power bi june new features 2022

Merhaba iyi günler.

Bugün iyileştirmelere ve geliştirmelere hız kesmeden devam eden; topluluklar üzerindeki geri dönüş,fikir ve önerileri uçtan uca değerlendirip yenilikler sunmaya çalışan Power BI ekibinin yayınlamış olduğu #2022Haziran güncellemesine ait bazı notlarımı sizlere aktarıyor olacağım.

Başlıca birkaç maddeyi ele almaya çalıştım.

Hatırlatma; ilgili yenilikleri kullanabilmek için Power BI Desktop uygulamanızı yeni sürümüne yükseltmeniz gerekmektedir.

Şimdiden iyi okumalar.

New Format Pane (Yeni Biçim Bölmesi) olarak ifade edilen yeniliğimiz; geçmiş güncellemelerde yer alan Power BI Format Pane çözümünü varsayılan olarak ve yeni kullanıma sunulmuş göz ardı edilebilecek destekleyici çözümleri kullanabilmemizi sağlamaktadır.
(*Expand Filter SubCategory, New Navigation Style, New Font and Color Style)

İlgili özelliğin kullanım detaylarına bağlantısı üzerinden erişebilirsiniz…

2-Embed Report in Power Point

Embed Report in Power Point (Power BI Raporunu Power Pointe Gömmek/Aktarmak) olarak ifade edilen yeniliğimiz; Power BI raporlarını Power Point sunum uygulaması içerisine aktarıp kullanabilmemizi sağlamaktadır.

Mevcut çözüm, Power BI Web hizmeti üzerinden ya da doğrudan Power Point uygulaması içerisine bir eklenti dahil ederek kullanılabilmektedir.

Dilerseniz mevcut çözümü doğrudan Power BI Web hizmeti üzerinde test edelim.

Öncelikle; Power BI Web hizmetine erişip, ilgili hizmetimizde yayında olan bir rapor öğesini önizleme modunda kullanalım.

Raporumuzun sol üst (Ana ekranın üst orta) kısmında yer alan mevcut raporu farklı kullanıcılarla paylaştığımız  Paylaş düğmesini/butonunu tıklayalım;

microsoft power bi power point embed open bridge

tıkladığımızda ana ekranın orta kısmında açılan paylaşım çözümündeki yeni eklenmiş olan Power Point paylaşım  tipini seçerek devam edelim.

Seçim gerçekleştirdiğimizde ise;

microsoft power bi power point embed control url

dilerseniz doğrudan Power Point üzerinde açmanızı sağlayan Power Point’te Aç çözümü ile ya da ilgili bağlantıyı kopyalayarak dilediğiniz cihazda açmanıza ya da ilgili kullanıcılarla paylaşmanızı sağlayan Kopyala çözümü ile devam edebilirisiniz.

Power Point’te Aç çözümü ile ilerlediğimizde mevcut cihazımızdaki oturum açılmış olan Microsoft kullanıcısı ile devam edip Power Point üzerinde ilgili bağlantı çalıştırılacak/açılmaya çalışılacaktır.

Power BI Web hizmeti ve yereldeki oturum açılmış Microsoft kullanıcılarının farklı olması durumunda aşağıdaki gibi bir hata mesajı sizi karşılayacaktır;

microsoft power bi power point embed error in office program
microsoft power bi power point embed open in office program permission pane detail

Çözümü ise; Power BI linki paylaşılmış ya da Power BI linki açılmaya çalışılan kullanıcı ile mevcut yereldeki Microsoft hesabının aynı kullanıcı ile oturum açmasıdır.

İlgili yöntem uygulandığında ise; 

microsoft power bi power point embed open report

kullanımı planlanan raporu yerel cihazımız üzerindeki sunum uygulamamızda açıp, kullanabilmekteyiz.

Kurumsal olarak şirket kültürü haline gelmiş olan sunum faaliyetleri üzerinde etkili bir çözüm olacağı aşikar bir güncelleme…

3-New Error Bar

New Error Bar (Yeni Hata Çubuğu) olarak ifade edilen yeniliğimiz ise; geçmiş güncellemeler ile Power BI ekosistemine dahil olan grafik görsellerindeki belirsizlik davranışlarının çözümünü özellikle bilimsel disiplinlerde bir noktanın görüntülenen değerinin olası değerlerinin kapsamına göre bağlamlaştırılması özelliğine yönelik eksik kalan tasarımsal kullanım çözümünü esnek kullanabilmemizi sağlamaktadır. 

Ek hatırlatma için; (EK-1) ve (EK-2) bağlantılarına göz atabilirsiniz.

Ek görünüm;

microsoft power bi error band

Tasarım oluşturmayı kolaylaştıran bir çözümleme olarak ekosisteme dahil oldu.

4-Table Navigation Improvements

Table Navigation Improvements (Tablo Gezinme İyileştirmeleri) olarak ifade edilen yeniliğimizde ise; Power BI üzerinde yer alan Table (Tablo) görselinin kullanılabilirliği ve erişilebilirliğine yönelik ek çözümleri kullanabilmemizi sağlamaktadır.

Dahil edilmiş olan yeni çözümler;

 • Kaydırma ve veri işleme/derleme için genel performans iyileştirilmesinin sağlanması,
 • Görsel içi veri ayracı olan ızgara çizgilerinin ve seçim stillerinin görünümünün iyileştirilmesi,
 • Görsel içi birden çok satırı seçmek için SHIFT YUKARI/AŞAĞI OK, kaydırma için PAGE UP/DOWN ve odağı geçerli satırdaki ilk/son hücreye taşımak için HOME/END dahil olmak üzere daha kolay gezinme için yeni klavye kısayolları ile kullanım kolaylığı sağlanması,
 • Seçili satırları, seçili olmayan satırlardan ayırt etmeye yardımcı olmak için bir sol gösterge ve iyileştirilmiş kontrast içeren gelişmiş satır seçimi deneyimi sağlanması,
 • Yeni iki tonlu odak taslağı, herhangi bir renkli arka planda odak, renk kontrastı gereksinimlerini karşılayan daha koyu temalarda bile her zaman görünürlük sağlayan okunulabilirlik iyileştirmesi,
 • Renk kontrastı gereksinimleriyle uyumlu güncellenmiş koşullu biçimlendirme simgeleri ve artık ekran okuyucularla alternatif okunulabilirlik iyileştirmesi.
power bi table improvements new features
power bi table improvements new selected value features

Rapor okunulabilirliği ve tasarım tamamlayıcı unsur çözümleri olarak ekosisteme dahil oldu…

Power BI Ek Hatırlatmalar

Bu hatırlatma alanında geçmiş güncellemelere yönelik içerik üreticileri tarafından göz ardı edilmiş ve kişisel paylaşımları ile yeni ek çözümler sunan içerik üreticilerinin paylaşımları yer almaktadır.

1-Exportable Formatted Data Tables

Exportable Formatted Data Table (Dışa Aktarılabilir Biçimlendirilmiş Veri Tablosu) olarak ifade edilen yeniliğimiz ise; Power BI web hizmeti üzerinde herhangi bir modern çalışma alanı içerisinde sayfalandırılmış raporlar oluşturmak için biçimlendirilmiş tablo özelliğini kullanabilmenizi sağlamaktadır. 

Hızlıca ilgili özelliğe yönelik önizleme gerçekleştirmek için çalışma alanımıza geçiş sağlayalım.
Çalışma alanımız üzerindeki herhangi bir rapor verikaynağı özelliklerine erişim sağlayıp, Created Formatted Table (Oluşturulmuş Biçimlendirilmiş Tablo
) özelliğini seçerek ilerleyelim;

microsoft power bi create formatted table

Geçiş gerçekleştirdiğimiz ekranda bizleri Report Builder kullanım görünümünde rapor hazırlama erkanı karşılamaktadır.

Bu ekran üzerinde doğrudan ilgili rapora ait tüm parametrik alanları kullanıp düz formatta rapor çıktıları oluşturabilmekte ve anlık olarak önizlemesini gerçekleştirebilmekteyiz;

microsoft power bi formatted table new rdl report

Oluşturulan rapor formatını Okuma Görünümü (Reading View) çözümünde görüntülenmek istediğinizde;

microsoft power bi formatted table new rdl report reading view

ilgili format öncesinde kayıt edilmedi ise sizi uyaran bir değişiklik kaydı ile karşılaşacaksınız.

Ardından ise dilerseniz ilgili verikaynağı bulunan çalışma alanınız üzerinde çeşitli veri hassaslık seviyelerinde (Sensivity Label) oluşturmuş olduğunuz raporu belirlediğiniz formatta saklayabilirsiniz; 

microsoft power bi formatted table new rdl report save workspace
microsoft power bi formatted table new rdl report save in workspace

İlgili kayıt gerçekleştirilen çalışma alanı görünümü; 

microsoft power bi formatted table new rdl report open in workspace

Rapor kullanım çıktıları görünümü; 

microsoft power bi formatted table open show rdl report

Çeşitli kullanım ya da ihtiyaç formatlarında oluşturmuş olduğumuz raporları dilerseniz farklı dosya uzantılarında dışa aktarabilir,

microsoft power bi formatted table new rdl report download special format

dilerseniz çıktı olarak alabilir ya da yerel dizininize aktarabilirsiniz.

microsoft power bi formatted table new rdl report download rdl version
microsoft power bi formatted table new rdl report download rdl version warning

Kurumların alışmış oldukları ve vazgeçemedikleri çıktı mantığındaki rapor formatları da Power BI hizmetinde yer aldığına göre artık memnun olmamış kesim kalmamış gibi…

2-New Data Source and Gateway Management Experience

New Data Source and Gateway Management Experience (Yeni Veri Kaynağı ve Ağ Geçidi Yönetimi Deneyimi) olarak ifade edilen yeniliğimiz ise; Power BI web hizmeti ve Power BI Desktop uygulaması arasında veri akışını sağlayan GateWay uygulamasına yönelik ilgili organizasyon altındaki hesap ve akışları kontrol edebilmenizi sağlamaktadır. 

İlgili özellik Power BI web hizmeti üzerinde yer alan Settings (Ayarlar) altındaki Manage GateWays (GateWay Yönetimi) içerisinde yer almaktadır.  

microsoft power bi gateway new control area workspace route

Manage GateWays (GateWay Yönetimi) alanına geçiş yaptığımızda, ilgili alanda bizleri;

 • Data Sources (Veri Kaynakları): Veri kaynaklarının genel bilgilerinin yer aldığı hizmet noktasıdır.
 • On-Premises Data Gateways (Şirketiçi Veri Ağ Geçitleri): Şirketiçi veri ağ geçitlerinin genel bilgilerinin yer aldığı hizmet noktasıdır.
 • Virtual Network Data Gateways (Sanal Veri Ağ Geçitleri): Sanal veri ağ geçitlerinin genel bilgilerinin yer aldığı hizmet noktasıdır.

opsiyonel yönetim alanları karşılamaktadır.

Data Sources (Veri Kaynakları) alanı önizlemesinde;

microsoft power bi gateway new control area
 • Name (Adı): Veri kaynağı adını ifade etmektedir.
 • Data Source Type (Veri Kaynağı Tipi): Veri kaynağı tipini ifade etmektedir.
 • Users (Kullanıcılar): Veri kaynağı sahiplerini (Kullanıcılarını) ifade etmektedir.
 • Status (Durumlar): Veri kaynağı durumlarını ifade etmektedir.
 • Gateway Cluster Name (Ağ Geçidi Kümesi Adı): Ağ geçidi kümesi adını ifade etmektedir.
Dilerseniz bu alan üzerinde yer alan Status ile anlık ağ geçidi aktifliğini de kontrol edebilirsiniz;
microsoft power bi gateway control status

İlgili ekran üzerindeki Users ile dileseniz veri kaynağı yetkilendirmelerini de yapılandırabilirsiniz; 

microsoft power bi gateway user permission

Mevcut sayfa üzerinde yeni bir veri kaynağı eklenmek istendiğinde ise bizleri kullanım kolaylığı sağlayan yenilenmiş bir kaynak ekleme ekranı karşılamaktadır;

microsoft power bi gateway new gateway

Genel kaynak önizleme ekranı ise;

microsoft power bi gateway new gateway add source

şeklinde görüntülenmektedir.
*Geçmiş kullanım ekranlarına nazaran daha estetik ve hata payı bir nebze düşük…

On-Premises Data Gateways (Şirketiçi Veri Ağ Geçitleri) ekranına geçiş yaptığımızda ise iki GateWay moduna yönelik gerçekleştirilmiş işlemler görüntülenmektedir;

microsoft power bi gateway tenant administrator
microsoft power bi gateway manage installers

General/Organizational/Standart ya da Personal mod;

microsoft power bi gateway tenant all gateway

Sağ üst köşede ise bölgesel olarak kurulmuş-işlem gerçekleştirilmiş GateWay ve veri kaynaklarınızı görüntüleyebilirsiniz;

microsoft power bi gateway work region

Virtual Network Data Gateways (Sanal Veri Ağ Geçitleri) ekranında ise sanal veri ağ geçitleriniz görüntülenmektedir;

microsoft power bi gateway virtual type

Ekranda yer alan virtual network data gateways detay bilgileri bağlantısına göz atmanızı öneririm.
İlgili bağlantı;

https://docs.microsoft.com/en-us/data-integration/vnet/overview

Virtual Network Data GateWay oluşturmak için ise bir abonelik hizmeti gerekmektedir;

microsoft power bi gateway virtual type create

Son olarak ise sekme geçişlerinde yer alan Get Help (Yardım Almak) ile Microsoft teknik ekibinden çözüm desteği alabilirsiniz;

microsoft power bi gateway ticket session need

İlgili çözüm desteği talebi için ise alt kısımda yer alan Session ID ile talep oluşturabilirsiniz; 

microsoft power bi gateway ticket session

Gelişmiş ekranı ve dahil edilmiş yeni süreç çözümleri ile kurumsal yönetilebilirlik yeni güncelleme ile bir üst seviyeye çıkmış gibi gözükmektedir…

3-New 3 Power BI Rival

New Power BI Rival (Yeni Power BI Rekabeti) olarak ifade edilen çözümlemede ise; Mathias Halkjær Petersen Microsoft Build sunumlarında Power BI hizmetine yönelik yakalamış olduğu notları bizlerle paylaşmaktadır.

İlgili bağlantı için lütfen tıklayınız…

microsoft power bi mathias halkjær petersen note

Ele aldığımız başlıkların yanı sıra birkaç ek yapılandırma ve özellik yeni güncelleştirme ile Power BI ekosistemine dahil edildi.

Kalan ek güncellemelere;

videosu üzerinden ya da,

https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-june-2022-feature-summary/

blog yazısı üzerinden erişebilirsiniz.

İş Zekası Not Defteri

Bu not defteri veri bilimi, raporlama ve iş zekasına yönelik kişisel paylaşımları ile yeni ek çözümler sunan içerik üreticilerinin paylaşımları yer almaktadır.

1-Practical SQL Queries You Should Know In

Practical SQL Queries You Should Know In (Bilmeniz Gereken Pratik SQL Sorguları) olarak ifade edilen çözümlemede; Suraj Gurav SQL programlama diline yönelik zaman kazandıran ve gelişmiş sorgulamalar oluşturmanızı sağlayan sorgulama teknikleri aktarmaktadır.

İlgili bağlantı için lütfen tıklayınız…

suraj gurav practical sql queries you should know in

2-ByteByteGo Blog

ByteByteGo Blog olarak ifade edilen çözümlemede; en çok satan Sistem Tasarımı Röportaj serisinin yazarlarından, büyük ölçekli sistem tasarımındaki konuları ve eğilimleri kapsayan popüler bir haftalık bülten.

İlgili bağlantı için lütfen tıklayınız…

bytebytego subscription new style software world

3-Python Project for Data Engineer

Python Project for Data Engineer (Veri Mühendisi için Python Projesi) olarak ifade edilen çözümlemede; Krishna veri bilimciler için genel özetlerin ve ince nüansların yer aldığı bir Python projesini ele almaktadır.  

İlgili bağlantı için lütfen tıklayınız…

python project for data engineer

4-Google’s Scalable Storage System

Google’s Scalable Storage System (Google’ın Ölçeklenebilir Depolama Sistemine bir Bakış) olarak ifade edilen çözümlemede; Google‘ın geliştirmiş olduğu kompleks ve esnek depolama sistemine yönelik detay bilgiler yer almaktadır.

İlgili bağlantı için lütfen tıklayınız…

colossus under the hood a peek into google scalable storage system

Gelecek yazılarda görüşmek üzere.

İyi çalışmalar…

, ,

İlgili Yazılar