power bi april features 2022

Merhaba iyi günler.

Bugün iyileştirmelere ve geliştirmelere hız kesmeden devam eden; topluluklar üzerindeki geri dönüş,fikir ve önerileri uçtan uca değerlendirip yenilikler sunmaya çalışan Power BI ekibinin yayınlamış olduğu #2022Nisan güncellemesine ait bazı notlarımı sizlere aktarıyor olacağım.

Başlıca birkaç maddeyi ele almaya çalıştım.

Hatırlatma; ilgili yenilikleri kullanabilmek için Power BI Desktop uygulamanızı yeni sürümüne yükseltmeniz gerekmektedir.

Şimdiden iyi okumalar.

New Format Pane (Yeni Biçim Bölmesi) olarak ifade edilen yeniliğimiz; geçmiş güncellemelerde yer alan Power BI Format Pane çözümünü varsayılan olarak ve yeni kullanıma sunulmuş göz ardı edilebilecek destekleyici çözümleri kullanabilmemizi sağlamaktadır. 

İlgili yeniliğimiz/güncellememiz MAYIS ayında kalıcı olarak varsayılan kullanımda yer alacaktadır.
Yeni formata alışamayan ve biraz daha devam etmeyi düşünenler .exe/setup dosyanızı yedekleyiniz.

Ek hatırlatma için; (EK-1) ve (EK-2) bağlantılarına göz atabilirsiniz.

Dahil olan ek çözümlerden kısaca bahsedecek olursak;

 • User preference setting to expand all sub-categories by default
  Varsayılan olarak tüm alt kategorileri genişletme tercihi

olarak belirtilen yeniliğimizde; rapor hazırlanması esnasında görsel tasarımı gerçekleştirirken görsel özelliklerini ara/aç-kapa olarak harcanan tıklanma eforunu ortadan kaldırmak için varsayılan şekilde tüm özelliklerin açık olduğu kullanım çözümünü sağlamaktadır.

İlgili yenilik Comig Soon – Yakında ifadesi ile önbilgilendirme durumunda yer almaktadır.
Belirtilen özelliği aktifleştirmek için ise;

File (Dosya) / Options & Settings (Seçenekler ve Ayarlar) / Options (Seçenekler)
Report Settings (Rapor Ayarları) alanı içerisinde yer alan Format Pane altında yer alan Expand all subcategories by default when you open a category seçeneğini aktifleştirmeniz gerekmektedir.

power bi features new format expand setting

İlgili özellik aktifleştirildiğinde ise görsel tasarım alanınızın görüntüsü aşağıdaki gibi tüm çözüm alanları kategorileri anlık kullanıma hazır şekilde görüntülenecektir; 

power bi features new format expand visual

Dahil olan bir diğer çözümden/çözümlerden kısaca bahsedecek olursak;

 • Shape map custom color has been re-added
  Şekil haritası özel rengi yeniden eklendi
 • Scatter chart “show blank values” toggle has been re-added
  Dağılım grafiği “boş değerleri göster” düğmesi yeniden eklendi
 • Slicers with slider type (between, before, after) responsive toggle has been re-added
  Kaydırıcı türü (arasında, öncesi, sonrası) duyarlı geçişli dilimleyiciler yeniden eklendi
 • Button icon size setting has been re-added
  Düğme simgesi boyutu ayarı yeniden eklendi
 • Fixed bug causing delay in cursor position for text input boxes
  Metin giriş kutuları için imleç konumunda gecikmeye neden olan sabit hata
   tercihi
 • Consolidated outline settings for Matrix and Table
  Matris ve Tablo için birleştirilmiş anahat ayarları

ilgili yeniliğin görsel olarak karşılığı ise;

power bi features matrix consolide colum gridline
 • Split for column grand totals and row grand totals for Matrix
  Matrix için sütun genel toplamları ve satır genel toplamları için bölme

ilgili yeniliğin görsel olarak karşılığı ise;

power bi features matrix columnd and row total settings
 • Legend Options: Top right and bottom right
  Açıklama Seçenekleri : Sağ üst ve sağ alt

ilgili yeniliğin görsel olarak karşılığı ise;

power bi features new legend options

ilgili bu özelliğe ek olarak eklenen Top Left Stacked – Top Right Stacked seçeneklerinin görsel olarak karşılığı ise;

power bi features new legend options top left right stacked side

şeklinde görüntülenmektedir.

*Tasarımsal olarak geliştirme süreçlerindeki anlık pratik kullanım ve harcanan tasarım süresi kazancı ile geliştirme sürecini etkileyecek olan minimal olarak görünen ilgili çözümler ekosistemde yerini aldı.

2-Tooltips Support Drill Actions for Matrix, Line, and Area Charts

Tooltips now Support Drill Actions for Matrix, Line, and Area Charts (Araç İpuçları artık Matris, Çizgi ve Alan Grafikleri için Detaylandırma Eylemlerini Destekliyor) olarak ifade edilen yeniliğimiz; araç ipucunun, ipucu görüntülemesi (Tooltip) ve detaylandırma/veri noktası detayına inme (Drilltrough) eylemlerini tek format üzerinde kullanabilmemizi sağlamaktadır.

Elbette ki ilgili güncelleme;

 • Matrix – Matris
 • Line Charts – Çizgi Grafik
 • Area Charts – Alan Çizgileri
 • Stacked Area Charts – Yığılmış Alan Grafikleri
görselleri dahil edilerek mevcut çözüm üzerinde yayına alındı.

Hızlıca bu görseller içerisinden bir seçim ile çözümümüzü hatırlamak için bir uygulamada bulunalım;
(Örnek için matris görselini kullanalım.)

power bi detail tooltip drilltrough visual integrated

Görselimizin Tooltip (İpucu) özelliğini açarak görsel üzerindeki değerleri baz alacak basit formatta kullanım oluşturalım; (Ufak bir Drilltrough sayfası da oluşturuldu./Format içermeyen.)

power bi detail tooltip drilltrough visual edit

Son olarak ufak tasarımsal dokunuş ile;
(Font ve Renk düzenlemeleri ile)

power bi detail tooltip drilltrough value visual use

İlgili çözümümüz kullanımda.

*Beğenilen güncellemeler arasında yer alan bir çözümdü, kullanımının genişletilmesi rapor tasarım ve kullanım bütünlüğü sağlanması adına hoş sonuçlar sağlayacaktır…

3-Error Bars for Clustered Column and Bar Charts

Error Bars for Clustered Column and Bar Charts (Kümelenmiş Sütun ve Çubuk Grafikler için Hata Çubukları) olarak ifade edilen yeniliğimiz; çizgi grafikleri üzerinde hata çubuklarını kullanabilmemizi sağlamaktadır.

İlgili güncellemeye yönelik hatırlatma detayları…

Hızlıca bu özelliğimizi Clustered Column Bar (Kümelenmiş Sütun Grafik) görseli/grafiği üzerinde test edelim;

power bi detail bar chart

görüntüsünü elde etmekteyiz.

*Beğenilen güncellemeler arasında yer alan bir çözümdü, kullanımının genişletilmesi rapor tasarım ve kullanım bütünlüğü sağlanması adına hoş sonuçlar sağlayacaktır…

4-Updates to Required Permissions when Using Composite Models on Power BI Datasets

Updates to Required Permissions when Using Composite Models on Power BI Datasets (Power BI Veri Kümelerinde Bileşik Modeller Kullanılırken Gerekli İzinlere Yönelik Güncellemeler) olarak ifade edilen yeniliğimiz ise; Power BI raporlamaları geliştirirken Composite (Birleşik Model) modelli kaynak kullanımlarındaki erişim ve kullanım rollerini daha esnek kullanabilmemizi sağlamaktadır.

İlgili güncellemeye yönelik hatırlatma detayları…

*Beğenilen güncellemeler arasında yer alan bu çözüm, hızlı işlem ve erişim kolaylığı sağlayacaktır…

5-Bookmark Navigator now Shows Last Selected Bookmark Per-Group

Bookmark Navigator now Shows Last Selected Bookmark Per-Group (Yerimi Gezgini artık Grup Başına Son Seçilen Yerimini Gösteriyor) olarak ifade edilen yeniliğimiz ise; Power BI raporlamaları geliştirirken kullanılan Bookmark Navigation (Yerimi Gezginiçözümündeki seçim tercihlerinde seçilen ilgili tercihin seçiminin gerçekleştirildiğini belirtmemizi sağlamaktadır.

İlgili güncellemeye yönelik hatırlatma detayları…

Hızlıca bu görseller içerisinden bir seçim ile çözümümüzü hatırlamak için bir uygulamada bulunalım;
(Örnek için çubuk grafik ve matris görsellerini kullanalım.)

power bi detail bar chart
power bi detail matrix

Sonrasında ilgili görsellerimizi Bookmark Navigator özelliğimize yönelik kullanabilmek için Selection Pane ve Bookmark Pane üzerinde seçim düzenlemesinde bulunalım;
(Genel; Bar Chart görseli, Detay ise Matrix görseli olacak şekilde düzenlemede bulunalım.)

power bi detail matrix and bar chart bookmark create

Ardından ilgili kullanım sayfamıza Bookmark Navigator öğesini ekleyelim/dahil edelim;
(Ufak renk, font ve boyut düzeltmeleri gerçekleştirelim.)

power bi detail matrix and bar chart add a bookmark navigator

Son olarak ilgili kullanım sayfamızda yer alan Bookmark Navigator öğesini test edelim;

power bi detail bar chart selected bookmark navigator
power bi detail matrix selected bookmark navigator

Herhangi bir ek düzenlemede bulunmadan Bookmark Navigator öğemiz seçili olan ilgili anlık görsel düzenini/sayfa yapısını bize seçili olarak belirtmektedir.

*Topluluklar üzerinde sürekli dile getirilen ve talep edilen bir özellikti, ekosistemde hoş çözümlerde kullanılmak üzere yerini almış oldu…

6-Mobile Formatting Options Support Visual Interaction

Mobile Formatting Options Support Visual Interaction (Mobil Biçimlendirme Seçenekleri Görsel Etkileşimi Desteklemekte) olarak ifade edilen yeniliğimizde ise; Power BI Mobil görünüm sayfaları geliştirirken kullanılan etkileşim tercihlerinin, masaüstü raporları üzerindeki kullanım formatına benzer şekilde kullanabilmemizi ve sayfaları geliştirebilmemizi sağlamaktadır.

Hızlıca bir görsel üzerinde ifade edecek olursak;

power bi mobile iteraction base desktop iteraction

*Kurum ve kuruluşlardaki mobil beklentilerinin arttığı dönemlerde ufak bir nüans olarak görülse de sonuç odaklı olarak aksiyon aldırıcı çözümler arasında ekosistemde yerini almış oldu…

Ek Hatırlatmalar

Bu hatırlatma alanında geçmiş güncellemelere yönelik içerik üreticileri tarafından göz ardı edilmiş ve kişisel paylaşımları ile yeni ek çözümler sunan içerik üreticilerinin paylaşımları yer almaktadır.

1-New Education Area

New Education Area (Yeni Eğitim Alanı) olarak ifade edilen yeniliğimiz; Microsoft Platform Çözümlerine yönelik ürün eğitim ve kişisel gelişim alanı ve süreçlerinin yenilenmiş yapısını kullanabilmemizi/deneyimleyebilmemizi sağlamaktadır.

İlgili eğitim alanı erişimi için lütfen tıklayınız.

Erişim gerçekleştirildiğinde tipik Microsoft Hizmet Sayfası sizleri karşılamaktadır.

Sayfanın alt kısmında;
Find trainings to elevate your business / 
İşletmenizi yükseltmek için eğitimler bulun
başlığında bir hizmet alanı ile karşılaşmaktasınız;
(İlgili görseller çözünürlükten dolayı kırık gözükmektedir, sayfayı büyüterek kontrol gerçekleştirebilirsiniz.)

microsoft power platform power bi new education area

Mevcut çözüm alanı üzerinde ilgili Microsoft Çözümüne yönelik İçerik/Dil/Tarih bazlı aramada bulunabilirsiniz;

microsoft power platform power bi new education area filter education

Belirlediğiniz ya da seçiminde bulunduğunuz eğitim içeriği detaylarında ilgili içeriğin;

 • Hangi konuları kapsadığını,
 • Hangi Kazanım/Edinim elde edebileceğinizi,
 • Kayıt Takvimi 
gibi detaylarına ulaşabilirsiniz.
microsoft power platform power bi new education area filter education detail
microsoft power platform power bi new education area filter education detail session

İlgili içeriğin uygun olduğunu düşündüğünüzde kayıt için belirlediğiniz tarihi için oturum oluştururken sizden kısmi kişisel bilgilerinizi talep etmektedir;

microsoft power platform power bi new education area filter education detail session form

Kayıt oluşturulduğunda ise ilgili takvim için bir bilgilendirme maili iletilmekte ve tarih yaklaştığında ise hatırlatmada bulunulmaktadır.

*Kalıplaşmış dökümantasyon sunan kurumsal çözümlerin yanı sıra çok daha efektif ve prestij değeri yüksek olan bir ürün destek sistemi… 

2-Custom Data Connector

Custom Data Connector (Özel Veri Bağlayıcı) olarak ifade edilen çözümlemede; Ben Gribaudo Power BI Desktop uygulaması üzerinde Power Query özel veri bağlayıcısının neler yapabileceğine yönelik çözümüne odaklanmaktadır.

İlgili çözüme ait çalışma; (Ben Gribaudo Blog Sayfası)

microsoft power platform power bi ben gribaudo custom data connector

3-Date Range Parameter - Paginated Report

Date Range Parameter (Tarih Aralığı Parametresi) olarak ifade edilen çözümlemede; Adam Saxton Power BI Paginated Reports ile kullanılan Paginated görseli ile bir tarih aralığını nasıl yapılacağına yönelik farklı bir çözümlemede bulunmaktadır.

HatırlatmaPower BI Paginated Report Görsel Kullanımı

İlgili çözüme ait çalışma; (Guy in Cube Websitesi)

4-Tips and Tricks - Parvinder Chana

Tips and Tricks (İpucu ve Püf Noktalar/Hileler) olarak ifade edilen çözümlemede; Parvinder Chana Power BI kullanımına yönelik çeşitli ipuçları ve püf noktalar/hileleri derleyerek Youtube kanalı üzerinde paylaşımda bulunmaktadır.

İlgili çözümleri arasında doğrudan süreçlerinizi hızlandıracak ve yeni geliştirmelerde bulunabileceğiniz önemli nüanslar yer almaktadır.

(Öneri olarak paylaşılmaktadır.)

İlgili Youtube kanalı önerilen içeriklerinden sadece biri;

5-Direct Query to Power BI Datasets

Direct Query to Power BI Datasets (Power BI Veri Kümelerine Doğrudan Sorgulama) olarak ifade edilen çözümlemede; Koen Verbeck Power BI Desktop uygulaması üzerinde Power BI veri kümelerine yönelik doğrudan sorgulama çözümüne odaklanmaktadır.

İlgili çözüme ait çalışma; (Koen Verbeck sqlkover Blog Sayfası)

microsoft power platform power bi sqlkover directquery for power bi datasets

6-Stunning Multicards in Power BI with DAX

Stunning Multicards in Power BI with DAX (DAX ile Power BI’da Çarpıcı Çoklu Kartlar) olarak ifade edilen çözümlemede; Ruth Pozuelo Martinez Power BI Desktop uygulaması üzerinde biraz DAX ile nasıl çarpıcı çoklu kartlar oluşturabileceğinize yönelik çözümlemede bulunmaktadır.

İlgili çözüme ait çalışma; (Curbal Websitesi)

Ele aldığımız başlıkların yanı sıra birkaç ek yapılandırma ve özellik yeni güncelleştirme ile Power BI ekosistemine dahil edildi.

Kalan ek güncellemelere;

videosu üzerinden ya da,

https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-april-2022-feature-summary/

blog yazısı üzerinden erişebilirsiniz.

Gelecek yazılarda görüşmek üzere.

İyi çalışmalar…

, ,

İlgili Yazılar