft power bi new field parameter add parameters visual show value selected filter example

ilgili çözümün işlevsel olarak kullanılabilir olduğu görüntülenmektedir.

Buna ek olarak değer barındırmayan (Boş / Blank / Empty) kategorik alanlarını görüntülemek için;

microsoft power bi new field parameter add parameters visual show value selected filter blank empty data

Show items with no data (Veri içermeyen öğeleri gösterözelliği seçilmelidir.

*Mevcut çözümleme öncesinde ek ara tablolar oluşturarak (Ağırlığı Statik) çözümlemeye ulaştırmaya çalıştığımız yöntemi; dinamik olarak hızlı ve kolayca/pratik bir şekilde gerçekleştirmek gerçekten geliştirici açısından mutlu edici, araç açısından ise prestijli bir çözüm olarak ifade edebiliriz.

4-Data Point Rectangle Select

Data Point Rectangle Select (Veri Noktası Dikdörtgen Seçimi) olarak ifade edilen yeniliğimiz ise; rapor geliştiricilerinin rapor içerisinde kullanmış olduğu grafik görselleri içerisinde tarama yöntemi ile seçim gerçekleştirebilmesini sağlamaktadır.

İlgili çözüm; herhangi bir uygulama ayarı gerçekleştirmeden kullanıma açık bir şekilde kullanılabilmektedir.
!!! Güncel Power BI Desktop uygulaması ilgili cihazınız üzerinde kurulu olmalıdır. !!! 

İlgili çözümümüze yönelik hızlıca bir uygulamada bulunacak olursak;

microsoft power bi data point rectangle select

önceden hazırlanmış olan görselimiz içerisinde CTLR + Sol Click (Basılı tutup) + Sürükleme ile tarama işlemi gerçekleştirip,

microsoft power bi data point rectangle select area

taramayı tamamlayıp, Sol Click tutmayı bıraktıktan sonra;

microsoft power bi data point rectangle select filter value

seçili değer alanlarını tarayıp rapor içerisinde filtreleme işlemi gerçekleştirmektedir.

*Önizleme gerçekleştirildiğinde elbette sonucu değiştiren ya da yenilikçi bir çözüm olarak ele alınamamaktadır; fakat farklı bir kullanım bakışı kazandırmak adına değerli bir yenilik olarak değerlendirilebilir.

Ek Hatırlatmalar

Bu hatırlatma alanında geçmiş güncellemelere yönelik içerik üreticileri tarafından göz ardı edilmiş ve kişisel paylaşımları ile yeni ek çözümler sunan içerik üreticilerinin paylaşımları yer almaktadır.

1-Microsoft Release Planner

Dynamics 365 & Power Platform Release Planner – BETA (Dynamics 365 & Power Platform Yayın Planlayıcısı) olarak ifade edilen yeniliğimiz; Microsoft Power Platform ve Dynamics 365 ürünlerine yönelik ürün güncelleme plan ve içeriklerini takip edebilmemizi sağlamaktadır.

İlgili eğitim alanı erişimi için lütfen tıklayınız.

Erişim gerçekleştirildiğinde tipik Microsoft Hizmet Sayfası sizleri karşılamaktadır.

Sayfanın alt kısmında;
Plannler Scehedule Area / 
Planlayıcı Program Alanı
başlığında bir hizmet alanı ile karşılaşmaktasınız;
(İlgili görseller çözünürlükten dolayı kırık gözükmektedir, sayfayı büyüterek kontrol gerçekleştirebilirsiniz.)

Bu planlama alanı üzerinden; dilediğiniz Power Platfrom ailesi ve Dynamics 365 ürünlerine ait genel plan detayına ulaşabilirsiniz.

microsoft power platform dynamics planner products

İlgili çözüm merkezi üzerindeki planlar;

 • All Release Plans – Tüm Yayın Planları: Genel yayın planlarını içermektedir.
 • My Release Plans – Yayın Planlarım: Bireysel/Kişisel takipte yer alan yayın planlarını içermektedir.

olarak iki ana gruba ayrılmaktadır.

microsoft power platform dynamics release plan my plan

1-All Release Plans - Tüm Yayın Planları

İlgili çözüm merkezi üzerindeki genel yayın planlarını içermektedir.

Çözüm merkezi üzerinde; tercihe dayalı bir ürün seçimi gerçekleştirildiğinde, sağ orta alandaki plan çizelgesinde ilgili ürüne yönelik plan listesi oluşmaktadır.

Plan Listesi;

 • Planned – Planlanan: İlgili ürün için geliştirmesi planlanan özellik grubunu ifade etmektedir.
 • Coming Soon – Yakında: İlgili ürün için geliştirmesi gerçekleşmiş, yayınlaması planlanan özellik grubunu ifade etmektedir.
 • Try Now – Şimdi Deneyin: İlgili ürün için geliştirmesi tamamlanmış ve yayında olan özellik grubunu ifade etmektedir.

plan durumlarından oluşmaktadır.
Plan listesi plan detayına göz atıldığında ise; (Varsayılan Planned durumu olarak herhangi bir geliştirme.)

microsoft power platform dynamics planner planned product detail
 • Product Name – Ürün Adı: Geliştirmesi planlanan ilgili ürün adını ifade etmektedir.
 • Product Development – Ürün Geliştirmesi: Geliştirmesi planlanan ilgili ürün özelliğini ifade etmektedir.
 • Product Development Detail – Ürün Geliştirme Detayı: Geliştirmesi planlanan ilgili ürün özellik detayını ifade etmektedir.
 • Publish Date – Yayın Tarihi: Geliştirmesi planlanan ilgili ürün özellik yayın tarihini ifade etmektedir.
 • Publish Detail – Yayın Detayları: Geliştirmesi planlanan ilgili ürün özellik yayın detaylarını ifade etmektedir.

yer almaktadır.

İlgili tüm bilgi içerikleri tüm yayın durumlarında aynı formatta yer almaktadır.

Ufak bir nüansla;

microsoft power platform dynamics planner product release detail

Coming Soon – Yakında plan durumunda yer alan geliştirmelerin bir kısmında; Updated – Güncellendi ibaresi ile ilgili özelliğin planlanandan önce yayında olma ya da içeriğinin değişme durumları belirtilmektedir.

microsoft power platform dynamics planner coming soon product detail

Dilerseniz Plan Listesi içerisindeki görünümü daha basitçe/farklı formatta ele almak için;

 • Filtering – Filtreleme: Tablo içi geliştirme plan özellikleri filtrelemesi gerçekleştirmektedir.
 • Grouping – Gruplandırma: Tablo içi geliştirme plan özellikleri gruplaması gerçekleştirmektedir. 

seçeneklerinden faydalanabilirsiniz. 

Filtering – Filtreleme özelliği ile;

 • Status – Durum: Yayın değişim durumuna göre filtrelemektedir.
 • Availibility Dates – Uygunluk Tarihileri: Yayın kullanım/uygunluk tarihleri durumuna göre filtrelemektedir.
 • For – İçin / Hangi Kullanıcı Grubu: İlgili yayın kullanıcı grup kullanımı durumuna göre filtrelemektedir.

ek özellik filtrelerini kullanarakta filtreleme işleminde bulunabilirsiniz. 

microsoft power platform dynamics planner filters

Grouping – Gruplandırma özelliği ile ise;

 • Product by – Ürün Bazlı/Göre: Yayın listesini ürüne göre gruplamaktadır.
 • Time by – Zaman Bazlı/Göre: Yayın listesini zamana göre gruplamaktadır.

ek özellik filtrelerini kullanarakta filtreleme işleminde bulunabilirsiniz. 

microsoft power platform dynamics planner date group

2-My Release Plans - Yayın Planlarım

Bireysel/Kişisel takipte yer alan yayın planlarını içermektedir.

Çözüm merkezi üzerinde; tercihe dayalı seçim gerçekleştirildiğinde, sağ orta alandaki plan çizelgesinde ilgili ürüne yönelik kişisel plan listesi oluşmaktadır.

microsoft power platform dynamics release plan my plan area

Geçmişte kişisel bir planlama oluşturmadıysanız, seçimini gerçekleştirdiğiniz kullanım formatında listeniz boş gelecek ve size kısa bir yönlendirme bilgisinde bulunacaktır.

EN:
We didn’t find any results.

Note: You must register and sign in to the portal to create your personalized release plan. Click “Sign in” to get started.

Tip: Add features to your personalized release plan by clicking the “+ to my plan” button for any feature that you would like to track. Click “Planned” in All release plans to start adding features to your plan.


TR:
Herhangi bir sonuç bulamadık.

Not: Kişiselleştirilmiş sürüm planınızı oluşturmak için portala kaydolmalı ve oturum açmalısınız. Başlamak için “Oturum aç”ı tıklayın.

İpucu: İzlemek istediğiniz herhangi bir özellik için “+ planıma” düğmesini tıklayarak kişiselleştirilmiş sürüm planınıza özellikler ekleyin. Planınıza özellikler eklemeye başlamak için Tüm sürüm planlarında “Planlandı”yı tıklayın.

Sign In – Oturum Aç seçeniği ile devam ettiğinizde, sistem opsiyonel olarak kullanabileceğiniz;

 • Work Account – İş Hesabı
 • Personal Account – Kişisel Hesap

hesap tiplerinden biri ile devam etmenizi istemektedir.

microsoft power platform dynamics my plan area login

İlgili tercihinizi belirleyip giriş yaptıktan sonra Dynamics Portal uygulaması için opsiyonel erişim izni talebinde bulunmaktadır. (Opsiyonel)

microsoft power platform dynamics my plan area login permission

Giriş gerçekleştirildikten sonra ilgili akış sizleri profil sayfasına yönlendirmektedir.
Bu sayfa üzerinde dilediğiniz bilgileri girerek/girmeden sürece devam edebilirsiniz.  

microsoft power platform dynamics my plan area personal information

Ardından Plan Çözüm Merkezine geri dönerek All Release Plan – Tüm Yayın Planları altında herhangi bir yayın planına göz attığımızda; +To My Plan – Planıma Ekle çözümünün aktifleştiği görüntülenmektedir.

microsoft power platform dynamics my plan area add plan

+To My Plan – Planıma Ekle çözümü kullanıldığında ise;

microsoft power platform dynamics my release plan area add plan

My Release Plans – Yayın Planlarım altında ilgili ürün grubu içerisinde takibe almış olduğunuz plan listelenmektedir.

İlgili takibe aldığımız plan detaylarına girdiğinizde ise;

 • Remove From My Plan – Planlarımdan Kaldır/Sil: İlgili takibe alınan planı takip listesinden kaldırır/siler.
 • Share – Paylaş: İlgili takibe alınan planı farklı kullanıcılar ile paylaşabilmeniz için link üretir.
  Share Link – Link Paylaş: İlgili takibe alınan planın bağlantısını kopyalar.
  Manage Link – Link Yönet: İlgili takibe alınan planın bağlantısını siler.
microsoft power platform dynamics my release plan area tracking plan

Ek görünüm;

microsoft power platform dynamics my release plan share

*Kalıplaşmış plan dökümantasyonu sunan kurumsal çözümlerin yanı sıra çok daha efektif ve prestij değeri yüksek olan bir ürün bilgilendirme-destek sistemi… 

2-Hybrid Tables in Power BI

Hybrid Tables in Power BI (Power BI’da Hibrit/Karma Tablolar) olarak ifade edilen çözümlemede ise; Nikola Ilic Power BI raporlamalarında kullanılan hibrit tablo yapısı üzerinde farklı bir kurgu oluşturarak kurumsal bir senaryoya yönelik çözümlemede bulunmaktadır.

Hatırlatma: Power BI Hibrit Tablo Yapısı

İlgili çözüme ait çalışma; (Data Mozart Websitesi)

3-Power BI Spotify API Tutorial

Power BI Spotify API olarak ifade edilen çözümlemede; Jonathan Van Der Waard Power BI üzerinden Spotify API’na nasıl bağlanabileceğinizi açıkladığı eğlenceli bir çözümlemede bulunmaktadır.

İlgili çözüme ait çalışma kod dökümü bağlantısı için lütfen tıklayınız…

4-Date Table Easily Create

Date Table Easily Create (Kolayca Tarih Tablosu Oluşturma) olarak ifade edilen çözümlemede; Adam Saxton Power BI raporlamalarında kullanılabilecek merkezi bir tarih tablosu oluşturulmasına yönelik farklı bir çözümlemede bulunmaktadır.

Hatırlatma: Power BI Dinamik Takvim Tablosu Oluşturma

İlgili çözüme ait çalışma; (Guy in Cube Websitesi)

5-Big Database Encyclopedia

Big Database Encyclopedia (Büyük Veritabanı Ansiklopedisi) olarak ifade edilen çözümlemede ise; Power BI raporlaması süreçlerinde kullanılabileceğiniz veri kaynaklarına yönelik detaylı bilgilerin yer aldığı bir bilgi merkezi bulunmaktadır.

İlgili çözüme ait çalışma; (DBDB)

Ele aldığımız başlıkların yanı sıra birkaç ek yapılandırma ve özellik yeni güncelleştirme ile Power BI ekosistemine dahil edildi.

Kalan ek güncellemelere;

videosu üzerinden ya da,

https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-may-2022-feature-summary/

blog yazısı üzerinden erişebilirsiniz.

Gelecek yazılarda görüşmek üzere.

İyi çalışmalar…

,

İlgili Yazılar